Pregovarački tim NSUOŠŽZH – Ispravak netočne izjave ministrice obrazovanja

Ispravak netočne izjave ministrice obrazovanja, čijom su izjavom povrijeđena prava i interesi zaposlenih u osnovnim školama za medije, da predstavnici Sindikata osnovnih škola traže izjednačavanje samo visoke stručne spreme. Nikada, ama baš nikada, nismo tražili podizanje koeficijenata samo za visoku spremu. Tražili smo podizanje i izjednačavanje svih koeficijenata zaposlenih u obrazovanju u skladu sa člankom … Nastavi čitati Pregovarački tim NSUOŠŽZH – Ispravak netočne izjave ministrice obrazovanja