NAJAVA: 16. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

PRO Oglas

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), saziva se

XVI. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 16.05.2022.godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predložen je sljedeći:

Dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika s XV. sjednice Gradskog vijeća,

2.Informacija o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu Doma zdravlja Ljubuški,

3.Informacija o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu Crvenog križa Ljubuški,

4.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Ljubuškog za 2021. godinu,

5.Informacija o radu Albe BH P.J. Ljubuški za 2021. godinu,

6.Izvješće o radu za 2021. godinu i Plan poslovanja za 2022. godinu JP Parkovi Ljubuški d.o.o.,

7.Izvješće o radu za 2021. godinu i Plan poslovanja za 2022. godinu JP Radio Ljubuški d.o.o.,

8.Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2’022. godinu JU Kulturno-športski centar Ljubuški,

9.Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu Centra za socijalni rad Ljubuški,

10.Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Grada Ljubuškog,

11.Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu Dječjeg vrtića Ljubuški,

12.Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu Turističke zajednice Grada Ljubuškog,

13.Izvješće o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu Gradskog pravobraniteljstva Ljubuški,

14.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

15.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

16.Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine-stana na adresi Klobuk 139,

17.Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog
zemljišta na području Grada Ljubuškog,

18.Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ljubuškog,

19.Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:

a)Jozi (Ante) Rašiću, Studenci 236,

b)SD Proizvodnja Nara vl. Toni Zelić Teskera 30.,

20.Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Statut JU „Kulturno-športski centar“ Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO