KORUPCIJA U FEDERALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE: Šest godina na mjestu direktora, bez natječajne procedure

PRO Oglas

U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dva sektora su bez rukovoditelja: Federalni inspektorat za hranu i Sektor unutrašnje kontrole. Šest sektora već godinama vode rukovoditelji po ovlaštenju – Sektor za zastupanje, tržišni inspektorat, inspektorate rada, urbanističko-ekološki, prometni, i sektor granične inspekcije.

Ove sektore vode glavni inspektori po ovlaštenju koji su tu postavljeni 2015. ili 2016. godine. Zakon ipak propisuje da na ovim radnim mjestima po ovlaštenju mogu raditi samo do godinu dana.

-U slučaju duže spriječenosti obavljanja poslova glavnog inspektora, direktor Federalne uprave ovlastit će posebnim rješenjem drugog inspektora iz te upravne oblasti sa svim pravima i obavezama glavnog inspektora, ali ne duže od godinu dana – navedeno je u Zakonu o inspekcijama Federacije BiH.

Kada bi konačno bila pokrenuta procedura raspisivanja natječaja i imenovanja glavnih federalnih inspektora, to bi za sobom povuklo i druga imenovanja. Prvo od njih svakako bi bilo imenovanje direktora FUZIP-a Anisa Ajdinovića, koji ovu funkciju obavlja već šest godina bez netječajne procedure.

Ajdinović je na čelo FUZIP-a došao u prosincu 2015., nakon smjene Ibrahima Tirka, a na osnovu rješenja Federalne vlade koja ga je imenovala na tri mjeseca, do okončanja natječajne procedure. Tu je već šest godina, a natječaja nije ni bilo.

Prvog travnja 2016. Vlada je donijela novo rješenje kojim je brisana ranija odredba od tri mjeseca privremenog mandata. Uslijedit će zatim brojna događanja sa donošenjem novog Zakona o državnoj službi FBiH, koji je kasnije poništen, a njim se bavio i Ustavni sud FBiH.

Prijave sa terena

Prema informacijama Žurnala, od početka ove godine u FUZIP je pristiglo nekoliko prijava na rad pojedinih inspektora na terenu koje direktor Ajdinović vrlo selektivno obrađuje. Pola teleta u mesari u Brezi, bijeg sa lica mjesta nakon izazvane prometne nesreće na terenu, koruptivno ponašanje u bugojanskim ugostiteljskim objektima… dio su prijava na koje FUZIP nije reagirao suspenzijom.

U travnju ove godine federalni inspektor Senad Hadžić prijavljen je policijskoj stanici u Bugojnu zbog navodnog koruptivnog ponašanja. Od FUZIP-a su tražili izjašnjavanje o slučaju a izvor Žurnala iz policije u Bugojnu tvrdi kako je odgovor koji je stigao iz FUZIP-a bio nepotpun. Slučaj je preuzeo a zatim i zatvorio MUP SBK, bez da je ikakav izvještaj o tome podnesen Tužiteljstvu SBK.

Kako je nedavno pisali Žurnal o slučaju zapošljavanja inspektora u Tuzli – posao je dobio Amel Mehanović, kojeg Tužiteljstvo TK odavno istražuje zbog zloupotrebe položaja. Prema službenim informacijama iz Tužiteljstva, prijave protiv Mehanovića odnose se na nekoliko segmenata – kršenje važećeg pravilnika KUIP-a TK za korištenje službenog vozila, nezakonito naplaćivanje dnevnica, unapređivanje, povećanje plaća i osiguravanje drugih privilegija uposlenicima KUIP-a suprotno zakonima.

Izvori Žurnala navode da se Mehanović za nezakonito postavljenje državnih službenika, stjecanje protupravne imovinske koristi, isplatu fiktivnih dnevnica na vlastiti račun… istražuje zajedno sa grupom službenika KUIP-a koji su okarakterizirani kao dio udružene grupe od 2015. godine. Na čelu grupe bili su Mehanović i Anela Hatunić, tada glavna inspektorica za promet roba, usluga i prometa. Žurnalovi sugovornici tvrde kako postoji osnovana sumnja da je Mehanović trgovao utjecajem sa određenim osobama iz tužiteljskih krugova, kako bi izbjegao podizanje optužnice, pa je u periodu dok se protiv njega vodila istraga u KUIP zaposlio člana obitelji uposlenika u pravosuđu, te osobu koja vrši vještačenja za pravosudne institucije.

Kantonalnom tužiteljstvu u Sarajevu prijavljen je federalni zdravstveni inspektor Luka Pirnat. Prijavljen je u okviru krivičnih prijava podnesenih za nesavjesno liječenje na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Pirnat, bivši uposlenik KCUS-a, bio je dužan da na zahtjev pacijenata izvrši nadzor u KCUS i točno utvrdi da li je postojala sva potrebna dokumentacija tijekom liječenja.

Prema izvorima, neki od njegovih zapisnika bili su sačinjeni tek na jednoj stranici. U njima je evidentirano vrijeme početka i završetka nadzora, sa tek jednom konstatacijom: dokumentacija dostavljena.

Prema žurnalovim saznanjima, član uže obitelji inspektora Pirnata trenutno je na specijalizaciji u KCUS-u. Moćno oružje u rukama menadžmenta KCUS-a.

Ugovor o radu, pa unapređenje

U posljednjih nekoliko godina u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove uhodana je praksa zapošljavanja: određeni kandidat neprimjereno dugo obavlja poslove na osnovu ugovora o djelu, zatim se raspiše natječaj na koji bude primljen upravo on, a nerijetko i unaprijeđen. Vrlo često unaprijeđene osobe nemaju odgovarajući radni staž koji se računa nakon stjecanja potrebne stručne spreme.

Slijedi neki od primjera. Uposlenike FUZIP-a koji su nezakonito unaprijeđeni navest ćemo inicijalima, iz samo jednog razloga: direktor FUZIP-a Anis Ajdinović novinarima Žurnala spočitava da se bave progonom pojedinaca u FUZIP-u. Identitet uposlenika nije toliko bitan koliko praksa direktora Ajdinovića da ih upošljava na ovaj način.

E. T. je u FUZIP-u angažirana 2019. po ugovoru o djelu u trajanju od čak osam mjeseci, od 1. veljače do 30. listopada. Prvog studenog na osnovu rezultata javnog natječaja raspoređena je na radno mjesto viši stručni suradnik za informiranje. U rujnu ove godine unaprijeđena je na radno mjesto stručni savjetnik za kontrolu. Prema informacijama kojima raspolaže Žurnal, nije imala uvjete za unapređenje – tri godine staža nakon stjecanja visoke stručne spreme.

J. P. Je također angažirana po ugovoru o djelu za obavljanje „izvanrednih poslova“. Kada su zainteresirane strane od FUZIP-a tražile informaciju o kakvim se izvanrednim poslovima radi, odgovoreno im je da te informacije „nisu u posjedu FUZIP-a“.

I. J. je prvobitno angažirana u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove na osnovu ugovora o djelu nakon čega je primljena u radni odnos na radno mjesto namještenika.

Krajem 2019. godine je okončala studij nakon čega je unaprijeđena sa radnog mjesta namještenika na radno mjesto državnog službenika. Direktora Ajdinovića Žurnal je pitao da li je točno da za isto nije ispunjavala uvjete u pogledu radnog staža nakon stjecanja VSS. Nije odgovorio.

Sada je na inspekcijskim organima (nekim drugim u ovom slučaju) da provjere da li su ova i druga unapređenja vršena u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi FBiH (članak 34.)

FUZIP je također upućen upit o spornim zapošljavanjima ali nisu dobili konkretan odgovor, tek citiranje zakonskih odredbi i nadležnost Agencije za državnu službu.

Ministarstvo pravde izbjegava inspekcijski nadzor

Ova zapošljavanja dio su zahtjeva za inspekcijski nadzor u FUZIP-u koji je sredinom ove godine upućen Ministarstvu pravde Federacije BiH. Od Ministarstva pravde zatraženo je da utvrdi da li su službenicima FUZIP-a nezakonito uvećavane plaće za 20 posto, da li su naknade za odvojeni život isplaćivane prema zakonu, zašto su angažirani vanjski suradnici za obavljanje poslova koji su osnovna djelatnost FUZIP-a.

Od Ministarstva pravde zatraženo je i da provjeri da li je imenovanje samog direktora FUZIP-a Anisa Ajdinovića provedeno po zakonu.

Osim toga, problematizirano je i nepostojanje interne dostavne knjige u kojoj bi se evidentirali prekršajni nalozi koje inspektori nadležnoj službi dostavljaju na otpremu.

U Ministarstvu pravde pitali smo da li su izvršili nadzor po ovoj prijavi. Konkretan odgovor nismo dobili: Da li znate koliko mi imamo prijava za inspekciju – obrazložila je službenica nedostavljanje odgovora. Prema informacijama Žurnala, Ministarstvo ipak nije izvršilo nadzor u FUZIP-u.

Direktor FUZIP-a Anis Ajdinović u siječnju ove godine imenovan je u Antikorupcijski tim Vlade FBiH.

Zurnal.info

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO