Kako je Tužiteljstvo KS umiješano u odbacivanje prijava protiv KCUS-a i Sebije Izetbegović za nesavjesno liječenje umrlih tokom pandemije?

PRO Oglas

Sjećate li se prijava koje je odvjetnik Damir Koldžo podnio Tužiteljstvu Kantona Sarajevo protiv Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović, a u ime obitelji koje su tražile odgovornost zbog smrti njihovih najmilijih zbog, kako su tvrdili, nemara u liječenju tijekom pandemije COvid 19?

Podsjećamo, takvih prijava protiv KCUS-a i Izetbegović bilo je ukupno tri, podnijete su prije više od dvije godine, a odvjetnik Koldžo je potvrdio za Raport da je Tužiteljstvo Kantona Sarajevo, nedavno dvije od te tri prijave odbacilo!

Istražujući temu u vezi s ovim prijavama koje je podnio Koldžo i predmetu koji je Tužiteljstvo Kantona Sarajevo još prije dvije godine i sedam mjeseci otvorilo u vezi s pismom 13 anesteziologa s KCUS-a koji su upozoravali na nepravilnu upotrebu respiratora ACM812 A, kao i na druge probleme u funkcioniranju COVID odjela tijekom pandemije Covid 19, Raport je došao do saznanja da Kantonalno tužiteljstvo Sarajevo masovno odbacuje prijave protiv KCUS-a i Sebije Izetbegović.

Raport u ovom tekstu donosi komentare odvjetnika Damira Koldže na odluke Tužiteljstvo Kantona Sarajevo, ali i odgovor Federalnog tužiteljstva na Raportov upit o tome kako oni komentiraju činjenicu da se istraga o pismu anesteziologa vodi duže od dvije i po godine iako je Federalno tužiteljstvo 5. travnja 2021. o tome naložilo hitnu.

Ono što se iščitava iz odgovora Federalnog tužiteljstva je to da oni komuniciraju s Kantonalnim tužiteljstvom Sarajevo i vrše nadzor nad određenim predmetima, a nakon što dobiju pritužbe oštećenih strana o primjerice nekoj odbačenoj prijavi.

Međutim, ono što je alarmantno i simptomatično, u tom slučaju Federalno tužiteljstvo obavijesti glavnu tužiteljicu Tužiteljstva KS Sabinu Sarajliju da preispita odluku o odbacivanju prijave, a onda Sarajlija obavijesti Federalno tužiteljstvo da je ‘postupanje tužitelja bilo efikasno i zakonito i da su razlozi koji su usporili donošenje tužiteljske odluke bili objektivne prirode i rezultat sveobuhvatnog pristupanja u rasvjetljavanju svih relevantnih činjenica.’

Na Raportov jednostavan upit Federalnom tužiteljstvu o tome zašto nema tužiteljske odluke o pismu anesteziologa od prije više od dvije i po godine kada su oni zatražili od Tužiteljstva KS hitnu istragu o tom pismu i drugim medijskim navodima o ugroženosti zdravlja i života pacijenata na Covid odjelu KCUS-a, iz Federalnog tužiteljstva dobili smo odgovor da su iz tog predmeta proizašla još dva nova predmeta, a za koje su u međuvremenu odbačene prijave.

Da li je u ovom slučaju riječ o prijavama koje je podnio odvjetnik Koldžo, nemamo službene potvrde, no očigledno je da su u Kantonalnom tužiteljstvu izgleda ustrajni u tome da sve predmete vezane za KCUS i nesavjesno liječenje odbace, piše Raport.ba.

Ovijetnik Koldžo je odgovorio na upit Raporta da li je dobio obrazloženje zbog čega su prijave koje je on podnio u ime oštećenih obitelji odbačene, te kako to komentira.

“Za oba predmeta sam uložio prigovor i sad čekam kakav ću odgovor dobiti. Kada je u pitanju treći predmet u vezi s KCUS-om obaviješten sam iz Tužiteljstva Kantona Sarajevo da još rade neka dodatna vještačenja i u tom predmetu nije donesena odluka. Smatram da Tužiteljstvo KS ne provodi postupak na način na koji bi trebalo i da zakonske norme i dokazane činjenica ne primjenjuju na način koji je ujednačen u svim predmetima. Vještaci koje tužiteljstvo angažira, govorim o vještacima medicinske struke mi ne daju u svojim nalazima objašnjenja na pitanja koja su postavljena od strane oštećenih u prigovorima i žalbama koji su ulagani i na koja je u jednom predmetu ukazalo i Federalno tužiteljstvo. Činjenica je da je evidentna neprincipijelnost i Tužiteljstva KS i vještaka u njihovom postupanju u odnosu na neke druge predmete što dovodi do toga da imamo odluke kakve imamo”, ističe Koldžo.

Komentirajući činjenicu da u Tužiteljstvo KS za neke predmete otvorene prije skoro tri godine ni danas nema tužiteljske odluke, odvjetnik Koldžo kaže da je zakon jasno regulirao rokove u kojima se provode određene istražne radnje i vještačenja, ali da se ti rokovi ne poštuju.

“Tužiteljstvo će vam reći ‘imamo puno predmeta pa ne možemo da stignemo’, vještaci će reći ‘mi prezauzeti pa ne stižemo’. Najlakše je naći objašnjenje i razlog za nerad. Moj stav kao privatnika je da ako ja svoj posao ne uradim u roku, stranka će otići, kad tužitelj bude u istoj poziciji, a po zakonu bi trebao biti i odgovarati za svoj rad, takav kakav je nekome, onda će se ti predmeti i u brzati i onda nećemo imati slučajeve da istrage traju dvije ili tri godine”, smatra Koldžo.

Odvjetnik Koldžo na jednom primjeru koji nije vezan za KCUS nego za prijavu protiv jedne privatne klinike ilustrira način na koji Tužiteljstvo Kantona Sarajevo onemogućava oštećene da ostvare svoje pravo.

“Kantonalno tužiteljstvo mi je u tom predmetu na tri načina odbijalo omogućiti uvid i dati dokaze, a nakon što su prvi put donijeli odluku o odbacivanju prijave. Tek kad je spis otišao na Federalno tužiteljstvo, ono je dozvolilo da izvršim uvid i kopiram dokaze što je zakonska mogućnost nakon završene istrage. Međutim, Tužiteljstvo KS je bilo okončalo istragu, donijeli su odluku da odbacuju prijavu, a kada sam zatražio kopiranje dokaza čak tri puta su me odbili. Tek mi je Federalno tužiteljstvo omogućilo da to uradim, ali unutar sedam dana zakonskog roka za podnošenje prigovora morao sam iskopirati kartonsku kutiju dokaza, proučiti ih i protumačiti. Sad je to ponovo otišlo na Federalno tužiteljstva i sad čekam izjašnjenje. Ali, ovo je primjer kako se zloupotrebljava procesno pravo i kako se onemogućavaju oštećeni da ostvaruju svoje pravo i kako su dovedeni u neravnopravan položaj”, pojašnjava Koldžo.

Da bismo što vjerodostojnije predstavili situaciju u vezi s istragama ili provjerama koje su u Tužiteljstvo Kantona Sarajevo pokrenute nakon što im je Federalno tužiteljstvo prije dvije godine i sedam mjeseci naložilo da ih provedu, u nastavku objavljujemo kompletan odgovor Federalnog tužiteljstva na Raportov upit o tome zašto Kantonalno tužiteljstvo ne donosi odluku o provjerama iz pisma anesteziologa KCUS-a?

Podsjećamo, nedavno smo iz Tužiteljstva KS na isto pitanje dobili odgovor „da vrše provjere navoda“, no iz odgovora Federalnog tužiteljstva, nejasno je istražuje li se uopće još nešto u vezi s pismom anesteziologa.

Odgovor, bez ikakvih intervencija prenosimo u cijelosti:

“Na osnovu zahtjeva Federalnog tužiteljstva FBIH o hitnom formiranju predmeta radi provjere navoda iz medija o postojećoj sumnji da je grupa anesteziologa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu uputila pismo menadžmentu te ustanove u kojem upozoravaju na nepravilnu upotrebu respiratora, kao i na druge probleme u funkcioniranju COVID odjela, Kantonalno tužiteljstvo Kantona Sarajevo je 05. travnja 2021. godine, formiralo predmet broj: T09 0 KTA 0166987 21.

Na isti predmet su 11. i 23. lipnja 2021. godine, Kantonalnom tužiteljstvu Kantona Sarajevo, dostavljene prijave sa imenima konkretnih lica i krivičnih djela za koja se ta lica prijavljuju, te su stoga prijave izdvojene iz gore navedenog predmeta, pri čemu su formirana nova dva spisa broj: T09 0 KT 0169368 21 i T09 0 KT 0169369 21, u kojima je Federalno tužiteljstvo FBIH, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, vršilo nadzor.

S tim u vezi, ovo tužiteljstvo je 03. listopada 2023. godine, zaprimilo podnesak u kojem je zatražno vršenje nadzora nad radom Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo u predmetu broj: T09 0 KT 0169368 21. U skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku FBIH i odgovarajućim općim obaveznim uputstvima, navedeni podnesak je od strane ovog tužiteljstva smatran kao pritužba na neefikasnost i/ili nezakonitost postupanja i rada prije donošenja konačne tužiteljske odluke, o čemu je, u okviru svojih ovlaštenja, mjerodavan odlučiti glavni kantonalni tužitelj.

Slijedeći navedeno, ovo tužiteljstvo je dana 04. listopada 2023. godine, podnesak dostavilo glavnoj kantonalnoj tužiteljici Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, radi poduzimanja potrebnih mjera te utvrđivanja osnovanosti odnosno neosnovanosti pritužbe. Izjašnjenjem glavne kantonalne tužiteljice od 17. listopada 2023. godine, ovo tužiteljstvo je obaviješteno da je postupanje tužitelja u predmetu broj T09 0 KT 0169368 21 bilo efikasno i zakonito i da su razlozi koji su usporili donošenje tužiteljske odluke bili objektivne prirode i rezultat sveobuhvatnog pristupanja u rasvjetljavanju svih relevantnih činjenica.

Dopisom postupajuće kantonalne tužiteljice smo 27. listopada 2023. godine, obaviješteni da je u predmetu broj: T09 0 KT 0169368 21 donesena naredba o neprovođenju istrage protiv prijavljenih lica, jer je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo.

Također smo u predmetu broj: T09 0 KT 0169369 21 vršili nadzor u smislu da smo pritužbu na efikasnost i zakonitost postupanja kantonalnog tužitelja prije donošenja konačne tužiteljske odluke, koja je zaprimljena u ovom tužiteljstvu 12. ožujka 2023. godine, proslijedili glavnoj kantonalnoj tužiteljici koja je bila, u toj fazi i u skladu sa svojim ovlaštenjima, mjerodavna odlučiti o pritužbi.

S tim u vezi smo na osnovu člana 9. Zakona o Federalnom tužiteljstva FBIH, ocijenili potrebnim da u skladu sa Obaveznim uputstvom glavnog federalnog tužitelja o postupku rješavanja pritužbi na naredbe o neprovođenju istrage, naredbi o obustavi istrage, kao i pritužbi zbog neefikasnog i/ili nezakonitog rada u krivičnim predmetima broj: A-30/22 od 27.01.2022. godine, glavna kantonalna tužiteljica pristupi razmatranju svih do tada provedenih radnji u konkretnom predmetu, kao i efikasnosti poduzimanja istih, kako bi se ocijenilo da li je pritužba osnovana ili ne, te da o tome, u skladu sa navedenim Obaveznim uputstvom, blagovremeno obavijesti ovo tužiteljstvo. Po navedenom je postupljeno 29. ožujka 2023. godine.

Nakon toga smo, u skladu sa našim uputama, 27. listopada 2023. godine od strane glavne kantonalne, kao i postupajuće kantonalne tužiteljice obaviješteni da je 27. listopada 2023. godine, u predmetu broj T09 0 KT 0169369 21 također donesena naredba o neprovođenju istrage.

Federalno tužiteljstvo FBIH će i dalje biti uključeno u rad na ovim predmetima u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i u mjeri u kojoj to bude neophodno“.

Raport.ba

Vaš komentar

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Protected by Security by CleanTalk