Održana 81. sjednica Vlade ŽZH, utvrđen Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja ŽZH…

PRO Oglas

U utorak 9. veljače 2021. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 81. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2021. – 2027. godine, te ga uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je donijela Odluku o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za udruge branitelja“ utvrđenog Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Agenciji za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu;

Odluku o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Javnoj ustanovi Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu;

Odluku o donošenju Procjene ugroženosti od požara Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2021. godinu.

Vlada je usvojila Plan i program rada Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu.

Vlada ŽZH

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO