Grad Ljubuški jednoglasno usvojilo smanjene cijene za vrtić od 50 posto

PRO Oglas

Jednoglasno usvojenim prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju cijene usluga Dječjeg vrtića, o kojoj se glasovalo na danas održanoj III. sjednici Gradskog vijeća, Ljubuški je, u odnosu na okruženje, postao sredina s najnižim cijenama vrtićkih usluga.

Dosadašnje cijene vrtićkih usluga smanjene su za 50 posto, tako da mjesečna cijena dnevnog boravka djece ubuduće iznosi 90 KM, a poludnevnog boravka 80 KM, dok će roditelji s troje djece u vrtiću ubuduće plaćati ukupno 180 KM.

Da bi smanjili cijene i tako olakšali roditeljima čija djeca pohađaju Gradski vrtić ili neki od privatnih vrtića, u Proračunu su osigurana sredstva za subvencioniranje i privatnih vrtića, što je još jedna u nizu demografskih mjera koje Grad Ljubuški u posljednje vrijeme provodi.

-Niti jedan grad u Hercegovini, a mislim i šire, nema ni blizu ovakve cijene vrtićkih usluga, niti jedan grad naše veličine ne izdvaja ovoliko sredstava za rad Gradskog vrtića i ne daje subvencije privatnim vrtićima da ne bude prevelika razlika u cijeni među njima. Mislim da je ovo pozititivna stvar. Mi ćemo i dalje nastavljati s demografskim mjerama, a sve radi dobrobiti roditelja – pojasnio je gradonačelnik Vedran Markotić.

Na dnevnom redu današnje sjednice bilo je ukupno 19 točaka:

1.Usvajanje zapisnika s II. sjednice Gradskog vijeća,

2.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3.Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2020. godinu,

4.Prijedlog Odluke o cjeniku za korištenje „Kulturnog centra“,

5.Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Ljubuški,

6.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju cijene usluga Dječjeg vrtića Ljubuški u Ljubuškom,

7.Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,

8.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o nabavi motornog vozila za potrebe Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju grada Ljubuškog,

9.Prijedlog Plana prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti,

10.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade,

11.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

12.Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta,

13.Prijedlog Rješenja o:

a)razrješenju Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora o koncesiji,

b)imenovanju Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora o koncesiji,

14.Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:

a)Tomislav (Drago) Pavlović iz Studenaca,

b) Zvonimir (Ivica) Petrović iz Ljubuškog

15.Prijedlog Rješenja o:

a)razrješenju Povjerenstva za izradu Plana kapitalnih investicija,

b)imenovanju Povjerenstva za izradu Plana kapitalnih investicija,

16.Prijedlog Zaključka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje,

17.Prijedlog Zaključka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje,

18.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi,

19.Prijedlog Odluke o subvenicji za privatne dječje vrtiće na području Grada Ljubuškog

Sve točke o kojima se glasovalo su usvojene jednoglasno.

Grad Ljubuški

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO