Predstavlja li prof. Zdenko Klepić rizik za rektorat SUM-a, rizik za Ekonomski fakultet i studente

PRO Oglas

Ponukani posljednjom objavom portala OTPOR.Media u kojoj je objavljeno pismo malih dioničara Premijeru Nerminu Nikšiću, razotkriven je sav šljam i bijeda onih koji sjede u izvršnoj vlasti, a cjelokupni članak prije svega o Nerminu Nikšiću može se svesti na sljedeću analizu: „Kriminal, korupcija, pljačke i financijske afere su neprikosnoveno, stečeno pravo, rezervirano samo za „NAS U VLASTI“, a strateški cilj ove Vlade jeste borba protiv kriminala i korupcije koje budu sprovodili svi oni koji nisu u Vlasti“. (korupcija i kriminal u našim redovima su dopušteni)

Žalosno, patetično, te ubija svaku nadu građanina u postojanje Države, a izgleda i NOVA VLAST je samo predstava za javnost jer oni ne vode Državu, već igraju predstavu da vode Državu, a svi mi, bar većina građana uživaju u toj predstavi. Malo ih je kritičnih, malo ih je koji znaju pružiti „OTPOR“, malo ih je ili ih nema nikako koji se zovu akademska zajednica koja mora i treba imati kritičku misao. Inteligencija mudro šuti jer valjda i oni negdje ugrabe koju mrvicu, ili malo veću krišku, pa ih nije briga što smo društvo dekadencije koje propada u svakom smislu riječi, a ponajprije moralno, etično i intelektualno. Te tako Nermin Nikšić sprovodeći svoju programsku agendu Vlade a to je žestoka borba protiv kriminala i korupcije, dokaza to i na Aluminiju, te odobri, legalizira i zapečati kriminal i korupciju epskih razmjera upravo u Aluminiju na sljedeće 4 godine. Šta reći osim: Bravo Nermine!!!

Kada smo na temi akademske zajednice te našeg sveučilišta u Mostaru, svi znamo da je ono jednim dijelom oduvijek i kontaminirano. Ali ako postoje određene anomalije koje nose enormni rizik, toliko velik da ne može biti skriven niti stati pod tepih, zašto ne progovoriti o tome i ne upozoriti.

Je li naš Rektorat, naše Sveučilište, jedino na hrvatskom jeziku visokoškolska moralna, etična, obrazovna institucija, veliko je pitanje. Da bi to bila, onda profesor, u ovom konkretnom slučaju mislimo na prof. ekonomskih znanosti Zdenka Klepića, koji obnaša i funkciju Prorektora, mora prije svega biti osposobljen da izgrađuje društveni i moralni napredak učenika, kao i cjelokupne sveučilišne institucije u Mostaru.

Da li prof Klepić posjeduje te kompetencije, po pitanju morala, etike, integriteta, stručnosti, vrlo je upitno.

Prof. Zdenko Klepić obnaša dužnost 2016-2018 člana Nadzornog odbora Aluminija, te 2019-2023, predsjednika Nadzornog odbora Aluminija, te je nedavno ponovno imenovan po zasluzi na treći mandat u Nadzorni odbor tj do 2027 g.

Posljednjih 7 godina rada i djelovanja prof Klepića u Nadzornom odboru ostvarenja Aluminija su sljedeća, te ta ostvarenja su ostvarenja prof Klepića:

-Prikazani gubitak u poslovnim knjigama Aluminija u posljednjih 7 godina je GUBITAK od 250 mil KM,

-Prof Klepić na čelu Nadzornog odbora od 2019. g ne sprovodi financijsko, operativno, niti organizacijsko restrukturiranje Aluminija, a temeljem Odluke Vlade o financijskoj konsolidaciji Aluminija, koja je bila zadnja i jedina šansa za spas Aluminija,

-Prof Klepić ne reagira na raskid ugovora za el. energiju za Aluminij, koji je imao ugovor za opskrbu el. energijom kroz cijelu 2019 godinu,

-Prof Klepić na čelu Nadzornog Odbora Aluminija 2019 gasi proizvodnju u Aluminiju,

-Šteta na imovini Aluminija nastala gašenjem se ne procjenjuje a ista je desetine miliona KM, te se i ne prikazuje u poslovnim knjigama,

-NA čelu Nadzornog odbora, a nakon gašenja prof Klepić otpušta cca 870 radnika Aluminija,

-Ukida sve ključne akte (pravilnike u Aluminiju) a koje mora imati jedno gospodarsko društvo koje je organizacijskog oblika – dioničko društvo,

-Prof Klepić aktivno radi početkom 2020 godine da se pogoni Aluminija iznajme nepoznatom, nepostojećem izraelsko- kineskom konzorciju – koji nisu potvrdili identitet svog postojanja a ni bonitet, niti su dokazali ni prikazali posjedovanje kapitala,

-Nadzorni odbor na čelu sa Prof Klepićem u veljači 2020 donosi Odluku da se pogoni Aluminija iznajme firmi „X“, a priložen je ugovor o najmu na firmu „Y“. Vlada F BiH sve dostavljeno popljuje i odbaci,

-Prof Klepić iako dr ekonomskih znanosti koji mora imati znanje iz ekonomije, znanje iz poznavanja zakona BiH i F BiH, svjesno i namjerno sudjeluje u aktivnostima da se Aluminij „OTME“ iz modela Financijske konsolidacije, s ciljem da se pogoni Aluminija iznajme start up firmi, koja je tek osnovana u Mostaru, praktički bez ikakvog kapitala tj sa kapitalom od 5000 KM,

-Prof Klepić pristaje i sudjeluje u političkom dogovoru, koji nije utemeljen na zakonu, ekonomskim postulatima, te zdravoj logici i zakazuje Skupštinu 06.04.2020 na kojoj se Aluminij tj. jedan njegov dio iznajmljuje. Na ovaj način se otima Aluminij svojim vlasnicima, vjerovnicima i ne dopušta mu se pravo da se financijski konsolidira,

-Prof Klepić je „Slijep“ i ne vidi da Aluminij u modelu najma tone svake godine cca 18 mil KM u gubitke dok Najmoprimac ostvaruje cca desetine mil KM dobiti,

-Prof Klepić je „slijep kao predsjednik N.O. kada ne vidi da je ugovor o najmu pogona Aluminija je „Uvjetan“, posjeduje uvjetne klauzule, gdje tek kada se iste ispune Ugovor o najmu stupa na snagu. Uvjeti Ugovora nisu ispunjeni i Ugovor o najmu nikada nije smio stupiti na snagu. Stoga postojeći Ugovor o Najmu pogona Aluminija je nezakonit, ništav, te je svaki dan rada Najmoprimca po tom ugovoru- nezakonit,

-Prof Klepić je „slijep“ kada ne vidi da su pogoni Aluminija iznajmljeni start up firmi registriranoj u Mostaru, a kojoj je vlasnik bio fizička osoba /(strani državljanin), te nije reagirao i morao je kada je vlasništvo firme Najmoprimca prebačeno na OFF SHORE ZONU u PANAMU (ilegalna zona),

-Prof Klepić, izigrava Boga u tumačenju zakona te brojnu imovinu Aluminija preko Nadzornog odbora iznajmljuje Najmoprimcu bez znanja Vlade i odobrenja Skupštine, jer ipak i dalje je Aluminij na neki način u modelu Financijske konsolidacije,

-Prof Klepić sve čini i radi za korist i interes Najmoprimca.. npr namještena, orkestrirana i dogovorena prodaja 4000 tona anoda Najmoprimcu po 10 puta nižoj cijeni, gdje je nastala šteta za Aluminij cca 5 mil KM,

-Prof Klepić ne razmišlja da je Aluminij dužan 450 mil KM vjerovnicima, gdje su zatezne kamate svake godine cca 45 mil KM, te su dugovi zamrznuti i prolongirani na 30 godina koliko traje najam Aluminija, a što je nezapamćena nezakonita i nelegalna praksa ikada viđena u svijetu,

-Prof KLepić, ne čita, možda čita, ali je sada ne slijep već „nijem“ kada su u pitanju izvještaji vanjskog revizora i odbora za reviziju- koji su evidentirali prilikom godišnjeg popisa imovine Aluminija da je iz Aluminija nestalo, otuđeno cca 15 mil KM imovine, gdje je bio u obvezi navedeno prijaviti istražnim organima, sazvati Skupštinu, proknjižiti taj manjak, te smijeniti direktora,

-Prof Klepić je slijep i nijem kada je u pitanju sam Ugovor o najmu koji je nezakonit po više osnova, te ništa ne čini da se raskine taj ugovor i Aluminij restrukturira vlastitim snagama,

-Prof Klepić podržava 100% Najmoprimca koji je uveden kao posrednik, a to znači sve što on radi mogao je i Aluminij sam bez Posrednika tj Najmoprimca,

-Prof KLepić je slijep i nijem/ kada vidi, čita, da je Najmoprimac oteo cjelokupno intelektualno vlasništvo Aluminija: sam naziv Aluminij, web adresa, prepoznatljiv logo Aluminija, itd,

-Najmoprimac prisvaja sebi i povijest Aluminija koja datira još od 1975 g. Prof Klepić kao predsjdnik NO, to odobrava, odobrava jer šuti i ne reagira,

-Prof Klepić – mora i treba poznavati Statut, zatim pozitivne zakonske akte države, prije svega Zakon o gospodarskim društvima F BiH, gdje je jasno navedeno u čl.252. stav 2. da prof Klepić nikada nije smio biti angažiran u Nadzorni odbor Aluminija jer je u sukobu interesa.

Taj sukob interesa sam kandidat prijavljuje, a on ga nije prijavio. Sukladno čl. 252. stavak 2), Zakona o gospodarskim društvima F BiH, prof dr. Zdenko Klepić nije mogao biti imenovan, tj Vlada ga nije smjela predložiti jer je njegovo imenovanje suprotno predmetnom članku ZGDa a uslijed činjenice da prof dr. Zdenko Klepić obnaša člana Uprave Sveučilišta u Mostaru. SUM nije gospodarsko društvo ali je institucija što jasno propisuje i sam članak 252 stav 2. a temeljem toga isključiva odgovornost u ovoj predmetnoj stvari jeste nesavjesno postupanje prof Klepića koji je zatajio sukob interesa. Sama Vlada ne vrši provjere da li je netko u sukobu interesa, ali je moralna, zakonska odgovornost svakoga da sagleda i provjeri da li je on sam u sukobu interesa. Prof Klepić je to znao i zna , ali je svjesno tajio i taji svoj sukob interesa, smatramo isključivo za osobnu korist.

30 godina najma Aluminija znači cca jednu milijardu gubitka za Aluminij: 30*18 mil KM gubitak = 540 mil KM gubitka + 450 mil KM zatezne kamate vjerovnicima. Dok je najmoprimac ostvario za 2 godine cca 85 mil KM dobiti, a nije donio nikakav kapital – samo je iskoristio Ugovor sa Glencore sa kojim je Aluminij radio 20 godina.

Ljevaonica se mogla pokrenuti i bez posrednika vlastitim snagama, tjNajmoprimac (izraelski državljanin) je nepotreban posrednik u cjelokupnoj priči.

Samo za vrijeme Najma imovine Aluminija izraelskom državljaninu, (3 godine) Aluminij je kroz period 2020-2022 potonuo 51,5 mil KM u gubitke, te cca 135 mil KM zateznih kamata vjerovnicima, koje nisu još knjižene.

Kada sve sagledamo kakva je uloga bila prof Klepića kroz 7 godina u Nadzornom odboru Aluminija, te kakav je doprinos dao toj kompaniji, pitamo se je li moglo biti gore. Mi mislimo da nije te da bi vjerojatno svaka „BABA“ od preko 80 godina života da je sjedila na toj stolici, ne bi izazvala ovoliko veliku apokalipsu Aluminija.

Ali za takav rad nova Vlada tj politika je nagradila prof Klepića, te ga imenovala na novi četverogodišnji mandat. Prof Klepić, a šta drugo možemo očekivati – svjesno, bez imalo morala, časti, savjesti prihvata se ponovno navedene funkcije da ukupno znači 11 godina bude u NO Aluminija, a nakon toga- pogodite- možda prof Klepića čeka još mandata u N.O. nakon 2027 godine.

Pitamo se samo kako prof Klepić može izaći pred studente, pogledati ih u oči, predavati im i poučavati ih o predmetima iz ekonomske znanosti, kada jedan profesor mora i treba imati visoko moralne, etične osobine, biti uzor studentima u znanju, moralu integritetu, kao i poučavanju koje prenosi na studente.

-Da li studenti i akademska zajednica znaju ova sva dostignuća prof Klepića- vrlo je upitno? (Sada znaju)

-Da li prof dr sc Tomić, Rektor Sveučilišta u Mostaru zna da je prof Klepić zatajio svoj sukob interesa u Nadzornom odboru u Aluminiju?

-Da li Rektor, prof Tomić zna za sve nezakonitosti koje se provode u Aluminiju, a prva violina tj vođa tog orkestra je upravo Prorektor gosp prof Klepić.? Da li prof Klepić vodi računa o časti, i integritetu Rektorata i SUM-a općenito?

-Da li je ugled i integritet samog Rektorata, Rektora, te SUM-a ugrožen sa svim ovim šta prof Klepić provodi u Aluminiju, te da li je ovo tempirana bomba koja vrlo lako ili vrlo brzo može eksplodirati, pa će svi rizici koji se danas promatraju samo kao rizici, prerasti u ozbiljnu prijetnju i štetu?

Navedena pitanja su pitanja da ih razmotre i analiziraju sam prof Klepić, kao i njegova hijerarhija uvaženi Rektor prof Tomić!!

Na kraju se nameće zaključak i pitanje: Tko je ovdje lud? Prof Klepić, Nermin Nikšić ili svi mi ostali.

Ipak mislim da smo svi „Mi“ ludi, a oni su ispravni, jer je i ova Vlada dokazala na prvom primjeru – primjeru Aluminija a to je njihova strategija koju će provoditi u mandatu: „Sve nezakonito, nelegalno, kriminalno i koruptivno je za nas ispravno“, a vi narode i građani živite kao i do sada, a kome se ne sviđa- granice su otvorene.“

Na kraju ostaje nam vidjeti, da li prof Klepić ima morala, etike, časti i odgovornosti te hoće li se sam povući sa pozicije članstva u Nadzornom odboru Aluminija…..

Marija Tavelić / OTPOR.Media

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO