Hoće li štititi ljepotica Krišto ministre “kriminalce” Heleza i Nesića da raspolažu informacijama tajno i vrlo tajno?

PRO Oglas

Državni ministri i predsjedavajuća Vijeća ministara su se danas prvi put našli pred Parlamentom BiH gdje su odgovarali na pitanja zastupnika. Jedno od pitanje je postavio i Milan Dunović, a odnosi se na to da li su urađene sve zakonski potrebne sigurnosne provjere uoči imenovanja ministara.

Milan Dunović je u svom pitanju obrazložio da je pored provjera SIPA-e, prema Zakonu o zaštiti tajnih podataka u stavu 5, propisano da je potrebno uraditi i proširene provjere za one ministre koji bi trebalo da raspolažu informacijama tajno i vrlo tajno.

To su inače ministri obrane Zukan Helez i sigurnosti Nenad Nešić, kojima će za obavljane posla biti potrebno da imaju odobrenje za pristup tajnim podacima. Ukoliko ne prođu tu provjeru, koja se radi na više nivoa i vrlo je opsežna i koju radi OSA, neke dužnosti neće moći obavljati.

Krišto je u svom odgovoru objasnila da su urađene sve potrebne provjere SIPA-e za ministre i predsjedavajuću, koje se odnose na utvrđivanje istinitosti informacija o ministrima. Za proširene sigurnosne provjere je rekla da će biti urađene u skladu sa odlukama institucija koje to obavljaju.

“Sve dalje aktivnosti i eventualne potrebe za proširene sigurnosne provjere, za stupanj tajnosti i vrlo tajno, obavljaju institucije u skladu sa svojim odlukama o listi radnih mjesta i bit će predmet sigurnosnih provjeravanja u skladu sa davanjem dozvola za upravljanje tajnim podacima”, rekla je ona.

Milan Dunović se zatim javio da prokomentira njen odgovor kazavši da nije zadovoljan i da odgovor traži i u pisanoj formi jer nije eksplicitno odgovorila da li su navedene provjere OSA-e zatražene prije imenovanja.

Klix.ba

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO