Održana 21. sjednica Skupštine ŽZH, usvojen Zakona o oružju, ustanovama….

PRO Oglas

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sazvana je i održana 21. sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, u petak 12. veljače u Širokom Brijegu.

Kao i uobičajeno predsjedao je predsjednik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Ivan Jelčić. Nakon usvajanja Dnevnog reda, zapisnika s prethodne sjednice te zastupničkih pitanja, primjedbi i sugestija koje su bile usmjerene jednim dijelom na Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, te drugim na Vladu i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, uslijedila je treća točka Dnevnog reda – Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu (skraćeni postupak) koju je nazočnima obrazložio predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH. U ime Kluba Zastupnika HDZ-a BiH zastupnik Ivan Leko je uložio Amandman koji se odnosio na članak 64. stavak 4. Prijedloga Zakona, a radilo se o tehničkoj ispravci. Nakon kraće stanke tijekom koje se Vlada očitovala o Amandmanu, konstatirano je kako je usvojen, a nakon toga jednoglasno ga je podržala i Skupština. Glasovanjem je nakon rasprave konstatirano kako je ovaj Prijedlog Zakona usvojen jednoglasno.

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ustanovama (skraćen postupak), četvrta točka Dnevnog reda je nakon obrazlaganja ministra pravosuđa i uprave Kristijana Zovka usvojena s jednim glasom suzdržanim – zastupnice Marije Lovrić.

Peta točka Dnevnog reda – Nacrt Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke usvojena je jednoglasno nakon obrazloženja ministra Zovka i nakon niza postavljenih upita pojedinih zastupnika i ministru Zovku i predsjedniku Vlade ŽZH Zdenku Ćosiću, što je dobrim dijelom i okarakteriziralo današnju 21.sjednicu Skupštine ŽZH.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo – šesta točka Dnevnog reda je usvojena jednoglasno, a posljednja točka Dnevnog reda, koju je ukratko obrazložio predsjednik Skupštine ŽZH Ivan Jelčić bio je Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti. I ova je točka usvojena jednoglasno čime je 21. sjednica privedena kraju.

Vlada ŽZH

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO