Ifet Feraget o slučajevima Memić i Dragičević: Opstrukcije dolaze iz tužilaštava i policije

PRO Oglas

Večeras smo u Dnevniku govorili o sudskim predmetima – blizancima kako ih nazivaju u javnosti. Posljednje informacije i tijek istrage u slučajevima Dženan Memić i David Dragičević dao nam je odvjetnik porodica stradalih mladića, Ifet Feraget. 

U predmetu Dženan Memić korak naprijed u istrazi, pa jedan nazad. Vrhovni sud je ukinuo oslobađajuću presudu za Seferoviće u predmetu Memić. To je drugi put da se ukida odluka Županijskog suda Sarajevo. Ide na ponovni pretres. Kakvo vi gledate ove posljednje odluke i imaju li više oscilacija? Šta znači djelomično uvažavanje žalbe županijskog tužitelja u ovoj odluci?

Pa ukidanje presude od strane Vrhovnog suda je novi kriminal koji se ovaj put događa u Vrhovnom sudu Federacije. Kada je prvi put ukinuta prva oslobađajuća presuda ja sam bio veoma decidan i rekao da je to sastavni dio pokušaja zataškavanja ubojstva Dženana Memića. Taj prvi slučaj ukidanja presude od strane Vrhovnog suda bi mogli nazvati sabotažom. Svi znamo šta je sabotaža, to je prikriveno destruktivno djelovanje kojim se uništavaju postulati jednog sistema. Ovo drugo rješenje kojim se djelomično uvažava žalba bi mogli nazvati diverzijom. Dakle sve skupa situacija u BiH ne liči na vladavinu prava u bilo kojem segmentu, ali ova dva slučaja su veoma bolna. Ovdje država svjesno i namjerno preko svojih tužilaštava i vrhovnih sudova zataškava dva očigledna ubojstva. Dakle način na koji je Vrhovni sud prvi put postupio nazvao sam sabotažom, to je potpuno neprimjereno znanju iskustvu i kvalitetu sudaca tog suda, ali dozvolite mi da nešto kažem i o sastavu samog Vijeća koji već drugi put ukida više nego dobro napisanu, obrazloženu, rekao bih maestralnu presudu, koju je donijelo Vijeće Županijskog suda u Sarajevu na čelu sa sudijom predsjednikom Vijeća uvaženim Igorom Todorovićem. U Vijeću Vrhovnog suda FBiH nalazi se sudija Emir Neradin koji je tu izabran odlukom VSTV-a krajem 2018. godine, a prije toga je bio tužitelj Tužilaštva BiH, a prije toga je bio sudija Općinskog suda. Dakle imamo te skokove u karijerama, sa Općinskog suda skačete na Tužilaštvo BiH, što možda ne bi sporno ako neko ima afiniteta da bude tužitelj. Međutim jako je upitno preskakanje instanci sa Općinskog suda na Vrhovni sud FBiH. Nije to jedini problem sudije Emira Neradina. Njegov najveći problem što ga je glavna državna tužiteljica Gordana Tadić imenovala u tim tužitelja koji su trebali raditi o istrazi u slučaju opstrukcija u predmetu Dženan Memić, on je to odbio iz njemu poznatih razloga, zbog navodne povezanosti poznanstava sa nekim od aktera zataškavanja tog ubojstva. Dakle tužitelj i eventualno osumnjičenih, to bi trebalo pitati suca Neradina. Nakon toga u veoma kratkom roku je prihvatio da kao sudija Vrhovnog suda sudi u slučaju Dženana Memića. Mislim da je to nečuveno i da to ne priliči ozbiljnosti institucije kakav je Vrhovni sud FBiH. Drugi sudija koji je član tog Vijeća je sudija Dragan Ćorluka, nije ništa sporno kod njegovog izbora, međutim, Ćorluka je dugo godina radio kao policijski inspektor u PU Ilidža a naklon toga i dugo godina i kao tužitelj Županijskog tužilaštva KS-a  . Svi građani koji prate slučajeve i Memić i Dragičević znaju da opstrukcije dolaze iz Tužilaštava i policije.

Aktualna je prijava koje ste zajedno sa gospodinom Murizom podnijeli Tužilaštvu protiv disciplinske tužiteljice Alene Kurspahić i njenog zamjenika, Mirze Omerovića. U čemu se ogledaju njihove veze sa onima za koje vi smatrate da blokiraju istragu, Konkretno Dalidu Burzić?

Krivična prijava protiv Alene Kurspahić i Mirze Omerovića je podnijeta iz drugih razloga, ne zbog ovog sastava Vijeća Vrhovnog suda nego zbog toga što sam sačekao jedno vrijeme da vidim kako će se odvijati ti disciplinski postupci i vidjeli smo da je to bilo prilično ažurno i brzo kada je u pitanju oslobađanje Dalide Burzić od svake vrste disciplinske odgovornosti iako se radi o evidentnim propustima u predmetu Dženan Memić. Postoje tri najveća propusta. Dalida Burzić je suprotno i moralnim i zakonskim načelima naredila pretres kuće Elvedina Okerića sa zahtjevom da se izuzme izvještaj ad hoc tijela od 24. 1. 2017. godine a to je početak razotkivanja djelovanja pravosudne mafije. Dalida Burzić je potpuno nemoralno i nezakonito uskratila je Ustavnom sudu uvid u jedan ključni dokaz iz kojeg se vidi da je Dženan Memić ubijen a to je zapisnik o uviđaju čiji prilog je crtež lica mjesta u kojem decidno stoji da se radi o krivičnom djelu ubojstva, a što je doktor Žujo saopštio načelniku forenzike Županijske policije, a ovaj tehničaru koji je sačinio te dokumente dakle radilo se o ubojstvu. Konačno Dalida Burzić je 15. 3. je rekla meni i gospodinu Memiću da je Dženan Memić ubijen ali da nije bila namjera tog ko ga je napao nije bila da ga ubije. Nakon toga par mjeseci iako je vođena istraga za ubistvo ona koja vrši nadzor nad zakonitošću rada županijskog Tužilaštva je najedanput preokrenula situaciju i podnijeta je optužnica zbog prometne nesreće i da bude stvar gore ona je javno komentirala slučaj Dženan Memić prije njegovog pravosnažnog okončanja. Ovdje imamo tri ili četiri tako krupna očigledna disciplinska prekršaja moje sumnje idu u pravcu toga da su Alena Kurspahić i Mirza Omerović su podigli namjerno neadekvatnu disciplinsku tužbu. Naravno uz saradnju sa članovima VSTV-a.

Sve se dešava u momentu kada se počela otvarati Pandorina kutija, govorimo o pritvoru Zijada Mutapa i Hasana Dupovca, pretres Hitne pomoći. Ima li trenutno osnova za neke druge pretrese ili istragu?

Apsolutno ima. To će tek slijediti u slijedećem periodu. Veliko je zlo, je da imamo u Tužilaštvu tužitelje koji zatašakavaju ubistvo ali je još veće zlo ukoliko imamo ljude koji to ne sankcioniraju. Disciplinski ured koji je samostalan i nezavisan u okviru VSTV-, nije nezavisan od zakona, spletke, nepotizam i korupcija nas dovode u naoko bezizlaznu situaciju ali obzirom da je pravo samo po sebi sistem bez obzira koliko je on loš ja se nadam se da ćemo uz podršku građana i porodica da ćemo doći do krajnjeg cilja i dokazati da ova dva ubojstva zataškavaju tužioci, a evo sada je Tužilaštvo BiH sa Gordanom Tadić preuzelo oba slučaja i čvrsto vjerujem da će u narednom periodu biti aktivne i intenzivne istrage, a i povoda za pretres i hapšenja.

U nadležnosti Tužilaštva BiH je i predmet Dragičević. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka dostavilo je na uvid predmet, ali vidimo da ova prasudna ustanova ide samostalno. Otvorili su novu istragu protiv Alena Kukića, koga tereti za sprečavanje dokazivanja u slučaju stradanja Davida Dragičevića? Šta to znači u odnosu na činjenicu da je državno Tužilaštvo preuzelo predmet?

To znači novu opstrukciju. U predmetu Davida Dragičevića vodi se pet parcijalnih istraga. Što je nevjerojatno ali istinito. Vodi se istraga protiv nepoznatih počinilaca radi ubojstva. Vodi se istraga protiv pomenutog Alena Kukića. Vodi se istraga protiv dva pripadnika MUP-a RS-a zbog bacanja Davidovih bokserica. Vodi se istraga protiv sudskog vještaka Željka Karana. Vodi se istraga protiv dvojice pripadnika MUP-a RS- a Dubravka Kremenovića i Darka Ilića. Imate pet parcijalnih istraga kojima je jedino cilj da se odugovlači postupak jer javnost već zna da Ustavni sud već dvije godine nije postupio po mojoj apelaciji u predmetu David Dragičević. Pripremam novu apelaciju koja se tiče inspektora Siniše Kojedića u odnosu na koga okolnosti itekako pokazuju da je involviran u zataškavanje ubistva Davida Dragičevića, ali u odnosu na njega Okružno i javno tužilaštvo je donijelo naredbu da se istraga neće provoditi.

Pogledajte razgovor sa advokatom Ifetom Feragetom.

Okanal

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO