Aluminij na vjetrometini – Vlada F BiH izašla iz Nadzornog odbora

PRO Oglas

Kontraverze oko Aluminija d.d. se ne stišavaju evo već dugi niz godina. Javnost je upoznata sa dvije istine. Pravu i jedinu istinu o Aluminiju d.d. te njegovom sadašnjem statusu Udruga Dial je posljednje 4 godine objavljivala desetine puta, a pogotovo se pozivamo na članak objavljen u nekim medijima od 01.03.2023 pod naslovom: „Postoji samo jedna istina o Aluminiju d.d. – dosta je bilo laži i medijskih spinovanja – ALUMINIJ nije ALUMINIJ INDUSTRIES.“

Međutim, brojni F BIH i BiH mediji navedeni članak nisu objavili, jer je izgleda važnije da „Društvo“ živi u začaranom krugu koji su „ONI NEKI TAMO STVORILI“, a svi znamo tko su „Oni Neki“, a taj začarani krug odgovara i mnogim medijima (valjda!). Kada kažemo postoji samo jedna i jedina istina o Aluminiju, to smo i dokazali nebrojeno puta, a onu tzv “Istinu“ koju prezentira samozvani i takozvani Investitor (Najmoprimac Aluminija) još uvijek mnogi slave, hvale i podržavaju. Međutim ta druga strana „ISTINE“, a koja se u medijima od strane samozvanog i takozvanog Investitora prezentira kroz mnoge medije, te političke strukture, je obmana obojena sa: lažima, prevarama, financijskim kriminalom, nezakonitosti, štetnim ugovorom, nesavjesnim postupanjem, zlouporabom položaja, te uništenjem Aluminija d.d..

Konačno pa evo nakon skoro pa tri godine nezakonitog najma imovine Aluminija d.d., Vlada F BiH znajući, a na temelju desetina i stotina prezentiranih dokaza da je Najam imovine Aluminija nezakonit, pogrešan, te da je Najmoprimac izigrao Ugovor o Najmu te počinio brojna kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala, konačno se Vlada F BiH usudila poduzeti jedan radikalan korak, ali po nama pogrešan korak u svezi Aluminija d.d.

-Vlada F BiH je izašla iz Nadzornog odbora Aluminija d.d.!!!!

11.01.2023. je istekao četverogodišnji redoviti mandat članovima Nadzornog odbora Aluminija d.d., a koji broj 7 članova:

-tri člana imenuje Vlada F BiH

-jednog člana imenuje Vlada RH

-tri člana imenuju mali dioničari, a temeljem skupljenih i dostavljenih punomoći

Kako Aluminij d.d., a koji se nalazi u katastrofalnoj situaciji ne bi ostao bez Nadzornog odbora, prvotno je bio prijedlog za zakazivanje Skupštine Društva za 11.01.2023. Međutim, taj datum je prolongiran za 30.01.2023 g.

Dnevni red Skupštine je bio razrješenje svih 7 postojećih članova NO, te imenovanje 7 članova NO na novi mandatni period. Pored toga jedna točka dnevnog reda je bila i da se odrede i odobre nove veće naknade za rad članova N.O. u samom N.O. (iako je taj saziv NO napravio cca 148 mil KM gubitaka za vrijeme svog mandata)

Skupština društva Aluminij d.d. se nije održala 30.01.2023. g iz razloga što se predstavnik tj Opunomoćenik Vlade F BiH, nije pojavio.

Zbog ne pojavljivanja predstavnika Vlade F BiH na Skupštini, tj zbog nepostojanja kvoruma sukladno Z.G.D., saziva se ponovljena Skupština Društva, ali sukladno ZGD i Statutu, na ponovljenoj Skupštini dostatno je da bude prisutno samo 10% vlasnika dionica da bi se Skupština mogla održati.

Nova ponovljena Skupština zakazana je za 20.02.2023. g.

Ni tada, tj. 20.02.2023. g Vlada F BiH se nije pojavila na Skupštini Aluminija d.d. , tj nije poslala svog predstavnika/opunomoćenika Vlade F BiH.

Međutim, Skupština se ipak održava sa tri fizička lica koji su imali punomoći malih dioničara cca 7-8%, te sa četvrtim licem koji je opunomoćenik Vlade RH koja ima 12% dionica.

Stvarna istina jeste, a to je da je Vlada F BiH uslijed dva nedolaska na izvanrednu Skupštinu Aluminija d.d., na kojoj su se trebali smijeniti postojeći članovi Nadzornog odbora uslijed isteka mandata te imenovati novi članovi, praktički digla ruke od Aluminija d.d., . Vlada F BiH je izašla iz nadzorne tj upravljačke strukture te Aluminij prepustila trojici osoba(koji se predstavljaju mali dioničari) u Nadzornom odboru i predstavniku Vlade RH . Protiv dvojice članova NO, a koji su praktički sami sebe izglasali vode se kazneni postupci na Tužiteljstvu, a zbog financijskog kriminala u Aluminiju, nezakonitog postupanja, zlouporabe položaja.

Naša slobodna procjena, mišljenje i vjerovanje jeste da se Vlada F BiH nije pojavila dva puta na Skupštini jer je na kraju svog mandata.

S ovim je Vlada F BiH, vjerujemo željela pokazati da ovo poduzeće koje je puno kontraverzi, nezakonitosti, financijskog kriminala i sl, želi ostaviti kao „vruć krumpir“ novoj Vladi koja će je naslijediti.

Sada imamo situaciju da Aluminijem vladaju 4 člana N.O. od kojih su tri koji se predstavljaju mali dioničari koji nemaju našu podršku, a protiv dvoje njih su podignute kaznene prijave zbog financijskog kriminala, nezakonitog postupanja, nesavjesnog djelovanja i zlouporabe položaja.

Navedeno je povijesni presedan neslućenih razmjera da je Vlada jedne države u kojem postoji mješovito vlasništvo, a gdje je Vlada te države neprikosnoveni relativni vlasnik koji posjeduje najveći postotak utjecaja u odlučivanju na Skupštinama, praktički gurnula to poduzeće u nepoznato, te sada imamo situaciju da je Vlada F BiH odustala od Aluminija jer u njemu nije niti prisutna, a preko svojih članova N.O.

Navedeno je zaista presedan velikih razmjera, jer iako sadašnji „KRNJI NADZORNI ODBOR“ koji broji samo 4 člana, ipak može zakazivati sjednice sukladno ZGD i Statutu, te donositi odluke bez predstavnika Vlade F BiH.

Aluminij je gurnut u nepoznato, te navedeno ne možemo promatrati savjesnim i odgovornim činom Vlade F BiH.

Ponovo želimo upoznati javnost, a također je upoznata i Vlada F BiH te je navedeno traženo od nje, a to je:

„Vlada F BiH se trebala pojaviti se na Skupštini, a prethodno uz izmjene i dopune dnevnog reda Skupštine odlučiti o sljedećem, a što je jedino ispravno, zakonito i pozitivno za Aluminij d.d.:

-Da predlože i imenuju ispred Vlade F BiH POTPUNO NOVA tri kandidata za novi saziv N.O. na četverogodišnji mandat, (ne imena iz starog saziva), a koji će imati bar koliko toliko: znanje, dignitet, moral, stručnost, te odgovornost u svome radu.

-Da ne glasuju za imena za novi saziv NO ispred malih dioničara – ako su prijedlozi ispred malih dioničara ponovno ista imena iz prethodnog saziva N.O.

-Da donesu Odluku kojom se povlači suglasnost za daljnji najam pogona Aluminija d.d. (a sve završiti u roku najkasnije tri mjeseca), a uslijed nepoštivanja Ugovora od strane Najmoprimca, te činjenice da najam nije model financijskog restrukturiranja , a Aluminiju d.d. izaziva ogromne gubitke. Vlada F BiH kao i N.O. svjesno i nezakonito podržavaju nezakonitu Odluku da se Aluminij konsolidira putom najamnina, a što je suprotno Odluci o financijskoj konsolidaciji. Najamnine nisu niti mogu biti pravni ni zakonski okvir kojim se može Aluminij konsolidirati, a svjedoci smo činjenice da je kroz 2 god i 11. mjeseci najma Aluminij d.d. akumulirao cca 48 mil KM novog gubitka dok je najmoprimac, ostvario desetine mil KM dobiti. Najmoprimac je uveden u Aluminij d.d. kao posrednik, a sve što „On“ radi mogao je i Aluminij d.d. bez njega, te se vlastitim snagama operativno i financijski konsolidirati sukladno Zakonu i Odluci o financijskoj konsolidaciji. Činjenica je da najmoprimac prilikom ulaska u Aluminij d.d. nema nikakav dokazani kapital kojim bi se dokazao i predstavio kao strani investitor osim 5000 KM osnivačkog kapitala prilikom registracije start up firme u Mostaru.

Činjenica jeste da je bez suglasnosti Vlade i N.O., prenio vlasništvo te firme koja je najmoprimac imovine Aluminija d.d., u ilegalnu zonu tj državu Panamu (ilegalna zona pogodna za pranje novca). Sada u stvari nitko ne zna tko je stvarni najmoprimac Aluminija, jer je nepoznato tko se krije iza firme u Panami koja je vlasnik Aluminij industries (Najmoprimca imovine Aluminija)

Naša uvjerenja i procjene nisu optimistične kada je u pitanju budućnost Aluminija d.d., koji je praktički u cijelosti u rukama Najmoprimca, kojeg predstavlja izvjesni gosp Amir Kabiri – za kojeg jedino možemo potvrditi da itekako uspješno medijski spinuje cijelom političkom scenom u F BiH, kao i cjelokupnom javnošću., a sve to radi kupovinom pozicija, raznih sponzorstva, financiranja medija itd.

I dalje je na sceni milenijska najveća financijska afera teška preko 500 mil KM, te pozivamo sve izvršne i zakonodavne organe F BiH i BiH da zaustave financijski kriminal koji se odvija pod lažnom predstavom stranog investitora, koji kroz najam Aluminija vodi u propast ovo poduzeće.

Pozivamo Vladu F BiH da povrati svoj utjecaj u Aluminij d.d. kroz Nadzorni odbor, a sukladno i obvezi koju ima prema poduzećima u kojima posjeduje vlasničke udjele!

S Poštovanjem,
Udruga DIAL

Portal OTPOR.Media redovno je upravo ove stvari javnosti prezentirao i upozoravao kroz naše brojne istraživačke radove gdje smo razotkrivali sav kriminal koji se “uvukao straga” u Aluminij Mostar! Sve članke možete pronaći na link stranici:

SLUČAJ: Amir Gross Kabiri

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO