CCI zatražio hitnu smjenu ili ostavku Sedina Kahrimana, generalnog direktora BH Telecoma

PRO Oglas

Centri civilnih inicijativa (CCI), pozivaju na hitnu smjenu ili ostavku Sedina Kahrimana, generalnog direktora BH Telecoma, zbog imenovanja za v.d. predsjednika Kantonalnog odbora SDA Sarajevo.

Prema Zakonu o javnim poduzećima u Federaciji BiH, članom 12. propisano je da u upravi javnih poduzeća ne mogu biti lica koja vrše funkciju u političkim strankama. Imenovanjem za v.d. predsjednika Kantonalnog odbora SDA Sarajevo, Sedin Kahriman ne može biti istovremeno i generalni direktor BH Telecoma.

U skladu sa navedenim, CCI pozivaju na ostavku Sedina Kahrimana, generalnog direktora BH Telecoma. U suprotnom, CCI pozivaju sve odgovorne, prvenstveno Nadzorni odbor BH Telecoma da održi sjednicu na kojoj će smijeniti trenutnog generalnog direktora zbog transparentnog kršenja zakona i preuzimanja formalne funkcije unutar političke stranke. Dodatno, CCI poziva i Vladu i Parlament Federacije BiH, kao 90-postotnog vlasnika BH Telecoma, da pokrenu pitanje odgovornosti zbog kršenja Zakona, te spriječe politizaciju svih javnih poduzeća i zaštite interese građana.

Bilo koje uplitanje političkih stranaka u rad javnih poduzeća štetno je ne samo po poslovanje javnih poduzeća, već po društvo u cjelini. Politizacija javnih poduzeća dovodi do toga da je poslovanje javnih poduzeća stranački orijentirano i ima za cilj ispunjavanje stranačkih težnji, umjesto djelovanja koje je u interesu svih građana.

U cilju dugoročnog rješavanja problema politizacije javnih poduzeća, CCI pozivaju parlamente na svim nivoima, da u što skorije vrijeme unaprijede legislativu koja uređuje ovu oblast, kako bi se zaustavio i spriječio utjecaj političkih stranaka na javna poduzeća. Neophodno je da javna poduzeća budu depolitizirana, profesionalna i nezavisna u svom radu i procesu donošenja odluka, te da rukovodeći kadrovi i zaposlenici budu birani po kompetencijama a ne stranačkoj ili drugoj pripadnosti. Kontrola poslovanja javnih poduzeća mora postojati, kao i odgovornost za rezultate poslovanja kako bi sve građanke i građani BiH imali pristup kvalitetnijim javnim uslugama.

Centri civilnih inicijativa

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO