NAJAVA: Okrugli stol u Grudama na temu „Zaštitimo žrtve trgovine ljudima“

PRO Oglas

Prema rezoluciji Ujedinjenih naroda, 30. srpnja obilježava se Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Trgovina ljudima globalni je problem koji obuhvaća različite oblike iskorištavanja i nasilja nad ljudima. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima je usmjerena na ulogu tehnologije kao moćnog alata koji može omogućiti i spriječiti trgovinu ljudima. Sve veći napredak tehnologije i prelazak svakodnevnog života na online platforme omogućio je trgovcima ljudima da na brži, ekonomičniji i anonimniji način vrbuju, iskorištavaju i kontroliraju žrtve. Međutim, ispravno korištenje tehnologije daje veliku priliku u suzbijanju ovog kriminala. Aktivnosti prevencije i podizanja svijesti o sigurnom korištenju interneta i društvenih medija mogle bi pomoći u smanjenju rizika da ljudi postanu žrtve trgovine ljudima putem interneta.

Prema podacima Ujedinjenih naroda, oko 600 000 žena, djece i muškaraca se svake godine pronađe u lancu trgovine ljudima. Riječ je o jednom od najokrutnijih vidova organiziranog kriminala.

Najčešći oblici trgovine ljudima su seksualna eksploatacija, odnosno iskorištavanje kroz prostituciju ili drugi oblici seksualnog iskorištavanja, radna eksploatacija, odnosno prisilan rad, trgovina ljudskim organima, prosjačenje, prisiljavanje na činjenje kaznenih djela, nezakonito usvajanje te prisilni brakovi.

Iako su više razine vlasti u Bosni i Hercegovini uložile znatne napore u suzbijanju problema trgovine ljudima, glavnina aktivnosti odvija se na lokalnoj razini. Vlasti u Bosni i Hercegovini jačaju ukupna nastojanja u pravcu procesuiranja, gdje su pokrenute istrage i podignute optužnice, te je osuđen veći broj trgovaca ljudima. Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke uz podršku Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE pokrenuo je projekt pod nazivom „Psihosocijalna pomoć žrtvama trgovine ljudima“. Cilj projekta je kroz javne kampanje, okrugle stolove i edukacije podići svijest u društvu o značaju prevencije trgovine ljudima, kao i ohrabrivanje potencijalnih žrtava trgovine ljudima te pružanje psihosocijalne pomoći kroz interventne angažmane osposobljenog osoblja. Pokrenut je i besplatni SOS anonimni telefon koji je namijenjen potencijalnim žrtvama trgovine ljudima a putem kojeg će im biti pružena psihosocijalna pomoć i savjetovanje. Ako imate sumnje ili prepoznajete neke od indikatora trgovine ljudima savjetujemo pozivanje najbliže policijske postaje na broj 122.

Ususret Svjetskom danu borbe protiv trgovine ljudima Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke uz podršku Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE organizira okrugli stol na temu „Zaštitimo žrtve trgovine ljudima“ koji će se održati u srijedu, 3. kolovoza 2022. godine u 14:00 sati, u Osnovnoj školi Ruđera Boškovića u Grudama.

OTPOR.Media

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO