Općina Posušje uvodi obvezu plaćanja komunalne naknade

PRO Oglas

Danas je održana 32. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje. Prva usvojena točka Dnevnog reda odnosila se na Izvješće o provedbi kulturnih događanja pod nazivom Posuško lito za 2023. godinu. Kako je navedeno, od svibnja do rujna realizirana su 62 događaja iz kulture, sporta i ostalih područja, što je ujedno i njihov najveći broj do sada.

Potom je usvojen i prijedlog Odluke o prestanku i dodjeli mandata članu Vijeća Mjesne zajednice Osoje. Mandat je zbog podnošenja ostavke prestao članici Mariji Šego, a sa zamjenske liste kandidata dodijeljen je mandat Blagici Bošnjak.

U nastavku su vijećnici usvojili i prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi. Ovom odlukom utvrđuje se obveza plaćanja komunalne naknade, kao javnog davanja koje se koristi za financiranje održavanja komunalne infrastrukture. Neki od mjerila i uvjeta su područja i koeficijenti zona te koeficijenti namjene. Sredstva ostvarena naplatom komunalne naknade koristit će se za financiranje održavanja čistoće javnih površina, nerazvrstanih cesta, održavanje i rekonstrukciju javne rasvjete i sufinanciranje nove, održavanje odvodnje atmosferskih voda i uređenje drugih javnih sadržaja sukladno planu i programu.

Kao 4. i 5 točka Dnevnog reda, usvojen je prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o., kao i prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.

Također, usvojeni su i prijedlozi Rješenja o razrješenju predstavnika Općinskog vijeća u Skupštini Športskog saveza općine Posušje, kao i Rješenja o imenovanju predstavnika Općinskog vijeća u Skupštinu Športskog saveza općine Posušje. Na ovu poziciju imenuje se Petar Pišković.

Nakon usvajanja prijedloga Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja općine Posušje, za predsjednika ovog Odbora imenovan je Mario Knezović, predsjednik OV-a.

Na ovoj 32. sjednici OV-a usvojen je i Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za 2024. godinu, kao i prijedlog Odluke o usvajanju Strategije ruralnog razvoja općine Posušje 2023.-2027. godine.

Iz područja urbanizma, katastra i imovinsko-pravnih odnosa usvojeno je sljedeće:

– Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup nekretnina

– Prijedlozi Odluka o zamjeni nekretnina-zemljišta

– Prijedlozi Zaključaka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje

– Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalne ceste R-420 Posušje-Zavelim-Aržano, dionica Dubrave-granica Županije

– Prijedlozi Zaključaka o ispravci greške u regulacijskom planu

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (križanje Vukovarske ulice, Ulice Marka Marulića i puta za Busare)

– Prijedlog odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana BROĆANAC (Brižine)

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana VINJANI (Lončari-Lončareva strana-ledina)

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Cvitkuša- Gaj)

– Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana LOKVICE

– Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (križanje Ulice Bartola Kašića i Ulice Hrvoja Vukčića Hrvatinića)

– Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana TRIBISTOVO (Akumulacijsko jezero Tribistovo)

Sjednica je zaključena Aktualnim satom.

Općina Posušje

Vaš komentar

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Protected by Security by CleanTalk