NAJAVA: 2. sjednica Općinskog vijeća Posušje

PRO Oglas

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10, 2/17 i 11/19) saziva se 2. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 29.1.2021. godine (petak) s početkom u 9:00 sati u kinodvorani Posušje.

Za sjednicu je predložen sljedeći: DNEVNI RED

1.Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

2.Prijedlozi Rješenja o razrješenju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća

3.Prijedlozi Odluka o osnivanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća

4.Nacrt proračuna općine Posušje za 2021. godinu

5.a)Prijedlog Rješenja o razrješenju privremenog člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.
6.a) Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje i Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje i Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.
7.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje

8.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Centra za socijalni rad Posušje

9.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o općinskim upravnim pristojbama

10.Prijedlog Odluke o ažuriranim planu kapitalnih investicija za 2021. godinu

11.Prijedlog Pravilnika o upravljanju i korištenju Logističkog centra za male poduzetnike i obrtnike općine Posušje

12.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Gaj-Ulica kneza Branimira)

13.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana KOVAČI (Jukasovići-ograde)

14.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Ulica fra Petra Bakule-Južni dio)

15.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana VIR (Glavica-Blekava Krstina)

16.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Lokvice-Južna obilaznica)

17.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana ZAGORJE (Ploče)

18.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Ulica fra Petra Bakule-Dočić)

19.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana KARAMATIĆI (Kućetina-pod putom njiva)

20.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana BAKULINE NJIVE (Ulica Ante Starčevića-Trg Ivana Pavla II)

21.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana BAKULINA OGRADA – zapadno od Ulice don Ante Bakule

22.Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO