Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) sazivam 20. sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u srijedu 23. prosinca 2020. godine, s početkom rada u 10:00 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i:

Dnevni red:

Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke – Pregledaj…,

Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

Prijedlog Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (hitan postupak) – Pregledaj…,

Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu (hitan postupak) – Pregledaj…,

Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu ( hitan postupak) – Pregledaj…,

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke – Pregledaj…,

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za tekuće prijenose za političke stranke za razdoblje listopad-prosinac 2020. godine – Pregledaj…,

Prijedlog Odluke o razrješenju Nezavisnog odbora za izbor i revizije – Pregledaj…,

Prijedlog Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i revizije – Pregledaj….

S poštovanjem!
Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić