Postoji samo jedna istina o Aluminiju d.d. – dosta je bilo laži i medijskih spinovanja- ALUMINIJ nije ALUMINIJ INDUSTRIES

PRO Oglas

Poštovani Uredniče Večernjeg lista BiH,

Udruga malih dioničara (DIAL), a nakon višegodišnje šutnje, te promatranja vrlo čestog i intenzivnog okupiranja medijskog prostora kako u zemlji tako i u inozemstvu, pogotovo preko portala i dnevnih listova od strane pravne osobe koja se predstavlja kao M.T. Abraham Grupa, dužni smo i obvezni oglasiti se, javiti se Vama sa zahtjevom za objavom ovog dopisa, jer ne možemo više promatrati obmanjivanje svekolike javnosti i građana o pogrešnoj, lažnoj istini o Aluminiju Mostar.

Pogotovo poticaj za objavu istine o Aluminiju d.d. koja je jedna i jedina (ne postoje dvije) dali su nam posljednje objave u Vašem cijenjenom listu od 25.02.2023
Židovima se mora vratiti oduzeta imovina, pravda zadovoljiti. Rješenje tog pitanja sam preuzeo na sebe i neću stati dok to ne ispunim

te objava članka
Mostarski Aluminij će na europsko tržište izvoziti dijelove za automobilsku industriju

Mi kao udruga DIAL, oslonjeni i naslonjeni u borbi za pravdu, istinu, transparentnost i zakonitost nemamo nikakve zamjerke niti išta protiv bilo koga da se bilo kada i bilo gdje oglašava, prezentira i promovira, pa tako niti protiv gosp A. Gross Kabirija, koji sasvim otvoreno i demokratski ima pravo da zakupljuje medijski prostor bilo kada i bilo gdje, kao što to redovito radi sa Vašim cijenjenim listom.

Ono na što reagiramo, te ćemo uvijek i reagirati kao suvlasnici Aluminija d.d. udruženi kroz Udrugu, jesu neistine, laži, spinovanja, obmana javnosti, utjecaj na javnost da se prihvati laž koja ponovljena 10 puta postane istina, a sve to kada je u pitanju Aluminij d.d., te ovom prigodom želimo prikazati pravu i jedinu istinu o Aluminiju.

Možda se niti sada „Mi“ ne bi javili ovom medijskom objavom, ali smatramo da je „pješčani sat iscurio“, ili kako bi naš narod rekao „ ne može više stati pod kožu“ da se cjelokupna javnost, svi građani, pogotovo mi suvlasnici Aluminija d.d. obmanjuju, lažu, medijskim spinovima, koje evo već skoro tri godine sprovodi tzv M.T. Abraham Grupa, kupujući naklonost medija , javnosti i građana da ga se prihvati kao investitora koji je spasio, podigao Aluminij, vratio ga na staze stare slave itd… itd..a gdje pri tome poistovjećuje Aluminij sa svojom firmom koja se ne zove tako.

U dva navedena članka objavljena u V.L dana 25.02.2023 čiji link smo naveli gore, navodimo samo neke od rečenica i objava koje su notorna neistina, medijsko spinovanje te dezinformiranje javnosti te citiramo neistinite sintagme 1-8:

1.Prvi put Aluminij će na europsko tržište izvoziti dijelove za automobilsku industriju (nije Aluminij nego Aluminij industries)

2.Preuzeo je Aluminij i u godini dana vratio ga na poziciju najvećeg bh. izvoznika i uvoznika. (nije Aluminij nego Aluminij industries)

3.Zahvaljujući predanim radnicima i potpori vlasti, posebice Vlade Federacije BiH, Aluminiju je vraćena stabilnost te je ponovno postao najveći bh. uvoznik i izvoznik. (nije Aluminij nego Aluminij industries)

4.Aluminij će na europsko tržište izvoziti dijelove za automobilsku industriju. (nije Aluminij nego Aluminij industries)

5.Potpisali smo ugovore sa svjetskim i strateškim kompanijama te time donijeli Aluminiju stabilnost i veliki iskorak na tržišta svijeta, gdje je sada prepoznat kao brend. (nije Aluminij nego Aluminij industries)

6.Mogu reći da je Aluminij točno tamo gdje je, prema mojim planovima, i trebao biti u ovo vrijeme. Ostvarujemo zacrtano, i više od toga (nije Aluminij nego Aluminij industries)

7.Kao primjer mogu navesti proteklu godinu, kada je potražnja bila na rekordnoj razini, Aluminij je uspješno odgovorio na sve potrebe tržišta i konstantno povećavao proizvodne kapacitete.  (nije Aluminij nego Aluminij industries)

8.Aluminij i tvrtka M. T. Abraham Group posluje u zemljama EU-a i diljem svijeta. (nije Aluminij nego Aluminij industries)

Upravo ovakve lažne tvrdnje, neistine, spinovanja gdje se spominje od strane gosp Kabirija uporno i u kontinuitetu, te se spominje čak i od nekih visokorangiranih političara da je Aluminiju vraćena stabilnost, da je Aluminij najveći izvoznik, da je sve dobro i lijepo u Aluminiju te da mu ruže cvatu smatramo da su opasne, nepotrebne te samo stvaraju lažnu sliku i obmanjuju javnost.

Možemo reći samo da ovakve izjave imaju elemente kaznenog djela, jer jedina istina je da Aluminij d.d.Mostar trpi i i ostvaruje gubitke kako financijske tako i po pitanju gubitka i nestanka imovine u desetinama miliona KM svake godine, a sve zbog nezakonitog najma imovine, prvotno pogona Ljevaonice, pa pogona Anoda, pa brojne druge imovine koja je iznajmljena ili nezakonito zauzeta a da Vlada F BiH i ne zna za to. Ne želimo, protestiramo i reagiramo da gosp Kabiri izjednačava nazive dva poduzeća a to su Aluminij i Aluminij industries kao da su jedno . Sve ovo što on kao i mediji te političari spominju da je Aluminij – nije Aluminij već Aluminij industries (što je sasvim drugi pravni subjekt).

Aluminij je jedan pravni subjekt a to je Aluminij d.d.te nam smeta da se gosp Kabiri poziva i koristi ime Aluminij (misleći na tvornicu i firmu) te to ime koristi kada priča o izvozu i svojim uspjesima. Moramo razgraničiti da je Aluminij d.d. Odlukom Vlade i Skupštine iznajmio pogon Ljevaonice novoosnovanoj firmi u Mostaru pod nazivom Aluminij industries doo. Stoga se ne smije izjednačavati Aluminij i Aluminij industries, pa čak i u medijskim istupima jer su to dva odvojena pravna subjekta.


Jedina istina je da postoje dva pravna subjekta u ovoj priči a to su:

1.Aluminij d.d. Mostar – tj kompanija koju poznajemo već više od 40 godina kojoj je Vlada F BiH 44% vlasnik, mali dioničari 44% te Vlada RH 12%. Taj naš stari Aluminij je i dalje aktivan pravni subjekt koji posluje sukladno Zakonu i Odluci Vlade o financijskoj konsolidaciji još od 2018 g. Ostvaruje jedine prihode od najamnina imovine koja je izdata firmi gosp Kabirija. Taj naš stari Aluminij ima cca možda 10 tak zaposlenih, 7 članova N.O., 3 člana odbora ze reviziju , vanjskog revizora. Znači više osoba u Nadzoru i kontroli već zaposlenih. Taj naš stari Aluminij u vremenu najma tj. od 2020 g ostvaruje od 15 mil KM do 18 mil KM gubitke svake godine. Za 2020 i 2021 god ostvario je preko 33 mil KM gubitaka, a u 2022 g gubitak neće biti manji od 15. mil KM. Taj naš stari Aluminij nema zaposlene u osiguranju, stražare, tj radnike koji će čuvati imovinu Aluminija, tako da svake godine nestane višemilijunska vrijednost imovine Aluminija d.d., a što otkrije vanjski revizor, te potvrdi Odbor za reviziju, ali pređe se preko toga kao da se ništa nije dogodilo.

Taj naš stari Aluminij, će u vremenu najma od 30 godina, jer Ugovor o najmu sa firmom gosp Kabirija je na 30 g, će ostvariti min 450 mil KM gubitaka, te možda 500 mil KM zateznih kamata na obveze prema vjerovnicima koje iznose nakon gašenja elektrolize tj tvornice iz 2019 g cca 450 mil KM. Taj naš stari Aluminij je poligon nezakonitih radnji od strane Vlade F BiH koja ga je nezakonitom Odlukom dala u najam, nezakonitih radnji Nadzornog odbora i Uprave Aluminija, te nezakonitih radnji Najmoprimca koji nije ispoštovao Ugovor o najmu, a koji sve ovo naziva poslovnom operacijom koju radi sa političarima.

2.Drugo poduzeće tj pravni subjekt je Aluminij industries doo ili Aluminij industrija doo.

Da ne bi lagali ni sebe ni javnost, a time se ne služimo, Aluminij industries doo je novoosnovano poduzeće nastalo 2020 g , registrirano na općinskom sudu u Mostaru sa kapitalom od 5000 KM, te je to poduzeće kao start up firma iznajmila Aluminijev pogon, pa sada imamo situaciju da je praktički skoro pa cjelokupna imovina pod najmom ili upravljanjem Aluminij industriesa doo tj gosp Kabirija. MT Abraham Grupa i Kineski konzorcij nikada nisu bili dokazani da postoje i da imaju bonitet, ali eto javnost je do sada prihvatila da je riječ o stranom investitoru. Kinezi su bili samo paravan radi stvaranja dojma o ozbiljnosti tzv. investitora. Investitor jeste iz inozemstva, ali na žalost nije donio, prikazao nikakav kapital, već sve što je uložio, zaradio je u Aluminiju te je kapital stvorio u Aluminiju, a mogao je to i sam Aluminij bez njega. Uveden je kao posrednik koji ostvaruje desetine mil KM dobiti, dok Aluminij ostvaruje desetine mil KM gubitka. Ključno pitanje je zašto je Aluminij dat u najam kada su postojale sve tehničko tehnološke pretpostavke da sve ovo što sada radi gosp Kabiri je mogao , trebao i morao raditi sam Aluminij d.d. bez posrednika. Uvijete je Aluminij stvorio za samostalan profitabilan rad Ljevaonice 2018 g ukidanjem carina na nelegirani metal.Najmoprimac nije ništa donio niti stvorio za Aluminij d.d. i gospodarstvo F BiH, a što nije mogao i sam Aluminij d.d. stvoriti nakon gašenja elektrolize. Stoga medijsko prezentiranje gosp Kabirija je prividno jer je Aluminij i ranije bio uvijek izvoznik br.2 u Državi te ostvarivao cca 4% BDPa. Da je Aluminij ostao neovisan tj bez Najmoprimca imao bi vrijednost proizvodnje cca 800 mil KM po cijenama koje su vrijedile zadnjih 18 mjeseci te bi uspio vratiti većinu dugova vjerovnicima. Međutim danas su ti dugovi vjerovnicima zamrznuti, a desetine miliona KM zateznih kamata povećavaju te dugove za Aluminij.

Istina jeste da je Aluminij industries doo ili Aluminij industrija:

⦁Zaposlili preko cca 300 radnika

⦁Da su najveći izvoznik i uvoznik u BiH

⦁Da su 2021 g ostvarili dobit cca 15 mil USD

⦁Da će 2022 ostvariti možda i veću dobit

Ali ne prihvaćamo da se obmanjuje javnost da sve što je ostvario Aluminij industries se knjiži da je ostvario Aluminij . Aluminij d.d. je firma u propadanju te ne prihvaćamo da se laže i spinuje da je Aluminij uspješan. Poistovjećujući Aluminij sa Aluminij industries smatramo da se svjesno i namjerno obmanjuje javnost kako bi se prikrile nezakonitosti koje se sprovode u Aluminiju, a za korist Najmoprimca.

To su laži, spinovi, obmana javnosti smatramo isključivo sa jednim ciljem a to je da se prikrije nezakoniti najam, nelegalni brojni drugi najmovi, nezakonite odluke Vlade F BiH, da se prikriju gubici Aluminija d.d. da se prikrije propadanje Aluminija itd..
Stvarna istina jeste da šteta koju ostvaruje i trpi Aluminij d.d. u modelu najma je toliko velika za vlasnike, imovinu društva, vjerovnike, zajednicu državu itd. da je nenadoknadiva.

S druge strane dobiti koje ostvaruje Najmoprimac su korist i benefit samo jedne osobe ili više njih (Vlada, NO, Uprava) koji su omogućili i podržavaju ovakav nezakonit model najma. Najkontroverznije je vlasništvo tvrtke najmoprimca koje je sada u Panami. Tako da u konačnici kada se sve sabere minus je za samu firmu, grad, županiju, državu, a ogroman plus je za Najmoprimca. Stoga zdrav razum ovakav model ne može podržavati jer je ovo model preko kojeg se odvija najveća financijska i gospodarska afera u Državi.

Da ne bi bili do kraja nedorečeni kada smo rekli da je riječ o nezakonitom najmu želimo da pojasnimo:

⦁Model financijske konsolidacije sukladno Odluci Vlade F BiH kojom se Aluminij podveo pod Zakon o financijskoj konsolidaciji (2018.g) nije pravni niti zakonski okvir da se financijska konsolidacija izvrši preko najma i najamnina. Tri godine su pokazale da je u tom modelu Aluminij ostvario cca 48 mil KM gubitaka a Najmoprimac vjerojatno 50-70 mil KM dobiti. Stoga sama Odluka o davanju Aluminija u najam je nezakonita.

⦁Sam KZ F BiH te Zakon o obligacionim odnosima ovakav ugovorni odnos gdje jedna strana ostvaruje enormne gubitke a druga strana enormne dobiti, tretira kao i kazneno djelo, te štetan ugovor. Zakon o obligacionim odnosima tretira da se šteta načinjena strani koja ju je pretrpila, mora i nadoknaditi. Stoga do kraja 2022. da postoji pravna Država Aluminij industries dužan je nadoknaditi Aluminiju cca 48. mil KM.

⦁Nezakonitost ugovora se ogleda u činjenici jer sam najmoprimac nije ispoštovao tj konzumirao u cijelosti Ugovor o Najmu, poglavito dio koji se odnosi,da nije smio pokrenuti proizvodnju dok ne uredi odnose sa vjerovnicima koji imaju hipoteku nad imovinom koja se iznajmljuje. Obveze vjerovnika su zamrznute, zatezne kamate se gomilaju.

⦁Sam Najmoprimac je Ugovor o najmu pretvorio u ništavan jer je A. G. Kabiri vlasništvo firme tj Aluminij industries doo koja je Najmoprimac, a gdje je vlasnik bio fizička osoba: Amir Gross Kabiri – prebacio je vlasništvo u Panamu (Off shore zona). Za navedeno nije dobio odobrenje Skupštine Društva.

⦁Nečuvene dalje nezakonitosti su evidentirane u poslovanju obe firme: npr. prodaja 4000t anoda Aluminija d.d. Aluminij indistriesu po cca 10 puta manjoj cijeni.

⦁Prodaja rezervnih dijelova i sirovina po 20% nižoj cijeni od ulazne koja je bila u Aluminiju

⦁Galerija Aluminij (preuređena u Galeriju THE HUB OF FINE ARTS) data i predana Najmoprimcu, gdje do danas nije potpisan ugovor o najmu

⦁Misteriozni nestanci desetke miliona KM imovine Aluminija gdje se godišnjom inventurom utvrdi da Aluminiju d.d. nestane imovina (zalihe itd)….

⦁Web adresa ⦁www.aluminij.ba kao intelektualno vlasništvo Aluminija uzeta nezakonito od strane Najmoprimca.

Stoga, naša obveza, zakon, moral i dužnost je da prezentiramo istinu o Aluminiju koja je crna, siva, mračna, te joj je budućnost nepoznata, upoznajemo javnost da ne nasjeda na laži , spinove i obmane kako je Aluminij izvoznik, vratio se na staze stare slave itd, itd….

Stvarna istina jeste da se sve ovo što se događa u Aluminiju i u odnosu sa Najmoprimcem (Aluminij industries ) može podvesti pod nezakonito djelovanje, nesavjesno postupanje, zlouporaba položaja, financijski i gospodarski kriminal.

Stvarna istina jeste odnedavno prisutna u Aluminiju d.d., (od 20.02.2023.) a to je da je Vlada F BiH uslijed dva nedolaska na izvanrednu Skupštinu Aluminija d.d., na kojoj su se trebali smijeniti postojeći članovi Nadzornog odbora uslijed isteka mandata te imenovati novi članovi, praktički digla ruke od Aluminija d.d., . Vlada F BiH je izašla iz nadzorne tj upravljačke strukture (ne pojavljivajući se na Skupštini) te Aluminij prepustila trojici osoba(koji se predstavljaju mali dioničari) u Nadzornom odboru i predstavniku Vlade RH.

Da je u Aluminiju d.d. sve krasno i bajno, Vlada F BiH bi se iako je na kraju svog mandata pobrinula za ovo poduzeće koje je puno kontroverzi, nezakonitosti, financijskog kriminala isl, te bi postavila tj imenovala svoje predstavnike u N.O., međutim nije – odustala je i sada imamo situaciju da Aluminijem vladaju 4 člana N.O. od kojih su tri koji se predstavljaju mali dioničari (koji nemaju našu podršku), a protiv dvoje njih su podignute kaznene prijave zbog financijskog kriminala, nezakonitog postupanja, nesavjesnog djelovanja i zlouporabe položaja upravo u Aluminiju.

Navedeno je povijesni presedan neslućenih razmjera da je Vlada jedne države u kojem postoji mješovito vlasništvo, a gdje je Vlada te države neprikosnoveni relativni vlasnik koji posjeduje najveći postotak utjecaja u odlučivanju na Skupštinama, praktički gurnula to poduzeće u nepoznato, te sada imamo situaciju da je Vlada F BiH odustala od Aluminija jer u njemu nije niti prisutna, a preko svojih članova N.O.

Objektivno, nepristrano izvještavanje u javnom interesu jedna je od osnovnih obaveza svih pa i bosanskohercegovačkih medija. Ovakvi – slobodni mediji, utemeljeni na principima fer i točnog izvještavanja, su stup demokracije. Ako nema slobodnih medija, nema ni demokracije. Ali, ako su mediji pristrani, ako izvještavaju neetično, njima na dušu!

Stoga vjerujući u nepristranost Večernjeg lista kao i ostalih medija na koje šaljemo ovaj članak uvjereni smo da ćete ga objaviti u tekstu i sadržaju kako smo Vam ga i dostavili.

S Poštovanjem,
Udruga Dial

Portal OTPOR.Media redovno je upravo ove stvari javnosti prezentirao kroz naše brojne istraživačke radove gdje smo razotkrivali sav kriminal koji se “uvukao straga” u Aluminij Mostar! Sve članke možete pronaći na link stranici:

SLUČAJ: Amir Gross Kabiri

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO