110 godina od osnivanja Pomoćne pošte u Širokom Brijegu

PRO Oglas

Jeste li znali kako je Pomoćna pošta u Širokom Brijegu osnovana na današnji dan 1911. godine, dakle prije punih 110 godina!

Naime, u Mostaru se od 1895. godine izgrađivala telefonska mreža, a javni telefonski promet otvoren je 1906. Pomoćna pošta na Širokom Brijegu u sastavu matične pošte Mostar bila je pak osnovana 1. ožujka 1911.

Prijevoz na crti Mostar – Imotski odvijao se zaprežnim kolima. Pomoćne pošte bile su ograničene na određene poslove: prijem i otprema pisama, brzojava, pražnjenje poštanskih kovčežića, preporučena pisma, vrijednosna pisma, paketi, uputnice do određene vrijednosti.

Telefonska postaja na Širokom Brijegu otvorena je 1913. Imala je samo jednu govornicu, a nalazila se u Penavića kući. U poštanskoj postaji na Širokom Brijegu 1914. bio je jedan službenik i dva pomoćna radnika. Pošta se kasnije nalazila u kući Rude i Katice Milković.

Vrlo važne usluge telegrafa bile su za razvoj meteorološke službe. Meteorološka postaja u Širokome Brijegu osnovana je godine 1886. Te davne godine u Bosni i Hercegovini bilo je devet meteoroloških postaja. Kao promatrači, kako su se tada zvali ljudi koji su radili u postajama, u tijeku 1889. godine bio je u Širokome Brijegu Josip Milković. Za širokobriješku postaju nema podataka gdje se nalazila i kada je prestala s radom.

Na Širokom Brijegu je 1914. telegrafska postaja bila spojena s poštanskom postajom.

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO