OPET neradni dan u ŽZH povodom godišnjice prvog zasjedanje ZAVNOBiH!

PRO Oglas

U utorak 15. studenoga 2022. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, u Širokom Brijegu je održana 140. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke, zbog potrebe usklađivanja Pravilnika sa Uredbom o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva županijskih tijela uprave i županijskih upravnih organizacija, gradskih i općinskih tijela uprave i upravnih organizacija;

Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za postavljanje kontejnera za agregat za napajanje bazne stanice mobilne telefonije na dijelu k. č. broj 593 k. o. Bešlići, Posušje;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o usuglašavanju pravnog statusa Odluke o utemeljenju Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg.

Odlukom Vlade Županije Zapadnohercegovačke, 25. studenoga 2022. godine (petak) proglašen je neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj, priopćeno je iz Vlada ŽZH.

25.studenog 1943. godine Prvo zasjedanju ZAVNOBiH

Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a, na početku najvećeg političkog predstavnika, a kasnije zakonodavnog i izvršnog tijela BiH, ima poseban značaj u razvitku bosansko-hercegovačke državnosti.

Pozicija naroda BiH u vezi sa formiranjem Republike kao ravnopravne federalne jedinice u bivšoj Titovoj Jugoslaviji izražena je u Rezoluciji prihvaćenoj na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a održanom 25. studenog 1943. godine u Mrkonjić Gradu, u kojoj je naglašeno da: Po prvi put u povijesti BiH, predstavnici Srba, Muslimana i Hrvata BiH, ujedinjeni u narodno oslobodilačkom pokretu, stupili su na isti put donošenja političkih odluka koje će otvoriti put našim narodima da organiziraju svoju zemlju prema svojoj volji i interesima, na osnovama rezultata oružane borbe jugoslovenskih naroda i naroda Bosne i Hercegovine.

U Rezoluciji je dalje istaknuto: Danas narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje političke predstavnike, žele svoju zemlju koja nije ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, žele živjeti u slobodnoj i bratskoj Bosni i Hercegovini u kojoj je garantirana potpuna jednakost i ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata. Narodi Bosne i Hercegovine će sudjelovati na osnovama jednakosti sa drugim narodima, u izgradnji Narodne demokratske federalne Jugoslavije.

Već od svojeg prvog zasjedanja, ZAVNOBiH je u praksi funkcionirao kao vladin organ koji je dao temelje strukturi vlade Bosne i Hercegovine kao federalne jedinice.

OTPOR.Media

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO