Kriminal u “pokušaju” uz blagoslov SDA i SBB (1.Dio)

PRO Oglas

Pokušaj imenovanja kandidata koji ne ispunjava uvjete za direktorsku poziciju!

Prije nekoliko dana u Dnevniku FTV objavljen je prilog o mutnim radnjama oko imenovanja direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Budući smo u posjedu relevantnih dokaza da se radi o klasičnom kriminalu, udruživanja u zločinačku grupu sa ciljem ostvarivanja nepripadajuće materijalne koristi, krivotvorenja službene dokumentacije, zloporabe položaja i ovlasti, očitog kršenja Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, obratili smo se akterima cijele ove “operacije”. Odgovore još nismo dobili ali javnost, kao i nadležne za ovaj slučaj, želimo upoznati sa činjenicama.

Kreator kriminala “u pokušaju” je Kenan Spahić, pomoćnik ministra u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i aktualni Predsjednik UO Instituta za medicinsko vještačenje. Njegovi pomagači u ovom (ne)djelu su Dobrica Jonjić, Jasmin Gačević, Jasmin Hodžić i, vrlo izvjesno, federalni ministar Vesko Drljača.

Za početak objavljujemo pitanja koja smo im na službene e-mail adrese poslali prošli tjedan. Odgovore željno očekujemo, iako je skoro pa nemoguće da će ih biti. No, portal OTPOR.Media će, bez obzira na njihovu šutnju, argumentima, dokumentacijom i ostalim dokazima, nadležnom tužiteljstvu pripremiti teren za djelovanje.

Objavljujemo pitanja koja smo postavili, uz napomenu da su svi kojima su mailovi poslani, iste otvorili i pročitali.

1.Vesko Drljača

Poštovani ministre Drljača,

Sukladno Zakonu o pristupu informacijama, od Vas tražimo odgovore na sljedeća pitanja:

1.Jeste li Vi imenovali Kenana Spahića za svog pomoćnika? Ako jeste, kada, koje godine, kojeg mjeseca i datuma?

2.Ako je točna informacija sa kojom raspolažemo, Spahić je na poziciju pomoćnika imenovan u srpnju 2017. godine. Ako je ta informacija točna, molimo da nam dostavite Rješenje o imenovanju jer se radi o javnom dokumentu.

4.Jeste li potpisali Potvrdu kojom ste sve podatke koje je Spahić naveo u biografiji koju je priložio prilikom apliciranja na natječaju za direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, potvrdili navode iz spomenute biografije?

5.Ako ste potpisnik te Potvrde, jeste li svjesni da ste počinili kazneno djelo Krivotvorenje službene dokumentacije?

6.Je li Kenan Spahić izvršio povrat nepripadajućih sredstava od plaće koju je nezakonito primao kao v.d. pomoćnik ministra, što ste (nakon naloga Upravne inspekcije) i potvrdili svojim Rješenjem o stavljanju van snage Rješenja o plaći, kojeg ste donijeli 15.07.2016.godine? Napominjemo, radilo se o iznosu od 3.425,26 KM.

7.Molimo da se očitujete u što kraćem roku a naš portal će ionako objaviti pitanja koja smo uputili Vama i ostalima koji su sudjelovali, to je i više nego očito, u pokušaju prevare.

Srdačan pozdrav

2.Jasmin Hodžić

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pristupu informacijama, molimo da nam odgovorite na sljedeća pitanja:

1.Jeste li, kao član UO, bili u Komisiji za izbor direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom?

2.Jeste li, tijekom rada komisije, znali da kandidat Kenan Spahić nije imao uvjete da njegova aplikacija uopće bude razmatrana, i da nema jedan od glavnih uvjeta a taj je “5 godina staža narukovodećoj poziciji”?

3.Ako, eventualno, niste znali tada, pouzdano znamo da znate već više od 15 dana. Jeste li reagirali prema resornom ministarstvu, ostalim članovima komisije, Vladi FBiH,…?

4.Je li točna informacija da u dogovoru sa Jonjićem, Gačevićem Spahićem, Drljačom,…, niste niti htjeli reagirati nakon što su saznanja o pokušaju prevare došla, ne samo do Vas, već i do medija?

Srdačan pozdrav

3.Jasmin Gačević

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pristupu informacijama, molimo da nam odgovorite na sljedeća pitanja:

1.Jeste li ispred FMRSP bili član Komisije za izbor direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom?

2.Znate li kada je kandidat Kenan Spahić imenovan za pomoćnika ministra u FMRSP?

3.Jeste li svjesno, kao Načelnik interne revizije u FMRSP, doveli u zabludu ostale članove komisije, resornog ministra i Vladu FBiH, kad ste Kenana Spahića uopće i uzeli u razmatranje i progurali (skupa sa Jonjićem i Hodžićem) kao drugorangiranog kandidata, iako ste znali (morali ste znati), da ne zadovoljava jedan od osnovnih uvjeta a taj je “5 godina staža na rukovodećoj dužnosti”!

4.Jeste li znali da je Kenan Spahić za pomoćnika imenovan u srpnju 2017.godine?

5.Jeste li znali da je Potvrda kojom ministar Drljača potvrđuje navode iz Spahićeve biografije sa netočnim podacima, počinjenje kaznenog djela?

6.Ako niste znali za ove činjenice (a morali ste znati), jeste li zadnjih dana došli do tih saznanja i šta ste poduzeli po tom pitanju?

Srdačan pozdrav

4.Dobrica Jonjić

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pristupu informacijama, tražimo da nam odgovorite na sljedeća pitanja:

1.Jeste li, ispred FMRSP, bili član Komisije za izbor direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom?

2.Jeste li, kao dugogodišnji uposlenik FMRSP na poziciji pomoćnika ministra, znali da je kandidat za direktora spomenutog Fonda, imenovan za pomoćnika tek 2017.godine? Ako odgovorite da niste znali, kako je to moguće kad ste sa Spahićem svako jutro na kolegiju?

3.Ako ste znali (u što ne sumnjamo), zašto ste dopustili da Spahić ikako uđe u razmatranje jer je jasno da nema 3 godina na rukovodećoj poziciji, a to je bio jedan od osnovnih uvjeta?

4.Iako ste znali, ipak ste Spahića progurali u uži izbor nakon čega je dospio na drugo mjesto uspješnih kandidata. Zašto? Jeste li to učinili svjesno ili ste, dok ste bili član komisije, bolovali od amnezije?

5.Ako ste sve ovo znali, u što ne sumnjamo, jeste li svjesni da ste sudjelovali u “Udruživanju zbog počinjenja kaznenog djela”, i da ćete vrlo uskoro biti predmet kaznene prijave, skupa sa još pet osoba?

6.Koliko ste stranaka, do sada, promijenili u Vašoj činovničko-političkoj karijeri?

7.Je li Vaš sin zaposlen u Zavodu Pazarić u vrijeme dok ste Vi bili na čelu UO te ustanove? Ako je informacija točna, smatrate li to nepotizmom i zloporabom moći i utjecaja?

8.Je li u vrijeme Vašeg predsjedavanja UO Zavoda Pazarić, tvrtka koja je izvodila izgradnju objekata u zavodu, renovirala “gratis” i Vaš stan u Sarajevu?

Srdačan pozdrav

5.Kenan Spahić

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pristupu informacijama, tražimo da nam odgovorite na sljedeća pitanja:

1.Kada ste imenovani za pomoćnika ministra?

2.Je li točno da ste u biografiji, koju ste priložili prilikom apliciranja za poziciju direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, naveli da ste pomoćnik ministra od 2007. godine?

3.Jeste li Vi autor teksta u Natječaju za izbor članova UO Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja? U tekstu natječaja, kao i prošli put kad ste imenovani za Predsjednika UO, nema uvjeta koji se uvijek tražio i po zakonu se mora tražiti, a to je: “Iskustvo u medicinskom vještačenju”.

4.Jeste li Vi (ili uži član Vaše obitelji), prije dvije godine kupili stan u Sarajevu, na kojoj adresi i možete li dokazati porijeklo novca kojim ste kupili stan?

5.Je li u predmetnom stanu izvjesno vrijeme stanovao tadašnji direktor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Ivo Šandrk?

6.Je li Vaša sestra, dok ste bili na čelu UO zaposlena u Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Odjeljenje Zenica? Ako jeste, na koju poziciju i da li je proveden zakonom predviđeni natječaj? Ako je ova informacija točna, smatrate li to nepotizmom?

Srdačan pozdrav

6.Džana Kilić

Poštovana,

Sukladno Zakonu o pristupu informacijama molimo da nam odgovorite na sljedeće pitanje:

1.Da li ste Vi u sektoru kojim rukovodite, izdali Potvrdu broj: 02-30/6-1598/20 AM, od 08.07.2020. godine, kojom se potvrđuje da je Kenan Spahić pomoćnik ministra ali se ne navodi datum Rješenja o imenovanju? Potvrda je (navodno) pripremljena u Vašem sektoru a u potpisu je resorni ministar Vesko Drljača.

Srdačan pozdrav

Sve upite smo poslali s molbom da nam odgovore u što je moguće kraćem roku, uz napomenu kako ćemo svakako objaviti upit koje smo poslali.

Marija Tavelić / OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO