Posušje kroz prvu godinu dana recikliralo tonu elektronskog i elektroničkog otpada

PRO Oglas

Namjenski reciklažni kontejner za elektronski i elektronički otpad postavljen je prije godinu dana u Općini Posušje u suradnji sa ovlaštenim operaterom za zbrinjavanje – Kim Tec eko d.o.o. Vitez.

Koliko su Posušani reciklirali elektronske i elektroničke otpadne opreme govore i službeni podaci. Više od tone otpadne elektronske i elektroničke opreme isporučeno je ovlaštenom operateru.

Elektronski i elektronički otpad kategorizira se opasnim zbog mješavine raznih kemijskih elemenata i materijala, te se reciklaža realizira posebnim i stručnim postupcima.

Zbog iskorištenosti svih potencijala namijenjenih za reciklažu Općina Posušje je Poslovnim novinama BiH istaknuta kao ogledni primjer lokalnog gospodarenja otpadom na području Hercegovine.

Općina Posušje

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO