NAJAVA: 22. sjednica Skupštine ŽZH, i donošenje brojnih važnih odluka za budućnost funkcioniranja ŽZH!

PRO Oglas

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, br. 10/03) saziva se 22. sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u srijedu 31. ožujka 2021. godine, s početkom rada u 11:00 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke – prizemlje), za koju je predlažen s l i j e d e ć i:

D n e v n i r e d:

1.Pregledaj… Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

2.Zastupnička pitanja, primjedbe i prijedlozi,

3.Izvješće o stanju u Županiji Zapadnohercegovačkoj po pitanju pandemije uzrokovane COVID-om 19,

4.Pregledaj… Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti,

5.Pregledaj… Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. -2027. godine,

6.Pregledaj… Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja otpadom Županije Zapadnohercegovačke 2021-2031. godine ( skraćeni postupak),

7.Pregledaj… Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Široki Brijeg,

8.Pregledaj… Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu Tekući prijenosi za političke stranke,

9.Pregledaj… Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno imunitetnog Povjerenstva,

10.Pregledaj… Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova,

11.Pregledaj… Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo i socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata.

Predsjednik Skupštine
Ivan Jelčić

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO