Kriminal u “pokušaju” uz blagoslov SDA i SBB 2.dio: Spahić sam sebe pokopao sa “friško pečenom” biografijom!

PRO Oglas

Priču čiji smo prvi dio objavili 08.02.2021.godine, nastavljamo sa objavom dokumentacije koja dokazuje da je imenovanje direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, od samog početka, klasičan primjer udruživanja zbog počinjenja kaznenog djela. U ovom slučaju o pokušaju nezakonitog imenovanja Kenana Spahića na direktorsku poziciju.

Kad je uvidio da su u javnost procurili detalji rada komisije za imenovanje direktora iz kojih je i više nego jasno da su on i njegove kolege iz Ministarstva rada i socijalne politike, koji su bili članovi komisije, svjesno pokušali obmanuti ostale članove komisije, a nakon toga i Vladu FBiH, Spahić se pokušao “vaditi”. A “vadio” se na način da je, članovima UO Fonda dostavio biografiju koja se u najbitnijim detaljima razlikuje od one koju je priložio.

U prvoj biografiji je naveo da je “Od 01.10.2007.godine zaposlen u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, na poslovima penzijskog i invalidskog osiguranja, na poziciji pomoćnika ministra za Sektor PIO!”

U “novoj” koju je poslao UO Fonda je malo došao k sebi, pa se korigirao: “Od 01.10.2007. godine zaposlen u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, na poslovima penzijskog i invalidskog osiguranja, trenutno na poziciji Pomoćnika ministra za Sektor PIO; od 04.01.2012. godine, a na osnovu Rješenja Federalnog ministra rada i soc. politike obavljao poslove rukovođenja Odsjekom za sistem i provođenje PIO, a od 21.11.2014. godine na osnovu Rješenja Federalnog ministra rada i soc. politike obavljam poslove Pomoćnika ministra u Sektoru PIO!”

E, tu smo. Spahić na svoj način tumači Zakon o državnoj službi FBiH, svjestan da je skupa sa svojim kompanjonima u pokušaju prevare počinio niz kaznenih djela. A sve sa ciljem imenovanja na poziciju za koju nema niti osnovni uvjet, a to je “5 godina radnog staža na rukovodećoj poziciji”! To ćemo dokazati argumentima koji će Spahića izbiti iz, ionako prevelikih cipela, a nadležnom tužiteljstvu olakšati posao.

  1. Rješenjem od 01.04.2012.godine, Broj: 02-34/1-1/12-P, “Državni službenik Kenan Spahić, raspoređen na radno mjesto Stručnog savjetnika za sistem i reformu penzijskog i invalidskog osiguranja – Odsjek za sistem i provođenje penzijskog i invalidskog osiguranja, premješta se na rad u Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i međunarodnu regulativu socijalnog osiguranja, na radno mjesto šefa Odsjeka za sistem i provođenje penzijskog i invalidskog osiguranja”.

I na ovu poziciju Spahić je imenovan “preko reda”. Nadležna služba unutar ministarstva nije provela, zakonom predviđeni, Interni natječaj, na koji su se mogli prijaviti svi uposlenici ministarstva koji su zadovoljavali uvjete predviđene zakonom.

Spahiću i njemu sličnim “stručnjacima”, da pojasnimo odredbe Zakona o državnoj službi FBiH

II. POGLAVLJE-RADNA MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Član 6

Radna mjesta u državnoj službi Državni službenici se postavljaju na jedno od sljedećih radnih mjesta

a)Rukovodeći državni službenici

1.rukovoditelj samostalne uprave i samostalne ustanove;

2.tajnik organa državne službe;

3.rukovoditelj uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu ministarstva;

4.pomoćnik rukovoditelja organa državne službe;

5.glavni inspektori.

Zakon je kristalno jasan. To što Spahić tvrdi da je “rukovodio” Odsjekom za sistem i provođenje penzijskog i invalidskog osiguranja je obična budalaština. Odsjekom se-ne rukovodi, što je vidljivo iz gore citiranog Zakona o državnoj službi FBiH.

Spahić u svojoj “osvježenoj” biografiji ide dalje, pa tako opet sam sebe još više zavaljuje i teško kompromitira iznoseći neistine i tumačeći zakon kako njemu odgovara. Na njegovu veliku žalost, bezuspješno.

-Spahić navodi kako je na temelju Rješenja od 21.11.2014. godine “obavljao poslove Pomoćnika ministra u Sektoru PIO”. I opet naveo neistinu.

Naime, “zaboravio” je da Rješenjem od 01.04.2014. godine, Broj: 01-34/1.187/14-P, kao Šef odsjeka “ovlašten da privremeno, do okončanja redovne procedure odabira i postavljenja pomoćnika ministra, obavlja poslove rukovođenja Sektorom PIO”.

Spahić u biografiji nigdje ne spominje Rješenje od 01.04.2014. godine iz vrlo jednostavnog razloga. Isto je stavljeno van snage 21.11.2014. godine Rješenjem broj: 01-34/1-2724/14.

Dakle, Spahić do 2017. godine nije rukovodio-ničim. Obavljanje poslova i rukovođenje su dva različita pojma, što je potvrđeno i Rješenjem Federalnog upravnog inspektorata, od 28.05.2015. godine, Broj: 06-05-7-292/15, u kojim je naređeno tadašnjem federalnom ministru da Rješenje o plaći Kenana Spahića, broj:02-341/1-191/14, uskladi sa odredbama Člana 18. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH (“Službene novine FBiH”, Broj: 45/10 i 111/12). Jednostavnije rečeno, Spahić je primao plaću pomoćnika ministra (koeficijent 5.70), a za pomoćnika je imenovan tek 2017. godine?!

Iako je bio dužan vratiti razliku koju je nezakonito primao (radilo se o iznosu od 3.425,26 KM), što je Rješenjem o stavljanju van snage Rješenja o plaći i traženju povrata sredstava potvrdio i ministar Vesko Drljača, aktom od 15.07.2016. godine, kako saznajemo to nikada nije učinio. Bilo bi zanimljivo dobiti pojašnjenje zašto nije vratio novac.

Sve je potpuno jasno i lako dokazivo. Komisija je imala zadatak pod svaku cijenu Spahića “provući” na direktorsku poziciju. Na njegovo mjesto su planirali za pomoćnika imenovati Jasmina Gačevića. Da sve bude još jasnije, koordinator ovog kriminala i namještaljke je Goran Mirašćić, čovjek od najvećeg povjerenja Premijera FBiH Fadila Novalića. Cijela igranka je osmišljena upravo u Novalićevom kabinetu, gdje “zaboravni” Spahić svakodnevno ispija kave sa Miraščićem gdje skupa osmišljavaju strategije koje se slobodno mogu nazvati “Kako zapišati zakone, proceduru i državu?” Miraščić je sa Novalićem već dogovorio transfer Spahića iz SBB u SDA, ali nakon što je prevara otkrivena, vrlo je izvjesno da će Spahić biti deložiran iz Radončićeve stranke. Uostalom, sam Radončić će odlučiti jesu li mu u stranci potrebni likovi poput Spahića.

Podsjećamo na prvi dio priče o ovim šarlatanima, a ispod možete pročitati Spahićeve vratolomije oko životopisa.

Usput, na naslovnoj fotografiji možete vidjeti Spahića koji se i 2015. godine, gostujući na FTV lažno predstavljao kao pomoćnik ministra.

Marija Tavelić / OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO