Održana 13. sjednica Vlade ŽZH. Usvojeno Izvješće o radu Vlade, uređuju se pravni statusi u MUP-u…

PRO Oglas

U srijedu 19. srpnja 2023. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Predraga Čovića, održana 13. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Usvojeno Izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu

Na sjednici Vlada je usvojila Izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu te ga uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Prema Odluci o metodologiji izrade i donošenja Programa rada i Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke i županijskih tijela, Izvješće o radu Vlade sadrži izvješće o izvršenju ciljeva i zadataka Vlade i županijskih tijela utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, zatim programski dio, tematski dio i kapitalne projekte. Izvješće je rađeno na temelju pojedinačnih izvješća ministarstava i ostalih županijskih tijela uprave, koji su razmatrani i usvojeni na sjednicama Vlade. U 2022. godini Vlada je održala ukupno 33 sjednice na kojima je usvojeno 12 zakona, 5 uredbi, 137 odluka, 33 rješenja, 52 zaključka, kao i niz ostalih dokumenata (proračun, sporazumi, procedure, programi, natječaji). Pored rada na sjednicama Vlada je, tijekom izvještajne godine, organizirala sastanke ili nazočila organiziranim sastancima, a u cilju zauzimanja stava i rješavanja aktualnih pitanja iz društvenog života: pravosuđa, školstva, zdravstva, unutarnjih poslova, socijalne politike, zapošljavanja, prava branitelja iz Domovinskog rata, unaprjeđenja poljoprivrede, poticanja razvoja malog gospodarstva, unaprjeđenja cestovne infrastrukture, razvoja športa, naplate prihoda, smještaja i rada pojedinih tijela uprave i dr.

Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke, te ga uputila u daljnju skupštinsku proceduru. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna navedenog Zakona su usklađivanje pojedinih odredbi sa Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine i sa Zakonom o radu Županije Zapadnohercegovačke, kao i omogućavanje osobama uposlenim u Ministarstvu unutarnjih poslova lakše ostvarivanje prava iz radnog odnosa.

Na sjednici Vlada je utvrdila tekst Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama, koji je uputila u daljnju proceduru. Ovom Odlukom Županija Zapadnohercegovačka daje suglasnost za sklapanje ugovora o prijenosu stečenih prava na nekretninama koje su izuzete iz procesa privatizacije poduzeća AGROPROM d. d. Ljubuški s Gradom Ljubuški, uz naknadu, a sukladno odredbama Odluke o izuzimanju županijske (državne) imovine iz procesa privatizacije.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju službenih mobilnih telefona u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Potreba za donošenjem ove Odluke je usklađivanje sa Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova u kojem je došlo do promjene u sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu i Upravi policije.

Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Zbog ukazane potrebe za učinkovito, pravodobno i kvalitetno obavljanje poslova u ovom Ministarstvu, za pojedina radna mjesta se dodaju struke koje su srodne opisu poslova, a kod pojedinih radnih mjesta se određene riječi dodaju ili brišu iz razloga usklađenosti.

Odluku o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnike u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

Odluku o utvrđivanju uvjeta i načinu uvođenja u sustav zdravstvenog osiguranja zdravstveno neosiguranih vjerskih službenika. Pravo na obvezno zdravstveno osiguranje imaju vjerski službenici koji nisu zdravstveno osigurani ni po kojoj drugoj osnovi. Naime, još od 2004. godine, odnosno od donošenja Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkvi i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, postojala je obveza Države donijeti propis vezano za reguliranje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja vjerskih službenika. Obzirom da taj propis nije donesen, vjerski službenici, koji nisu imali uspostavljen radni odnos u obrazovnim ili crkvenim ustanovama ili po drugom osnovu, nailazili su na problem vezano za ostvarivanje zdravstvenog osiguranja. Ova Odluka primjenjivat će se do donošenja propisa mjerodavnog Ministarstva Bosne i Hercegovine za pitanja mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i prava na temelju socijalne skrbi sukladno Zakonu o slobodi vjere i pravnom položaju crkvi i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini te Uputi o provedbi Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica.

Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu nije prihvaćeno.

Razrješenja i imenovanja

Ivan Begić iz Posušja, zbog isteka mandata, razriješen je s pozicije rukovodećeg državnog službenika – ravnatelj Županijskog arhiva Županije Zapadnohercegovačke te je, nakon provedene natječajne procedure, ponovo imenovan na istu poziciju.

Imenovano je Povjerenstvo za popis i preuzimanje preostale imovine Duhanprodukt d. o. o. Grude u sastavu: Ante Markić, Tonko Rogić i Sofija Milićević.

Vlada ŽZH

  1. Trebalo bi ovo malo istražiti zašto nije usvojeno izvješće zavoda. Jeli to znači zaokret politike prema ostalim ravnateljima? Da napokon počnu nešto raditi. Jeli ovo smijena ravnateljice?

Vaš komentar

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Protected by Security by CleanTalk