Održana 80. sjednica Vlade ŽZH

PRO Oglas

U četvrtak 28. siječnja 2021. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 80. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu i uputila ga u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja Posuško u katastarskim općinama Vinjani, Lipovice, Osoje i Čitluk na području općine Posušje;

Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 206 k. o. Ljubotići, Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 188/1 k. o. Čitluk, Posušje;

Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima za period siječanj – ožujak 2021. godine (I. kvartal 2021. godine);

Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za predlaganje kandidata u Upravno vijeće Sveučilišne kliničke bolnice Mostar iz Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju privremenog člana Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke, kojim se Ivan Bešlić iz Posušja razrješava navedene dužnosti i Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke, kojima se Ivan Bešlić iz Posušja ponovno imenuje na navedenu dužnost.

Vlada je usvojila Izvješće o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020. godini.

Vlada ŽZH

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO