Mostarski sajam – Velika farsa ili paravan za nešto veće/crnje što nas čeka

PRO Oglas

Završio je 24. po redu Mostarski sajam, uz analize i objave organizatora kao jedan od najboljih i najuspješnijih do sada. Zemlja Partner Mostarskog sajma ove godine bila je država Izrael. Ono što je prikazano, te što smo svi mogli vidjeti na Sajmu, jeste dominacija cjelokupne sajamske izložbe samo jedne firme odnosno jedne osobe, a koja je u sjenu bacila sve izlagače pa i zemlju Partnera Sajma, a to je Amir Gross Kabiri koji se predstavio kao tzv MT Abraham Group.

Takozvana MT Abraham Group je pojam o postojanju tvrtke koju je 2019 i 2020 g. gosp Amir Gross Kabiri koristio u svome službenom predstavljanju prema Vladi F BiH prilikom pregovora oko preuzimanja mostarskog Aluminija- skupa sa dvije kineske tvrtke, a svi su taj trojac nazivali izraelsko kineski konzorcij. Ta M.T. Abraham Group na službenim stranicama weba postoji u Izraelu, skupa sa još tri neprofitna društva Amir Gross Kabirija u Izraelu, ali bonitet te tvrtke, financijska snaga ni kapital nikada nije prikazan, (financijska izvješća isl). Onda se dogodi da novoosnovano poduzeće (Aluminij industries doo) registrirano u Mostaru sa kapitalom od 5000 KM, preuzme Ljevaonicu Aluminija pa kasnije skoro cijelu imovinu kroz najam. Ako se vratimo malo u 2020 g kada je Aluminij industries iznajmio pogone Aluminija, pregledima svih sjednica Vlade F BiH evidentno je i dokazano, a što svatko može provjeriti

Da je Vlada F BiH na 210 sjednici Vlade odbila ponudu Abraham Grupe i kineskih firmi a Ministar Džindić je izjavio:

citiramo

„- Nakon toga, početkom 2020. godine od Abraham grupacije dobivamo novi dokument nazvan – konačni memorandum o zakupu, u kojem se navode odgovori na naša pitanja i primjedbe, a u suštini zahtjevi ili traženja su ostali skoro pa isti na razini prvog memoranduma. Stoga će se Abraham grupaciji ponovno dostaviti dopis o neprihvatljivosti elemenata memoranduma – kazao je ministar Džindić.

Pozvao je predstavnike Abraham grupacije da Vladi FBiH predlože, u skladu sa svim zakonima koji su na snazi, neki novi model suradnje. „– završen citat.

Poslije toga nikada Vlada ništa nije odlučivala u svezi ponude Abraham Grupe za Aluminij, a danas imamo da je Aluminij iznajmljen- tj veći dio njegove imovine. (Kako?- sami zaključite)

Udruga Dial, je pisala, prikazala i dokazala o nezakonitosti odluke Vlade o toj transakciji, gdje je praktički oduzeto pravo Aluminija da se financijski konsolidira sukladno Odluci Vlade o financijskoj konsolidaciji, te umjesto da danas Aluminij radi sve ovo što danas Amir Gross Kabiri radi, uveden je posrednik, privatna firma koja je za dvije godine ostvarila 85 mil KM dobiti a Aluminij 51,5 mil KM gubitka. Kasnije su mali dioničari dokazali i prikazali desetine nezakonitosti u poslovanju Vlade, Nadzornog odbora Uprave Aluminija, te nezakonitosti poslovanja samog Amir Gross Kabirija i njegovog poduzeća Aluminij industries doo.

Te nezakonitosti su toliko jasne i očite, da je jasno prikazano, prema tvrdnjama malih dioničara da je Najam Aluminija nezakonit i štetan za Aluminij, a sam Ugovor o najmu ništavan.

I tako Amir Gross Kabiri na Mostarskom sajmu, opčini i fascinira sve, kako domaću tako i međunarodnu javnost, a što je najporaznije brojne premijere, ministre, političare, veleposlanike, Visokog predstavnika itd, prikazujući svoja dostignuća koja je ostvario po nezakonitom i ništavnom ugovoru o najmu imovine najveće tvrtke u BiH, te je organizirao fascinantno i spektakularno javno potpisivanje dugoročnih međunarodnih poslovnih ugovora, fascinirajući i međunarodne partnere i javnost.

Ako je Amir sve to uspio tj. da pokori najmoćnije političare Regije i EU, onda je zasigurno mnoge istine i stvarno stanje zatajio poslovnim partnerima sa kojima je potpisao ugovore.

Evo da uzmemo za primjer, da je sve zakonito što A. Kabiri radi u Aluminiju , da je zakonit ugovor(a nije), da je ugovor ispoštovan ( a nije), postoji odredba tj. članak u Ugovoru kojeg je sam Kabiri uglavio a to je da se na ugovor o najmu primjenjuje Zakon o obveznim (obligacionim odnosima). Hipotetički, znači da je sve čisto u poslovima Kabirija u Mostaru, sukladno tom Zakonu, Ugovor sa Aluminijem se mora raskinuti, te Kabiri mora namiriti štetu Aluminiju – službeno 51,5 mil KM, a neslužbeno, još veću. Da li to poslovni partneri iz Italije , Švicarske ili već koje zemlje znaju – mislim da ne znaju, a morali su znati, jer ugovori Kabirija i tih poslovnih partnera nisu potpisani u dobroj vjeri i namjeri. (jer se zanemaruju činjenice koje su vrlo rizične za te poslovne partnere)

Međutim izvršna vlast je šutjela i šuti, jer su i sami sudionici ove transakcije i afere, a na potezu je zakonodavna vlast koja treba da pokaže da li smo iole pravna država. Ako nismo, onda je najbolje da prepišemo Ustav Sjeverne Koreje, pa ćemo bar znati na čemu smo, da se više ne nadamo.

Ovako živimo u Agoniji 30 g, a tu nam agoniju produbi još više ovakav takozvani investitor koji nam je poslao ključnu poruku: citiramo- „Mi smo ovdje da vam pomognemo da vas savjetujemo kako da se razvijate“.

Ono što je porazno, za nepovijerovati, ponižavajuće i poražavajuće jeste činjenica da se ove riječi i poruka gosp Kabirija, lijepe i usađuju duboko u moždanu memoriju: naših političara, rektora, prorektora, Premijera, gradonačelnika, EU zastupnika brojnih političara. (kao da čitamo bajku „Carevo novo ruho)

Investitor koji mojim, tvojim, našim, tj nas svih građana i države milijunima koje zaradi u Aluminiju, a nije donio ništa niti je prikazao ikakav kapital, pravi sve budalama, a jedino oni koji imaju koristi od njega su prisiljeni da mu se dive kao uzvišenom božanstvu koji je došao u Mostar i F BiH da nam pomogne, a što je najbizarnije – da nas savjetuje. Jer mu je „moto“ društvena odgovornost i ulaganje u zajednicu. Čijim novcima?

ZAŠTO NAJVEĆI IZVOZNIK U BIH, ALUMINIJ INDUSTRIES DOO NIJE BIO PRISUTAN NA SAJMU?

Da je Mostarski sajam bio Sajam taštine Amir Gross Kabirija, koji je praktički cijelu manifestaciju stavio u promociju, sebe samoga, svoje taštine, a u tome je i uspio govori činjenica da je Amir Gross Kabiri bio prisutan na sajmu kao MTA ili MT Abraham Group, a ne kao matično poduzeće koje se bavi pretapanjem aluminija i proizvodnjom od toga proizvoda. Aluminij industrija sa prihodima od 1.003.341.362. KM, te kao najveći izvoznik u BiH za 2022 g uopće nije bio prijavljen niti registriran na Sajmu.

Da je navedeno istina, na službenoj stranici Mostarskog sajma https://mostar-fair.com/bs/izlagaci registrirani su kao izlagači pod slovom „A“ – Aluminij, te pod slovom „M“ – MT Abraham Group.

Aluminij – može biti samo jedan Aluminij, i to Aluminij Mostar, koji je praktički „mrtvo“ – poduzeće u mirovanju i hibernaciji, te taj naš Aluminij nije ni bio prisutan na sajmu – niti je mogao biti jer ništa ne radi, samo postoji radi projekta najma svoje imovine Aluminij industriesu doo. Taj naš stari mostarski Aluminij , koji tone svake godine desetine mil KM u gubitke, radi odličnu stvar. Stoički hibernira isključivo i jedino kao stup i podrška Aluminij industriesu (panamskoj firmi), te njegovom direktoru A.Gross Kabiriju da dobacuje do novih visina – možda ove godine ostvari čak 100 mil KM dobiti. Molimo Vas Amire ako ste došli da nam pomognete i savjetujete dajte riješite za sada 51,5 il KM gubitka Aluminija, koje je nastalo po ugovoru sa Vama.

Ali, pošto gosp Kabiri, vješto sakriva u međunarodnoj poslovnoj javnosti, te domaćoj javnosti svoj naziv Aluminij industries doo (jer ga se blago rečeno stidi), Kabiri koristi povijest, nasljeđe, intelektualno vlasništvo kao i sam naziv Aluminija, kao da je njegov i da pripada MT Abraham Grupi. Tako bolje prolazi kod poslovnih partnera u svijetu predstavljajući se kao Aluminij, a koristi i web adresu Aluminija, te na istoj izjavljuje da je on osnivač Aluminija 1975 g, mada je rođen 1980 g. Pa vi shvatite dalje.

Pod slovom „M“ kao izlagač, registrirana i prijavljena MT Abraham Group. Ali koja M.T. Abraham Group – ima ih tri – nije naznačeno koja:

1.M.T. Abraham Group SA Israel

2.M.T. Abraham Group doo Mostar

3.M.T. Abraham Group SA Panama City Panama

1-a M.T. Abraham Group SA Israel je za sada samo pojam za firmu na koju se Amir Kabiri pozivao da će preuzeti Aluminij, u pregovorima sa Vladom – nije dokazao njeno postojanje – nitko o njoj ništa ne zna osim podataka s weba da u Israelu pod tom grupom posluju tri neprofitne organizacije,

MT Abraham Group Izrael se vodi kao Glavni ured

MT Abraham Group SA
Registracijski broj tvrtke 11438
AFI Concord Tower
21, Bar Kochva Street, B’nei Brak, 5126001, Izrael

Taj Glavni Ured ima tri podružnice u Izraelu:

1.Zaklada MTA
Bar Kochva 21 AFI Concord Tower Bnei Brak, 5126001, Izrael

2.Zaklada Hermitage Izrael
Bar Kochva 21 AFI Concord Tower Bnei Brak, 5126001, Izrael

3.The Art Newspaper Israel
De Walden Court, 5, 85, New Cavendish St. London W1W 6XD, Ujedinjeno Kraljevstvo

Pošto Aluminij industries doo koji je iznajmio imovinu Aluminija (nesavjesnom odlukom Skupštine/Vlade, pa kasnije nezakonitom odlukama Nadzornog odbora veći dio imovine), neovisan pravni subjekt registriran u BiH, koji nema nikakvih dodirnih točki vlasnički sa M.T. Abraham Group Israel ili sa bilo kojom od podružnica u Izraelu, onda Aluminij industries nije niti može biti dio M.T. Abraham Group u Izraelu. Tvrdimo, kao i sve drugo da je ovo vješta obmana i manipulacija A.G. Kabirija. (Bitno je bildanje taštine)

2- a M.T. Abraham Group doo Mostar

M.T. Abraham Group Doo Mostar – domaća tvrtka registrirana krajem 2020 g kapital 1000 KM, nije poznato čime se bavi, direktor A.G. Kabiri, te ni u kom slučaju prezentator i izlagač na sajmu nije bila ova tvrtka- jer je na sajmu izlagač bio MT Abraham Group iz Izraela. Niti ovo poduzeće ne može ni u kom slučaju biti dio Grupacije iz Izraela, ali eto, taština je čudo, pa je Amir ubacuje i svrstava radi dojma u Izraelsku grupaciju.

3-a M.T. Abraham Group SA Panama City Panama

E sada najbitnije ….Aluminij industries doo se osniva kao start up firma u Mostaru 2020 g , kojoj je prvotno vlasnik bio Amir Gross Kabiri, te je to navedeno i u ugovoru o najmu koji je odobrila Vlada na Skupštini Društva. Nakon 6 mjeseci samovoljno (a što je i nezakonito, jer tada se ugovor mora raskinuti) Amir G. Kabiri prebacuje vlasništvo Aluminij industries doo na ovu panamsku tvrtku koja nosi nazim M.T. Abraham Group SA Panama.
Ova MT Abraham iz Paname se krije, Amir je nigdje ne spominje, nema je na službenim web stranicama. Nema je zato što sve što radi Amir sa proizvodnjom, a pod „panamskom je zastavom“ bilo bi javno otkriveno, te bi onda i on+ni koji ga slave i dive mu se morali shvatiti da je nešto trulo u državi Danskoj“

Gosp Kabiri na Mostarskom Sajmu Krije Aluminij industries, predstavlja se kao Aluminij (neki bi rekli da je to plagijatorstvo) te kao MT Abraham Group Israel.

Jedina realnost činjenica i istina je da je Aluminij industries doo domaća BH tvrtka registrirana u Mostaru koja je iznajmila pogon-e Aluminija, koja je ostvarila milijardu KM prihoda, najveći izvoznik te ostvarila dobit u 2022 g 55,8 mil KM a u 2021 g 29,3 mil KM dobiti. Tom najvećem našem izvozniku, koji je ostvario dobit i novce kojim je sve financirano na Mostarskom sajmu od strane A.G. Kabirija, osnivač tj vlasnik je firma iz Paname.

Postavljamo pitanja:

⦁Zašto se A.G. Kabiri srami Aluminij industrije te je predstavlja kao Aluminij?

⦁Zašto A.G. Kabiri krije poduzeće u Panami koje je vlasnik Aluminij industries doo

⦁Ako je sva slava, novac, medijske pompe, te desetine odnosno blizu stotinu milijuna KM zaradio Kabiri pod vlasništvom firme iz Paname (pod panamskom zastavom), zašto Partner zemlja mostarskog sajma nije država Panama , a ne Izrael? Logičnije i ispravnije je da je Panam bila Partner Mostarskog sajma.

Tko koga tu laže i vara- zaključite!

AKO JE U PITANJU PROBLEM, TAŠTINE, PITANJE JE ŠTO JE TAŠTINA, TE ZAŠTO JE MOSTARSKI SAJAM – SAJAM TAŠTINE ODREĐENE OSOBE?

„Što znači biti tašt (sujetan)? Taština je pojam koji ima negativnu konotaciju. Kada kažemo za nekoga da je tašt to smatramo negativnom karakteristikom njegovog / njenog karaktera.

Svi ljudi su tašti, bez izuzetka, ali se ljudi razlikuju u stupnju izraženosti svoje taštine. Kada se u svakodnevnom govoru kaže za nekoga da je tašt obično se misli na nekoga s izraženom, prenaglašenom taštinom.


Tašta (sujetna) osoba je:

1.preosjetljiva na kritiku i odbacivanje

2.ima izraženu želju da dobije potvrdu od strane drugih ljudi

3.ima nisko samopoštovanje

4.čvrsto se identificira sa svojim egom i grčevito se drži te identifikacije

Tašta osoba žudi za prihvaćanjem i odobravanjem od strane drugih. Tašta osoba je osoba gladna ljubavi. Tašta osoba se osjeća nevoljeno. Ona traži potvrdu svoje vrijednosti od strane drugih ljudi. Izvana može djelovati arogantno, nadmeno i samouvjereno. Dok iznutra se osjeća nesigurno, povrijeđeno, usamljeno, odbačeno, bijesno i prazno.“ (izvor web).

Pa sami zaključite koga prepoznajete u ovoj definiciji taštine!!

Zaključak: Amir Gross Kabiri, je priznajemo, spektakularnom organizacijom i vještom prezentacijom sebe, svojih sposobnosti (obmane i taštine), a krijući stvarnu istinu uspio najveće državnike, političare države, Regije i Europe uvjeriti da ga i dalje podrže u poslovnoj operaciji koju provodi u Aluminiju, jer je i sam znao izjaviti, „Ovo je poslovna operacija koju radim sa političarima“. Ali mnogi se pitaju- dokle gosp Kabiri. Svaka obmana i prevara završi kad-tad.

Tako na Mostarskom Sajmu taštine Kabiri je ponovo vješto sakrio Panamu, te izmanipulirao sve državnike države BiH te Europe predstavljajući se sa ostvarenjima u Mostaru da je pozadina kapitala (koji ne postoji) uloženog u Aluminij Mostar izraelski kapital, te kako je izraelski investitor uspio u Mostaru – ali svima je jasno koji hoće da misle svojom glavom, jer je sve i vidljivo a to je da nas sve gosp Kabiri vješto manipulira – stvarna istina je da kompanija Aluminij industries doo posluje pod Panamskim vlasništvom. (ilegalna zona – zona za pranje novca, utaju poreza itd.). Amire, kapa do poda!!

SAJAMSKE BALERINE STATUE I KONJI – AMIROVO SIDRO KOJE GA JE VEZALO ZA MOSTAR

-Zašto Amir Kabiri po tko zna koji put slavi u Sarajevu, pa evo i u Mostaru 75 godina postojanja države Izrael?

-Zašto Amir Kabiri ne slavi obljetnicu postojanja države Izrael u Izraelu?

-Da li Amir Kabiri ima ikakav business u Izraelu i smije li se vratiti u Izrael?

Ovo su ključna pitanja na koja nikada Gross Kabiri neće dati odgovor, a na nama je da osnovano sumnjamo!

Činjenica je, a mediji su objavljivali, a i sam Kabiri potvrđivao, da je prošle godine preselio svoju kolekciju umjetnina iz Izraela u Mostar. Spominjala se cifra vrijednosti tih umjetnina od 200 Mil USD. Dio tih umjetnina, tj statue, skulpture, u likovima balerina, konja, muškaraca, žena, izložen je bio na Mostarskom sajmu taštine.

NA OVOM VIDEU KOJI SMO SNIMILI O KAKVIM SKULPTURAMA JE RIJEČ, DUBOKO SMO OSTALI IZNENAĐENI STAVOM I PONAŠANJEM OSIGURANJA GOSP KABIRIJA.

NAIME, NIKADA U POVIJESTI NIJE NAM BILO ZABRANJENO DA SNIMAMO SAJAMSKE IZLAGAČE, ALI ETO SVE IMA SVOJ PRVI PUT. Kabiri uvodi nove standarde demokracije i slobode medija. NAŠ SNIMATELJ JE GRUBO I OŠTRO UPOZORN DA NE SMIJE SNIMATI SKULPTURE TJ IZLOŽBU. (zamislite, sajamska izložba, javna i masovna te svaki pristup tome prostoru gdje su skulpture izložene ako biste uzeli mobitel, ili ne daj Bože nosili kameru kao mi. Odmah biste bili okruženi zaštitarom a djevojke bi dotrčale da vas upozore – zabranjeno snimanje. Na upit naš zašto?. Odgovor je bio ovo je privatna kolekcija. Naš odgovor je uslijedio: Ako je privatna kolekcija i ne dopuštate slobodu razgledanja, slikanja i snimanja, zašto je gosp Kabiri ne drži u svojoj privatnoj rezidenciji, zašto je donio izlagati na sajam, kada se tako ponašate.

Ključno pitanje je zašto se Kabiri usidrio u Mostaru, zašto ne ide u Izrael, zašto je donio skulpture i umjetnine u najkorumpiraniju i najnesigurniju državu u Europi, i to u grad koji ima najviše polarizacije u BiH?. Zašto?. Pokušat ćemo naći odgovor.

(Izvor: Time- news Israel 30.12.2021. g)

https://time-news.translate.goog/amir-kabiris-new-football-project/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bs&_x_tr_hl=bs&_x_tr_pto=sc

„Amir Kabiri napustio je Hapoel Tel Aviv u oštrim tonovima. Ekipa je otišla u likvidaciju, a priča o skulpturama kao pologu proračunske kontrole i danas se pamte. Nakon teškog financijskog razdoblja, Kabiri je nastavio poslovanje u inozemstvu, kada je nedavno, iznenadit ćete se, Kabiri je postao jedan od značajnih simpatizera Zrinjski Mostar, lidera bosanskohercegovačke lige.

Kao što se možda sjećate, Kabirija su tužili likvidatori Hapoel Tel Aviva, adv. Shaul Kotler i CPA Chen Berdichev u iznosu od 78 milijuna NIS-a (19,5 mil EUR) zajedno sa ostalim stranama koje su tada bile uključene u upravljanje Hapoel Tel Aviva. (Manny Weizmann, Haim Ramon i kontrola proračuna). Za sada nema naznaka da je tužba protiv njega povučena niti da postoji kompromis po tom pitanju.

Sada se Kabiri, koji je prema riječima njemu bliskih ljudi veći dio života proveo u Bosni, vraća nogomet, nadajući se da će ovoga možda puta sve dobro završiti.“ (završen citat iz članka)

Zatim analiza članka JERUSALEM POST iz decembra 2016

https://www-jpost-com.translate.goog/israel-news/sports/sinai-says-hapoel-tel-aviv-debacle-a-harsh-lesson-for-all-of-israeli-soccer-474651?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bs&_x_tr_hl=bs&_x_tr_pto=sc

Citat članka:

Vlasnik kluba Amir Kabiri je stalno ponavljao posljednjih mjeseci da je siguran da može stabilizirati brod i na kraju vratiti tim u dane njegove slave. Kabiri je imao velike planove za Hapoel kada je preuzeo klub prije samo 18 mjeseci, ali izgledalo je da nikada nije shvatio u što se uvukao

Naslijedio je klub s velikim problemima nakon godina lošeg upravljanja pod vlasnicima Moni Harel, Eli Tabib i Haim Ramon. Međutim, nije slučajno da je klub pod njegovim nadzorom dosegao najnižu razinu u povijesti.

Očigledno je bio u nedoumici od prvog dana, s igračima, a posebno slabije plaćenim klupskim osobljem, zbog čega je isplata njihovih plata odlagana više puta tijekom njegovog kratkog upravljanja.

S obzirom na financijsku situaciju u klubu u proteklih 10 godina, te njenu ozbiljnu prirodu koja se u potpunosti otkrila tek posljednjih mjeseci, klub je odlučio da nema drugih opcija nego zatraži prekid sudskog postupka, zbog rastućih dugova, obaveza i tužbi koje dozu oko 100 milijuna NIS”, (26 mil USD)stoji u priopćenju kluba.


Kabiri, koji je naslijedio veliki dio njegovog novca i kolekcionara je umjetnina, uvijek izgleda neprikladno u izraelskom nogometu.
Imao je najbolje namjere, ali rečenica da je “put do pakla popločan dobrim namjerama” u njegovom slučaju čini se istinitijom nego ikad.

“Napravio sam mnogo pogrešaka i napravio neke poteze s kojima se nisam slagao, ali naučit ćemo iz ovoga i ispraviti svoje pogreške”, rekao je prije tri mjeseca. “Najhitnije je kašnjenje isplata plaća. Svi u klubu znaju da se ovo ne može nastaviti. Klub će se vratiti na staro unatoč teškoj situaciji.”


Hapoel je skupo platio Kabirijev nedostatak iskustva u svijetu sporta, vlasnik je napravio gotovo sve pogreške u knjizi. (završen citat članka)

Analiza:

Umjetnine A.G. Kabirija, a u što spadaju balerine i konji izloženi na sajmu, prema pisanju izraelskih medija gore, bile su kolateral tj zalog po Kabirijevim obvezama vjerovnika -zaduženjima Hapoel nogometnog kluba iz Tel Aviva, koji je bio u vlasništvu Kabirija, gdje je kasnije sve propalo, a on izgubio vlasništvo. Prema pisanju novina iz Izraela tužba je aktivna, na sudu je, skulpture su zalog. Itd itd.

Sada skulptura nema u Izraelu, ili ima, ali znamo da ih ima u Mostaru.

Vi dalje zaključite, zašto je Kabiri donio skulpture i umjetnine u Mostar, te zašto je uzeo Galeriju Aluminij pod najam za enormno visokih 1500 KM najamnine. (najamnina kioska je skuplja)

E sada, pošto cijela ova objava, a ista nosi naziv „MOSTARSKI SAJAM – PRETVOREN U SAJAM TAŠTINE AMIRA GROSS KABIRIJA“, postavlja se pitanje, kako i kojom strategijom Amir Gross Kabiri štiti svoju poziciju u Mostaru , BiH, Aluminiju, da je zauvijek zadrži, da mu skulpture zauvijek ostanu u Mostaru, te samo da ih jednom godišnje prikaže na sajmu – odgovor je „STRATEGIJOM TAŠTINE“. a taštini su bliski, laž, prevara, obmana, iluzije itd.. sva sredstva da bi se postigao cilj.

Vi čitatelji mislite i razmišljajte kako Vas političari uče, ali ipak imate svoju glavu pa analizirajte i zaključite

Na kraju donosimo izvatke iz objave jednog izraelskog web časopisa „Israelhayom“

https://www-israelhayom-co-il.translate.goog/news/world-news/europe/article/13995472?_x_tr_sl=iw&_x_tr_tl=bs&_x_tr_hl=bs&_x_tr_pto=sc&_x_tr_hist=true

a u kojem je objavljen događaj Mostarskog sajma, na vrlo gnusan, te nacionalizmom obojen način, a smatramo da bi gosp Kabiri morao i trebao uputiti notu prosvjeda navedenom časopisu i navedenoj objavi, te objaviti notu izvinjenja Državi BiH i građanima BiH, u ime svoje države Izrael, na ovako neprimjerenoj objavi koja je objavljena u njegovoj državi. Ipak gosp Kabiri već godinama javno i intenzivno je ambasador i promotor svoje države ovdje u BiH, gdje je i zagovornik podržavanja multietničnosti, različitosti, te je zadnje dvije godine na tu temu bio najglasniji u cijeloj BiH. Stoga očekujemo javni istup gosp Kabirija izvinjenjem za neprimjeren sadržaj ove objave web časopisa u njegovoj zemlji.

Navodimo citate te objave sa linka gore:

„U sjeni rastućih tenzija u Bosni i Hercegovini, četiri premijera iz regiona okupila su se u gradu Mostaru na proslavi Dana nezavisnosti Izraela • Izraelske zastave su izvješene ispred većinskog muslimanskog grada. „

„Grad Mostar postao je jedan od simbola krvavog sektaškog rata koji je prije tridesetak godina razbio Bosnu i Hercegovinu i cijeli Balkan. Srbi su opsjedali historijski bosansko-hrvatski grad, a kada je ova opsada ukinuta, bosanski i hrvatski stanovnici počeli su da se bore jedni protiv drugih.“

„Izraelski zvaničnici izražavaju nadu da će uspostava nove vlasti u Sarajevu, koja je s vlasti izbacila islamističko-bošnjačku stranku, ojačati odnose dvije zemlje. Lideri islamističke stranke radije su razvijali bliske odnose sa muslimanskim zemljama na račun odnosa s Izraelom“

Završeni citati

Vama svima na razmišljanje još jedanput tko je gosp Amir Gross Kabiri, te hoće li svoje riječi i stavove (došli smo da vam pomognemo i savjetujemo vas) iskoristiti , ispoštovati te nadomiriti preko 50 mil KM duga koje je njegov dobročiniteljski
odnos sa Aluminijem, stvorio u Aluminiju.

Amire, na potezu si – „Do it for God sake“

Analitički tim portala OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO