POVRŠINSKI ODGOVOR: Evo što će niknuti na ‘misterioznom’ gradilištu na Trnu

PRO Oglas

Nakon što smo jučer pisali kako javnost, pa ni sami mještani, ne znaju tko je investitor i što se gradi na jednom od najvećih gradilišta u Hercegovini, onom na Trnu, tj. Visokoj Glavici u Širokom Brijegu, jučer smo ipak dobili odgovor Borislava Zovke, pomoćnika gradonačelnika za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Iako se ne ističe tko je investitor ovog megaprojekta, u svom iscrpnom odgovoru za hercegovina.info, navodi se kako je lokacijska dozvola izdana za izgradnju objekta gospodarske namjene, i to poslovne i proizvodne što bi značilo da bi na ovoj lokaciji mogli vidjeti nove tvornice koje će donijeti i nova radna mjesta.

“Na toj poziciji Služba je, sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji i drugim važećim propisima, izdala lokacijsku dozvolu za parcelaciju zemljišta u svrhu formiranja više građevinskih parcela radi moguće izgradnje objekata gospodarske namjene (poslovne i proizvodne).

Djelatnosti i sadržaji proizvodno-poslovne namjene navedeni u lokacijskoj dozvoli, a sukladno navedenim planovima su mogući uz ispunjavanje zakonom propisanih uvjeta za sljedeće namjene:

Gospodarsko – proizvodna namjena:

 • industrijske djelatnosti proizvodnje i prerade,
 • obrtničke i zanatske djelatnosti proizvodnje i prerade,
 • građevinske djelatnosti uz moguću preradu i obradu mineralnih sirovina,
 • servisne radionice,
 • skladišta u sklopu pojedine proizvodne namjene,
 • izložbeni saloni, poslovne, upravne i uredske građevine vezane uz proizvodne djelatnosti,
 • istraživački i edukativni centri te drugi sadržaji koji upotpunjavaju osnovnu djelatnost na građevnoj čestici,
 • proizvodnja električne energije,
 • ugostiteljsko-turističke građevine kao prateći sadržaji gospodarske zone.

Gospodarsko – poslovna namjena:

 • poslovne, upravne i uredske građevine,
 • građevine trgovine: trgovački centri, veće trgovine, trgovine za maloprodaju, distributivni centri, izložbeno-prodajni saloni,
 • servisi,
 • skladišta,
 • obrtničke i zanatske proizvodne i servisne građevine,
 • komunalno-servisni sadržaji,
 • istraživački i edukativni centri, poduzetnički inkubatori i dr. kao zasebne djelatnosti ili uz druge namjene.

Osim navedenih djelatnosti moguće je u zonama proizvodno-poslovne namjene realizirati i druge slične – kompatibilne sadržaje, uz uvjet da ne ostvaruju negativan utjecaj na okoliš.

Djelatnosti i sadržaji proizvodno-poslovne namjene mogu, osim građevina osnovne namjene, sadržavati i druge prateće i pomoćne prostore neophodne za funkciju osnovne namjene, pa se slijedom iznesenog na građevnoj čestici može izgraditi više građevina, koje čine funkcionalnu i tehnološku cjelinu.

Osim izgradnje građevine osnovne, te prateće i pomoćne namjene unutar građevne čestice, treba osigurati prostor za zelene površine, komunikacijske površine (posebno za potrebe protupožarnog pristupa), te neophodne manipulativne i parkirališne površine”, rečeno je za hercegovina.info.

S obzirom da nepostavljanje informativne ploče, koja bi dala detaljne informacije o samom projektu, nije u nadležnosti ovog Odjela, za isto će se morati pobrinuti služba za inspekcijske poslove.

Podsjetimo, projekt se povezuje s jednim od vlasnika tvrtke Ataco Jozom Musom, koji za medije nije spreman govoriti o projektu. Musu smo u dva navrata kontaktirali putem pravne službe, dobivali smo odgovor da će nam javiti je li isti spreman govoriti o projektu, no više se nisu javljali.

Hercegovina.info

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO