Izmjene i dopune Uredbe o pogonima i postrojenjima koja moraju imati okolišnu dozvolu

PRO Oglas

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, izmijenila i dopunila Uredbu kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koji moraju imati okolišnu dozvolu.

Dopuna je da uz zahtjev za izdavanje okolišne dozvole podnositelj treba dostaviti i ovjerenu kopiju pravomoćnog rješenja o odobrenju za građenje.

Promijenjen je i prilog ove uredbe kojim je obuhvaćena Lista pogona i postrojenja za koje Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdaje okolišnu dozvolu, a prema djelatnostima ova lista obuhvaća energetiku, proizvodnju i preradu metala, industriju minerala, kemijsku industriju, upravljanje otpadom i druge djelatnosti.

Također izmijenjen je i prilog Uredbe koji se odnosi na Listu pogodna i postrojenja za koje županijsko ministarstvo izdaje okolišnu dozvolu, te ova lista obuhvaća energetiku, proizvodnju i preradu metala, industriju minerala, upravljanje otpadom i druge aktivnosti.

U obrazloženju je kao razlog za donošenje izmjena i dopuna navedeno da su u postupku izdavanja okolišnih dozvola primjenom Uredbe pojedini privredni subjekti i investitori stavljani u nepovoljniji položaj u odnosu na druge. Kao razlog je također navedeno da u fazi postupka podnošenja zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole pojedini privredni subjekti (investitori) ne raspolažu podacima koji se odnose na konkretnu tehnologiju, vrstu postrojenja, te se nisu mogli definirati najbolje raspoložive tehnologije, broj ispusta (voda, zrak…), količine otpada, sirovine i slično, a zbog čega su okolišne dozvole koje je izdavalo resorno federalno ministarstvo bile neučinkovite.

S obzirom na činjenicu da je glavni građevinski projekat, na osnovu kojeg se izdaje građevinska dozvola, adekvatan dokument koji definira tehnologiju, izlaze (broj) polutanata, vrstu postrojenja i drugo, u skladu s posebnim propisom iz oblasti građenja, to je ovim dopunama inkorporirano u odredbe Uredbe kojim se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu.

Uz to, namjera izmjena i dopuna je da, u skladu s podijeljenim ovlastima u oblasti zaštite okoliša između županija i FBiH, bude usklađena nadležnost u ovoj oblasti koja je, također, definirana i Zakonom o upravljanju otpadom. Naime, u ovom zakonu je navedeno da je oblast otpada u županijskoj nadležnosti, odnosno da poslove upravljanja svim vrstama otpada, kao i određivanje lokacija i zemljišta i postrojenjima vrše županijska ministarstva.

Također, važećom uredbom za djelatnosti upravljanja otpadom nisu bili postavljeni pragovi (u brojevima i jedinicama mjere), što je sada regulirano izmjenama i dopunama Uredbe, navodi se u priopćenju Vlada Federacije BiH.

OTPOR.Media

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO