NAJAVA: 3. sjednica Općinskog vijeća Grude u srijedu 10. veljače

PRO Oglas

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10 i 3/19), saziva se 3. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za srijedu 10. veljače 2021. godine s početkom u 11,00 sati:

– Preuzimanje dužnosti vijećnika: Marija Čepo, HDZ BiH i Vlado Rašić, SDP BiH, zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane prisege.

Za sjednicu predlažen je slijedeći

D n e v n i r e d

1.Izvod iz Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.Vijećnička pitanja,

3.Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Grude za 2021. godinu,

4.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Grude za 2021. godinu,

5.Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o prodaji nekretnine,

6.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o adresnom sustavu općine Grude i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima,

7.Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje na položaje u reguliranim tijelima u općini Grude,

8.Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor u reguliranim tijelima u općini Grude,

9.Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana utroška sredstava prikupljenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji će biti realiziran u 2021. godini, u dijelu preventivnih mjera,

10.Prijedlog Odluke o izboru Odbora za statutarna pitanja, Poslovnik i propise,

11.Prijedlog Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti,

12.Prijedlog Odluke o izboru Odbora za pitanja mladih,

13.Prijedlog Odluke o izboru Odbora za ravnopravnost spolova,

14.Prijedlog Odluke o izboru Odbora za etička pitanja,

15.Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za branitelje,

16.Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja općine Grude,

17.Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja općine Grude.

Sjednica će se održati u kino-dvorani Grude.

Predsjednica
Franka Zorić, v.r.

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO