8. prosinac, godišnjica rođenja fra Krune Pandžića

PRO Oglas

Na današnji dan, 8. prosinca 1912. – Rođen fra Kruno Pandžić iz Drinovaca. Pučku školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju na Humcu i Širokom Brijegu. Članom Franjevačkog reda postao je 3. kolovoza 1930. u samostanu sv. Ante na Humcu kod Ljubuškog. Filozofsko-teološke znanosti studirao je u Mostaru, a za svećenika zaređen lipnja 1936. u Kotoru.

Nakon ređenja nastavio je studij filozofije na sveučilištu u Fribourgu u Švicarskoj. Tu je izdavao list Croatia Press. Očito je bio preopasan u svom radu za istinu o Domovini pa je na zahtjev tadašnjega jugoslavenskog ambasadora i uz pristanak švicarske vlade fra Kruno morao napustiti Švicarsku.

Nakon izgona otišao je u Freiburg u Njemačkoj, gdje je nastavio svoj studij. Doktorirao je filozofiju u Ljubljani na posljednji dan 1942. godine. Fra Kruno se zatim vraća u svoju provinciju te predaje filozofiju i teologiju na učilištima na Humcu i Mostaru. Nakon rata proživio je kolone smrti i komunističke zatvore.

Godine 1948. bježi u Austriju, a 25. prosinca 1949. stiže u SAD. Godinu je dana uređivao tjednik Danica, a kasnije i Hrvatski katolički glasnik. Na više hrvatskih župa u Americi i Kanadi služio je kao duhovni pomoćnik. Godine 1965. imenovan je profesorom filozofije u Sudburyju u Kanadi, ali se zbog bolesti morao povući. Umro je iste godine, 29. kolovoza, u dobi od 52 godine, u bolnici Svetog križa u Chicagu. Pokopan je na groblju Holy Sepulchre također u Chicagu.

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO