Povećava se broj obitelji koje će moći ostvariti potporu za treće i svako iduće dijete u Zapadnohercegovačkoj županiji

PRO Oglas

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade ZHŽ-a nalazi se nacrt zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom kojem je cilj uvesti u pravo veći broj obitelji. Tako se navedenom izmjenom u članku 1. zakona dodaje stavak (2) kojim se definira da jedan od roditelja djeteta za koje se podnosi zahtjev za ostvarenje prava iz članka 13. ovog zakona može imati prebivalište na području Županije u trajanju kraćem od tri godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava ako podnese dokaz da u prijašnjem mjestu prebivališta nije ostvario prava iz zaštite obitelji s djecom u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva.

Obitelji i prava na dodatak

Kako se navodi u obrazloženju, razlog za donošenje dopune zakona je činjenica da je analizom odbijenih zahtjeva za dodatak za treće i svako iduće dijete, kao i podnesenih žalbi na negativnu odluku centara za socijalni rad utvrđeno da određen broj obitelji nije uspio ostvariti pravo na dodatak za treće i svako iduće dijete iako uistinu živi na području ZHŽ-a, djeca pohađaju školu u toj županiji, međutim, jedan od roditelja nema potvrdu MUP-a o prebivalištu u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarenje prava.

Razlozi su razni, od toga da nisu imali mogućnost prijave zbog nesređenog imovinskog stanja u katastru, prijavljivanja zbog poslovnih aktivnosti u drugoj županiji, kratkotrajne prijave na drugo mjesto boravka, što je prouzročilo prekid u prijavi prebivališta pa do nemara u prijavljivanju nakon preseljenja. Smatramo kako je nužno ublažiti ovaj uvjet vezan uz dostavu potvrde o prebivalištu jednog roditelja kako bi višečlane obitelji iz Županije uspjele ostvariti potporu za treće i sljedeće dijete iako jedan od roditelja ne posjeduje potvrdu o neprekidnom prebivalištu u ZHŽ-u najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva – navodi se u obrazloženju predloženog nacrta zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom.

Kako nam je potvrdio dopredsjednik Vlade ZHŽ-a i ministar financija Toni Kraljević, sredstva za realizaciju ovog zakonskog rješenja osigurana su u proračunu ZHŽ-a za 2023 godinu. Podsjetimo, Zakon o zaštiti obitelji s djecom ZHŽ-a donesen je u drugoj polovini prošle godine, a primjena, koja uključuje isplatu mjesečnog dječjeg dodatka od 500 KM, na koji ima pravo svako treće, četvrto i sljedeće dijete u obitelji s područja ove županije do navršenih sedam godina života, počela je od listopada. Riječ je o jedinstvenoj mjeri koju trenutačno provodi samo ova županija i za koju je u proračunu ZHŽ-a u ovoj godini osigurano više od 10 milijuna KM, a cilj joj je prvenstveno olakšati višečlanim obiteljima nošenje s troškovima uzdržavanja obitelji, kao i donošenje odluke o povećanju obitelji roditeljima koji žele imati više od dvoje djece.

Nakon Vlade na Skupštini

Kako bi ostvarili pravo na navedena sredstva, roditelji koji ispunjavaju uvjete trebaju podnijeti zahtjev u Centar za socijalni rad koji je nadležan za mjesto u kojem žive. Centri će zahtjeve dostavljati u Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi koje će izrađivati odluke i upućivati ih u Ministarstvo financija na isplatu. Uz zahtjev koji će roditelji dobiti u Centru za socijali rad, potrebno je dostaviti rodne listove za podnositelja zahtjeva i svu djecu u obitelji, presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, potvrde o kretanju za oba roditelja (MUP ZHŽ – CIPS) – prebivalište, potvrde o prebivalištu i za roditelje i za svu djecu (MUP – CIPS) – dokaz o zajedničkom kućanstvu/da žive na istoj adresi, potvrdu banke o otvorenom transakcijskom računu korisnika prava te potvrdu da dijete nije smješteno u udomiteljsku obitelj, ustanovu socijalne skrbi ili drugu ustanovu na teret proračuna Županije (potvrdu izdaje nadležni Centar po službenoj dužnosti). Kako stoji u naputku o postupku ostvarivanja prava iz Zakona o zaštiti obitelji, dokumentacija koja se podnosi mora biti u originalu ili ovjerenoj preslici. Da bi novo zakonsko rješenje stupilo na snagu nakon Vlade, treba ga izglasati Skupština ZHŽ-a.

Iks-portal.info

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO