DO VRHA PIRAMIDE SUNCA – 1.DIO: Respiratori su “mile mace” za obnovljive izvore energije!

PRO Oglas

Dok se u javnosti svakodnevno vode polemike oko izbora Mostarskog gradonačelnika, objavljuju novi događaji u vezi rasvjetljavanja tragedije obitelji Memić, objavljuju zavodnički poduhvati i imovina predsjednika Suda BiH od jedne te napada glavna Tužiteljica Tužiteljstva BiH od druge strane brojanjem krvnih zrnaca optuženih i iznošenjem činjenice o dvojnom državljanstvu Republike Hrvatske i BiH, Vlada Federacije BiH kojom predsjedava Premijer optužen pred Sudom BiH skupa sa svojom zamjenicom Ministricom Financija, nastavlja vrijedno provoditi aktivnosti za koje će možda nekada (a najprije nikada) tek biti optuženi.

Fahrudin Solak, suspendiran je sa mjesta dužnosti iako sa svoje pozicije samostalno nije mogao uraditi ništa kako bi novac za nabavku respiratora bio uplaćen na račun “Srebrene maline”. Civilna zaštita, odnosno Solak je vodio postupak nabave na osnovu kojeg su nakon odabira dobavljača ista uplaćena od strane Novalića i Miličević.

Novalić i Miličević nisu suspendirani, iako imaju identičan status rukovodećih državnih službenika kao i Solak, već užurbano i aktivno nastavljaju da upravljaju sudbinama građana federacije.

Što će biti ako se danas optuženi oglase sutra krivim a u međuvremenu se otkriju neka druga djela koja su počinili? Tko odgovara u tom slučaju za njihove postupke? Optužnica u predmetu respiratori proširena je dodatnim iznosom koji je Federalna uprava Civilne Zaštite dobila za nabavku drugih sredstava u borbi protiv pandemije temeljem Odluke Vlade FBiH.

Interesantno je da nitko ne spominje kako je uopće došlo do toga da Civilna Zaštita i Solak budu u poziciji da provode postupak nabavke respiratora? Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća….

Termin “nesreća“ definira:

Član 3. U smislu ovog zakona pod pojmom

1) prirodne nepogode podrazumijevaju se događaji koji su uzrokovani djelovanjem prirodne sile na koje ljudski faktor ne može uticati kao što su: potres, poplava, visoki snijeg i snježni nanosi, olujni ili orkanski vjetar, grad, prolom oblaka, klizište, suša, hladnoća, te masovne pojave ljudskih, životinjskih i biljnih bolesti;

2) tehničko-tehnološke nesreće podrazumijevaju se događaji koji su izmakli kontroli pri obavljanju određene djelatnosti ili upravljanja određenim sredstvima za rad i rad s opasnim tvarima, naftom i njenim derivatima i energetskim plinovima tijekom njihove proizvodnje, prerade, upotrebe, skladištenja, pretovara, prijevoza ili uklanjanja, čije posljedice ugrožavaju ljude i materijalna dobra;

3) druge nesreće podrazumijevaju velike nesreće u cestovnom, željezničkom, zračnom ili pomorskom prometu, požar, rudarske nesreće, rušenje brana, atomske, nuklearne ili druge nesreće koje uzrokuje čovjek svojim aktivnostima, rat, izvanredno stanje ili drugi oblici masovnog uništavanja ljudi i materijalnih dobara.

Preuzimanje nadležnosti i kršenje ustava od strane Vlade FBiH postalo je redovna pojava, što potvrđuju i sudske odluke za maske, ograničenje kretanja itd.

Ovo je samo uvod u ono što ćemo predstaviti u nastavku serijala portala OTPOR.Media “DO VRHA PIRAMIDE SUNCA”.

U nastavku prezentiramo primjer još jednog kriminalnog (ne)djela u kojem je Vlada kršila Ustavni poredak i izlazila izvan okvira svojih ovlaštenja datih Ustavom, te se pitamo ZAŠTO I TKO IM DOPUŠTA SVE OVO?

Donosimo dokumentirane sadržaje koje razotkrivaju “igre” oko poticaja i izgradnje solarnih elektrana i “spletke” oko Operatora za Obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneracije FBiH.

Saznanja do kojih smo došli ostavili su nas u šoku, očito da nije samo respirator nego i Operator interesantan kriminalnoj Vladi FBiH koja upravlja i odlučuje o svemu što želi po vlastitim željama pri tome kršeći sve moguće Zakone a time i Ustavni poredak u FBiH. Ono što smo saznali nas je potaklo da se pozabavimo temom obnovljivih izvora ali i činjenicom da i tu oblast samostalno, bez kontrole uređuju oni koji su već optuženi.

Marija Tavelić / OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO