NAJAVA: 21. sjednica GV Ljubuški

PRO Oglas

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), saziva se XXI. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 01. veljače 2023.godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati i predlaženo je sljedeće:

Predočavanje Odluka SIP-a BiH br. 06-1-07-4784/22 od 05.12.2022. godine o prestanku mandata Zrinku Čuvalo i dodjeli mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu Ivici Milićeviću, br. 06-1-07-4751/22 od 05.12.2022.godine o prestanku mandata Zdravku Hercegu i dodjela mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu Vinku Prskalo i Svečana prisega

Dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika s XX. sjednice Gradskog vijeća,

2.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3.Informacija o radu ALBA BH d.o.o. PJ Ljubuški za 2021. god.,

4.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Gradskog vijeća Ljubuški za 2022. godinu,

5.Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Ljubuški za 2023. godinu,

6.Prijedlog Odluke o dobitnicima javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2022. godinu,

7.Prijedlog Odluke o subvenciji za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog za 2023. godinu,

8.Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2023. godinu,

9.Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2023. godinu,

10.Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih nagrada studentima, dobitnicima Rektorovih i Dekanovih nagrada za najuspješnije studente Grada Ljubuškog za akademsku 2021./2022. godinu,

11.Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednogzemljišta na području grada Ljubuškog,

12.Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području grada Ljubuškog,

13.Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi:

a)dijela nekretnine označene kao k.č. br. 2640, površine 40,00 m2, upisane u Posjedovni list broj: 105 u K.O. Grab I,

b) dijela nekretnine označene kao k.č. br. 1202, površine 314,00 m2, upisane u Posjedovni list broj: 39 u K.O. Mostarska Vrata – Gradska,

14.Prijedlog Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu,

15.Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija na k.č. 1328 K.O. Ljubuški,

16.Prijedlog Odluke o objavi Javnog natječaja za imenovanje predsjednika i člana Gradskog izbornog povjerenstva Ljubuški,

17.Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za imenovanje predsjednika i jednog člana Gradskog izbornog povjerenstva Ljubuški (GIPLJ),

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice (zgrada PU Ljubuški).

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO