Održana 84. sjednica Vlade ŽZH: Zanimljive Odluke poslane u daljnju proceduru Skupštine

PRO Oglas

U četvrtak 4. ožujka 2021. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 84. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o donošenju Plana upravljanja otpadom Županije Zapadnohercegovačke 2021. – 2031. i Odluku o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Široki Brijeg, te ih uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Doma zdravlja Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za sredstva za zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke s kriterijima raspodjele sredstava za 2021. godinu;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu;

Odluku o utrošku sredstava „Tekući prijenosi za suzbijanje zaraznih bolesti“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj 6149/2 k. o. Ljuti Dolac, Široki Brijeg;

Odluku o prijenosu sredstava Javnoj ustanovi Zavod za odgoj i obrazovanje utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu;

Odluku o prijenosu sredstava Studentskom centru Sveučilišta u Mostaru utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu;

Odluku o uvjetima i načinu korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo;

Odluku o kriterijima za izbor i imenovanje na pozicije ravnatelja i branitelja u Županijskom zavodu za pravnu pomoć.

Vlada je prihvatila Program rada Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, kao i Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine.

Vlada ŽZH

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO