NAJAVA: 21. sjednica Skupštine ŽZH u petak 12. veljače

PRO Oglas

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) saziva se 21. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u petak 12. veljače 2021. godine, s početkom rada u 11:00 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju je predlažen slijedeći:

Dnevni red:

1.Pregledaj… Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

3.Pregledaj… Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu (skraćeni postupak),

4.Pregledaj… Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ustanovama (skraćen postupak),

5.Pregledaj… Nacrt Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke,

6.Pregledaj… Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo,

7.Pregledaj… Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti.

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO