Još rubrika

  DONOSIMO: Financijsko izvješće HDZ-a BiH koje otkriva rastrošnost i račune bez pokrića!

  PRO Oglas

  Služba za reviziju financiranja političkih stranaka izvršila je pregled godišnjeg financijskog izvještaja Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, a kojeg Vam na uvid dostavlja portal OTPOR.Media.

  Pregledom godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu, utvrđeno je da je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine prekršila odredbe člana 4. stav (1), člana 6. stav (2), člana 11. stav (1) i člana 12. Zakona o financiranju političkih stranaka.

  Na osnovu njihova pregleda, odnosno kontrole financijskog izvještaja, osim gornjih napomena, nisu zapazili ništa značajno što bi ukazalo na nedostatke u financijskom izvještaju ili na financiranje ove političke stranke suprotno odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka.

  Prеmа pоdаcimа iz gоdišnjеg finаnciјskоg izvјеštаја, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine se financirala iz sljedećih izvora:

  U godišnjem financijskom izvještaju za 2019. godinu stranka je iskazala rashode u iznosu od 1.913.018,68 KM.

  Prema podacima iz godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu, organizacijsku strukturu Hrvatske demokratske zajednice BiH čine:

  -Središnjica HDZ BiH Mostar,
  -9 županijskih odbora HDZ BiH,
  -6 gradskih odbora HDZ BiH,
  -57 općinskih odbora HDZ BiH,
  -Odbor za Distrikt Brčko i
  -Zajednica žena “Kraljica Katarina Kosača“.

  Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine prekršila je odredbe člana 4. stav (1) Zakona o financiranju političkih stranaka.

  Uvidоm u Progrаm utrоškа srеdstаvа zа 2019. godinu utvrđеnо је dа је Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine plаnirаlа rаshоdе u ukupnom iznosu od 1.964.500,00 KM. Uvidom u godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu utvrđeno je da je stranka u 2019. godini ostvarila rashode u ukupnom iznosu od 1.913.376,56 KM.

  Pregledom financijskog izvještaja i financijske dokumentacije, utvrđeno je da je politička stranka sredstva utrošila mimo svog financijskog plana rashoda, odnosno programa utroška sredstava za 2019. godinu, kako slijedi:

  -Stranka je planirala Troškove prijevoza u iznosu od 8.000,00 KM, a iste je ostvarila u iznosu od 18.335,16 KM, što je za 10.355,16 KM više od planiranog iznosa.;

  -Stranka je Troškove reklame i reprezentacije prekoračila za 112.396,08 KM. U godišnjem financijskom izvještaju stranka je Troškove reklame i propagande iskazala u iznosu od 77.735,01 KM, a Troškove reprezentacije u iznosu od 169.661,07 KM, odnosno ukupno 247.396,08 KM. U Programu utroška sredstava stranka je Troškove reklame i reprezentacije planirala u iznosu od 135.000,00 KM.;

  -Stranka je planirane Humanitarne rashode prekoračila za 3.099,53 KM. U Programu utroška sredstava stranka je Humanitarne rashode planirala u iznosu od 130.000,00 KM, dok je iste ostvarila u iznosu od 133.099,53 KM.;

  -U godišnjem financijskom izvještaju stranka je iskazala Troškove električne energije u iznosu od 61.864,23 KM, što je za 1.364,23 KM više u odnosu na planirana sredstva. U Prоgrаmu utrоškа srеdstаvа zа 2019. gоdinu stranka je Troškove električne energije planirala u iznosu od 60.500,00 KM.;

  -Stranka je planirane Troškove materijala prekoračila za 16.702,72 KM. U Programu utroška sredstava stranka je Troškove materijala planirala u iznosu od 78.000,00 KM, dok je iste ostvarila u iznosu od 94.702,72 KM.;

  -U Programu utroška sredstava stranka je Usluge informiranja, mediji i oglasi planirala u iznosu od 8.500,00 KM. U godišnjem financijskom izvještaju stranka je Usluge oglašavanja u dnevnim novinama iskazala u iznosu od 18.194,50 KM, što je za 9.694,50 KM više od planiranog iznosa.;

  -Stranka je planirane Troškove premije osiguranja imovine prekoračila za 13.234,39 KM. Stranka je u Programu utroška sredstava planirala Premiju osiguranja i ostale financijske rashode u iznosu od 6.500,00 KM, dok je iste ostvarila u iznosu od 19.734,39 KM.;

  -Troškove goriva i maziva stranka je planirala u iznosu od 64.000,00 KM, a iste je ostvarila u iznosu od 77.174,31 KM, što je 13.174,31 KM više od planiranog iznosa.;

  -U Programu utroška sredstava stranka je planirala Troškove zakupnine za poslovne i druge prostore u iznosu od 77.000,00 KM. U godišnjem financijskom izvještaju stranka je Troškove zakupnine za poslovne i druge prostore iskazala u iznosu od 97.357,09 KM, što je za 20.357,09 KM više od planiranog iznosa.;

  Stranka je planirane Troškove održavanja opreme prekoračila za 15.490,58 KM. Stranka je u Programu utroška sredstava planirala Troškove održavanja opreme u iznosu od 10.000,00 KM, dok je iste ostvarila u iznosu od 25.490,58 KM.

  Kompletno financijsko izvješće možete možete pročitati u ponuđenoj pdf dokumentaciji:

  Marija Tavelić / OTPOR.Media

  POSLJEDNJE OBJAVLJENO

  PRO Oglas