POČETAK KRAJA GENERALNE DIREKTORICE: Sebija Izetbegović više nije magistar medicinskih nauka

PRO Oglas

„Zadužuje se rektor Univerziteta da donese rješenje kojim se poništava upis u matične knjige Medicinskog fakulteta na ime Izetbegović Sebija koja je obranila magistarsku tezu i time stekla naučni stupanj magistra jer nije ispunila sve obaveze na Medicinskom fakultetu na način koji je propisan i prema propisima koji su bili na snazi. Zadužuje se stručna služba UNSA da u Službenim novinama KS oglasi ništavnim predmetni upis“, navedeno je u odluci.

Tako glasi rezime odluke Senata sarajevskog Univerziteta nakon razmatranja analize Komisije o provjeri dokumentacije vezane za postdiplomske studije direktorice Kliničkog centra Sarajevo Sebije Izetbegović.

Na ovu odluku nema prava žalbe, ali je moguće pokretanje sudskog spora. Netom prije sjednice Senata, Sebija Izetbegović je zaprijetila krivičnim prijavama, navodeći da je njen „akademski put uredan“ te da se iznose neistine „u pokušaju njene diskreditacije kao redovnog profesora UNSA”. O njenoj akademskoj karijeri Žurnal je pisao prije gotovo 6 godina.

Posljednjih godinu i pol dana traje istraga raznih institucija o validnosti diplome i akademskog puta direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović – Tužiteljstvo KS-a, inspekcije, Sarajevskog univerziteta, Ureda za borbu protiv korupcije. U posljednjem nalazu inspekcije navodi se da su ispiti Sebije Izetbegović sa postdiplomskih studija, njih deset, upisani na reciklažni papir, rukom, bez memoranduma i pečata.

Žurnal je pisao kako je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu naveo da je uvidom u evidenciju studenata postdiplomskog studija “Ultrasound in clinical medicine” u akademskoj godini 1992./1993. u prvu godinu upisana Sebija Izetbegović, dr. med, ali da u dosjeu imenovane ne postoji dokumentacija na osnovu koje bi mogli potvrditi vjerodostojnost podataka navedenih u indeksu.

Sada je u svakom slučaju red na očitovanje Tužiteljstva sarajevskog kantona, koje je pored ovog slučaja formiralo i predmet koji se odnosi na pismo doktora iz KCUS-a o upotrebljivosti respiratora u liječenju pacijenata i smrtnosti pacijenata u covid odjelima Kliničkog centra.

Žurnal o „generalnoj direktorici“, kako je Sebija Izetbegović izričito tražila da je oslovljavaju, i o njenim potezima koji su umnogome utjecali na kvalitetu zdravstva prije svega u sarajevskom kantonu, kontinuirano piše više od sedam godina, od njenog imenovanja na čelo sarajevskog Kliničkog centra. Filmom „Sebija“ nagovijestili smo događanja koja su slijedila.

Pri preuzimanju dužnosti, najavila je uvođenje reda, rada i discipline. Umjesto toga, sarajevski Klinički centar napustilo je stotine liječnika i medicinskog osoblja, uštede su stvarane na pacijentima, lijekovima, hrani, opremi.

Ništa bolje nije bilo ni na Medicinskom fakultetu ili u Liječničkoj komori KS gdje je izvršen obračun sa svim njenim neistomišljenicima.

Zurnal.info

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO