Nominirajte osobu koja zaslužuje Volonterski Oskar Hercegovine

PRO Oglas

Projekt udruge “Pravi Put” organizira u Hercegovini dodjelu nagrade pod nazivom “VOLONTERSKI OSKAR”

Volonterski Oskar je godišnja nagrada za nekoliko kategorija volontera/ku godine koja se dodjeljuje za individualni volonterski doprinos na području Hercegovine, i šire.

Dodjeljivanjem “VOLONTERSKOG OSKARA” želimo istaknuti poseban i nezamjenjiv doprinos kojeg volonterke i volonteri daju razvoju zajednice i poboljšanju kvalitete života u Hercegovini i šire.

Kategorije za nagradu Volonterski Oskar su:

Volonter zajednice godine – za svakog volontera koji je radio i pridonio aktivnostima utemeljenim u zajednici.

Volonter za okoliš godine – za svakog volontera koji je radio i pridonio aktivnostima na temelju okoliša.

Njega volontera godine – za svakog volontera koji je radio i pridonio aktivnosti na skrbi starijih, nemoćni i slično.

Mladi volonter godine – za svakog volontera do 28 godina

Sport volonter – za svakog volontera koji je radio i pridonio sportskoj aktivnosti.

Volonter za zaštitu životinja– za svakoga tko je pridonio zaštiti životinja

Volonter za zaštitu divljine– za svakog volontera ili grupe koji je radio i pridonio lokalnom divljini/prirodi i očuvanju

Volonter za kulturu-za svakoga tko je pridonio očuvanju kulturne baštine.

U prilogu se nalazi Prijavni Obrazac koji se treba popuniti i poslati na:

Molimo Vas da ispunjeni obrazac za prijavu i popratnu dokumentaciju najkasnije do 30.09. 2022. u papirnatom obliku pošaljete na sljedeću adresu:

Udruga „PRAVI PUT“
Ledinac 192, 88340 Grude
BiH

ili u elektroničkom obliku na e-mail: pravi.put.udruzenje@gmail.com

Prijava se dostavlja u zatvorenoj kuverti s natpisom: ‘Za natječaj Volonterski Oskar – ne otvaraj’

Prijava u papirnatom obliku se može dostaviti poštom ili osobnom dostavom.

U slučaju izmjena, nadopuna i slično pratite na www.facebook.com/udruga.pravi.put i www.udrugapraviput.com

Za sve nejasnoće i dodatne informacije kontaktirati na: pravi.put.udruzenje@gmail.com

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO