Otvoreno pismo Romeu Bioškiću i Peri Bebeku – “Dajte me se skačite više i Vi i ostali!”

PRO Oglas

Otvoreno pismo čelnicima Sindikata bivših radnika mostarskog Aluminija Romeu Bioškiću i Peri Bebeku uputio je preko portala OTPOR.Media Jozo Čović Stanić, a isto je i tijekom današnjeg dana poslao na njihove kućne adrese, preporučenom poštom.

Isto u cijelosti prenosimo:

Poštovani,

u 12 mjesecu 2022 godine dostavljeno mi je rješenje Općinskog suda u Mostaru broj: 58 0 P 211547 19 P od 11.01.2022 godine kojim rješenjem se ispravlja presuda Općinskog suda u Mostaru

Broj: 58 0 P 211547 19 P od 22.01.2021 godine kojom presudom sam ja dužan vama nadoknaditi štetu po osnovu klevete u iznosu od 3.000,00 KM sa zakonskom kamatom od podnošenja tužbe i troškovima postupka u iznosu od 775,40 KM a sve u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude.

Moja posredna saznanja, obzirom da nisam primio nikakvu tužbu na odgovor niti sam primio bilo kakvu drugu presudu suda , vezano za tužbu za naknadu štete koju ste podnijeli, osim gore navedenog rješenja o ispravci, su dešavanja na vanrednoj sjednici skupštine sindikata iz petog mjeseca 2019 godine na kojoj se raspravljalo o transparentnosti rada sindikata i utroška sindikalnog novca, manjkavosti kolektivnog ugovora kao i traženja smjene Vas kao predsjednika sindikata i predsjednika skupštine sindikata.

Na toj sjednici sam ja iznosio stavove i mišljenja radnika skladišta čiji sam predstavnik u skupštini sindikata, što je Vama poznato, te temeljem navedenog ne mogu biti odgovoran za bilo kakvu klevetu jer su mojim izražavanjem iznesena mišljenje i stavovi moje baze koja me delegirala u skupštinu sindikata.

Smatram da su Vaši navodi i ponašanje isključivo usmjereni na moju klevetu a sa krajnjim ciljem pribavljanja nezakonito stečene dobiti i nanošenjem štete meni kao osobi kako materijalne tako i nematerijalne.

Ovim putem Vas pozivam da odmah a najkasnije u roku od osam dana obustavite sve radnje koje ste poduzeli protiv mene i uputite mi ispriku za iznošenjem neistinitih činjenica kako bi se na taj način umanjila šteta koju Ja trpim Vašim izražavanjem neistinitih činjenica i Vašim djelovanjem.

Jozo Čović Stanić
Široki Brijeg, 14.02.2023. godine

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO