Inspekcijama u FBiH naloženo da kontrolišu visine cijena u trgovinama

PRO Oglas

Usvojivši jučer informaciju Federalnog ministarstva trgovine o potrebi osiguranja ekonomski opravdane visine marže u veleprodajnim i maloprodajnim cijenama osnovnih životnih namirnica u FBiH, Vlada FBiH je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da od županijskih uprava za inspekcijske poslove i županijskih inspekcijskih organa zatraži podatke o primjeni odluka o mjerama neposredne kontrole cijena za proizvode iz županijske nadležnosti.

Federalna uprava je dužna i da, u roku od sedam dana, Federalnom ministarstvu trgovine dostavi podatke o visini veleprodajnih i maloprodajnih marži osnovnih životnih namirnica.

Ovisno o nalazima i izvještaju Federalne uprave za inspekcije poslove, Federalno ministarstvo će, u najkraćem roku, za Vladu FBiH pripremiti informaciju i predložiti adekvatno daljnje hitno postupanje s ciljem zaštite životnog standarda građana.

U informaciji je navedeno da su cijene prehrambenih proizvoda koje BiH uvozi, te njihovog transporta, na svjetskom tržištu znatno porasle u ovoj u odnosu na 2020. godinu, zbog čega je došlo do poskupljenja i kod nas.

Kako je problem povećanja cijena u dominantnoj mjeri uzrokovan vanjskim faktorom, veoma bitno je i da visine marži osnovnih životnih namirnica, kao što su ulje, šećer, sol, maslac, margarin, pileće meso i drugo u trgovini budu na ekonomski opravdanom nivou. To znači da trgovačke marže trebaju da osiguraju pozitivno poslovanje trgovaca, ali nikako stjecanje ekstra profita i njihovog bogaćenja.

Federalno ministarstvo trgovine upoznalo je jučer Vladu FBiH i o poduzetim aktivnostima na realizaciji zaključka sa 252. sjednice održane 21.1.2021. godine. Da podsjetimo, tada je nadležnim županijskim organima u FBiH preporučeno da, u roku od 15 dana, donesu odluke o visini maksimalne veleprodajne marže do osam posto na nabavnu i maksimalne maloprodajne marže do deset posto na nabavnu cijenu za proizvode iz nadležnosti županija: za sve vrste brašna, kruha, peciva i drugih pekarskih proizvoda od brašna žitarica i za pasterizirano, homogenizirano i sterilno mlijeko.

Analiza informacija koje je dostavilo svih deset županija ukazuje na to da je njih pet već od ranije imalo odgovarajuće odluke o mjerama neposredne kontrole cijena koje su bile usklađene sa preporukom. Tri županije su pripremila i donijela nove odluke u skladu s preporukom iz zaključka Vlade FBiH, a Posavska županija je obavijestio da je u proceduri donošenje odgovarajuće odluke koja će biti uvrštena u dnevni red naredne sjednice županijske vlade.

Županija 10 nije postupila prema preporuci Vlade FBiH i informirao je ovo ministarstvo da u ovoj županiji trenutno nije na snazi nikakva odluka o mjerama neposredne kontrole cijena.

N1BiH

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO