DISKRIMINACIJA MUŠKARACA: Poslodavci skrivaju očevima da imaju pravo korištenja porodiljnog odsustva!

PRO Oglas

Prije šest godina, točnije 2016. godine, na nivou cijele BiH izmijenjen je i dopunjen Zakon o radu koji je, u cilju ravnopravnosti spolova, pravo na porodiljno odsustvo dodijelio i očevima. Podaci koji su prikupljani do sada pokazuju da tek mali broj očeva koristi ovo pravo.

Odredbama Zakona o institucijama BiH, Zakona o radu FBiH, Zakona o radu RS i Zakona o radu Brčko distrikta, regulirano je pravo na porodiljno odsustvo.

Iako se ono oduvijek vezivalo isključivo za majke, od 2016. godine, pravo na porodiljsko odsustvo imaju i očevi. Međutim, da li očevi u BiH nisu dovoljno upoznati sa procedurom i pravom na korištenje porodiljnog odsustva ili to pak zavisi od poslodavca do poslodavca, istraživanje koje je sproveo Sarajevski otvoreni centar (SOC) pokazuje da je pravo na ostvarivanje naknade umjesto plaće za vrijeme korištenja porodiljnog odsustva koristilo tek 0,36 posto očeva.

Mali postotak očeva u FBiH je koristilo pravo na porodiljno odsustvo

Roditeljsko odsustvo je na nivou entiteta Federacija Bosne i Hercegovine regulirano Zakonom o radu, Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom te Zakonom o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U Federaciji BiH odlučivanje o porodiljnim naknadama najčešće spada u nadležnost centara za socijalni rad, a u nekim lokalnim zajednicama o porodiljnim naknadama odlučuju općine.

Na osnovu podataka do kojih je istraživanjem stigao SOC, zahtjev za ostvarivanje naknade umjesto plaće za vrijeme korištenja porodiljnog odsustva ostvarilo je ukupno 28.838 osoba, od čega 105 očeva, odnosno tek 0,36 posto.

Porodiljno odsustvo za očeve nije toliko popularno ni u Republici Srpskoj

Zakonom o radu RS-a propisano je da roditelji mogu iskoristiti pravo na porodiljno odsustvo koje je započela majka nakon isteka 60 dana od rođenja djeteta, umjesto majke nastavi da koristi zaposleni otac djeteta.

U periodu od mjeseca siječnja zaključno sa mjesecom studeni tekuće godine, JU Javni fond za dječju zaštitu Bijeljina, kao nadležni organ, nakon sprovedenog postupka po zahtjevu poslodavaca za priznanje prava na refundaciju naknade plaće za vrijeme korištenja porodiljnog odsustva očeva, donio je 35 rješenja – što je 0,88 posto od ukupno izdatih rješenja po osnovu ovog prava.

Prema podacima kojima JU Javni fond iz Bijeljine raspolaže, a koje je dostavio portalu Klix.ba, broj očeva koji koriste pravo na porodiljno odsustvo iz godine u godinu varira.

“JU Javni fond ima uvid u podatke koji nastaju po podnesenom zahtjevu poslodavca i sprovedenom upravnom postupku kod ostvarivanja prava na refundaciju naknade plaće za vrijeme korištenja porodiljnog odsustva, što znači da raspolažu samo podacima o očevima, korisnicima porodiljnog odsustva, čiji su poslodavci podnositelji zahtjeva za refundaciju”, navode iz ove entitetske institucije, napominjući pritom da je pravo na porodiljno odsustvo pravo iz radno-pravnog odnosa, postoji mogućnost da je broj veći, ali da njihovi poslodavci nisu korisnici prava na refundaciju.

Većina očeva u BiH nije upoznata sa zakonskim mogućnostima korištenja prava

SOC je početkom ove godine sproveo istraživanje na uzorku od 500 očeva iz BiH koji su dobili dijete od 2016. godine s ciljem prikupljanja informacija o razlozima korištenja, odnosno nekorištenja porodiljnog odsustva.

Na pitanje da li su upoznati sa zakonskim mogućnostima korištenja prava na porodiljno odsustvo za roditelje, 41 posto očeva je reklo da jeste, dok je više od polovine – 57,8 posto – odgovorilo da nisu upoznati.

Veliki prosjek, čak 70 posto ispitanika, kazalo je da ih poslodavac nije upoznao sa pravima u pogledu porodiljnog odsustva, a da bi iskoristili to da su bili upozoreni na zakonske odredbe.

Sigurno je da postoji prostor za unapređenje zakona kojim se u BiH uređuje ova oblast, kao i javna politika koja će povećati sudjelovanje muškaraca u obiteljskom životu. Tako, potrebno je i ovo pravo koje se odnosi na korištenje porodiljnog odsustva, učiniti prvenstveno dostupnijim i popularnijim iz razloga što su, prema podacima istraživanja, o ovoj mogućnosti najmanje upoznati očevi sa završenim osnovnim i srednjim obrazovanjem.

Klix.ba

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO