70. godišnjica rođenja književnika Ante Kraljevića

PRO Oglas

U Kočerinu je na današnji dan (22. ožujka) 1951. godine rođen književnik Ante Kraljević.

Najpoznatiji je po pisanju “Ričnika zapadnoercegovačkoga govora”, koji je objavljen u sunakladništvu Ogranka Matice hrvatske u Širokom Brijegu i nakladnika DAN iz Zagreba, a ocjenjivači su Sanja Vulić s Hrvatskih studija u Zagrebu, te Ivan Jurčević s Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Radeći na Ričniku dugi niz godina, autor je na 550 stranica obradio preko 13.000 riječi i oko 1.400 izričaja, od kojih je njih preko 6.000 oprimjereno kratkim oblicima usmenog stvaralaštva hercegovačkih Hrvata (izreke, pouke, pravila, načela, poslovice, zagonetke, dosjetke, gatke, bajalice, propisi za likarije, mišljenja, pogledi, običaji, vjerovanja, zgode, molitve, molitvice, opisi stvari ili pojmova iz natuknica; deseterački stihovi iz guslarskih (junačkih, lirskih, šaljivih) pjesama, rimovani deseterački dvostisi (ganga, bećarac, brojka), nabožne pjesme, tužbalice, nabrajalice, zdravice; primjeri iz literature).

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO