Prijedlog Proračuna ŽZH za 2024.g. preko 156 mil KM, imenovano Povjerenstva za sprječavanje korupcije, predsjednik ostaje isti!

PRO Oglas

U ponedjeljak 18. prosinca, s nastavkom u utorak 19. prosinca 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 25. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je utvrdila Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, koji je planiran u iznosu od 156.239.881,00 KM te je, u odnosu na Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu, veći za 8.011.671,00 KM. Ukupne prihode u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke čine: porezni prihodi, neporezni prihodi, tekuće potpore i financiranje. Prihodi od poreza su najznačajniji prihodi u ukupnim planiranim prihodima u Proračunu za 2024. godinu, a najznačajniji prihod u poreznim prihodima je prihod od neizravnih poreza s jedinstvenog računa koji pripadaju Županiji, takozvani prihodi od PDV-a. Plan prihoda Proračuna rađen je na temelju prihoda prikupljenih za jedanaest (11) mjeseci 2023. godine, kao i projekcija dostavljenih od strane Federalnog ministarstva financija. Strukturu planiranih rashoda i izdataka čine: tekući rashodi, kapitalni izdaci i otplate duga.

Utvrđen je i Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, kao i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Glavni razlog za donošenje Izmjena i dopuna Zakona je postavljanje temelja za programsko budžetiranje i njegovu implementaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj, jačanje organizacijskog okvira, definiranje ciljeva pojedinačnih programa, razvoj detaljne strukture proračunskih korisnika, osiguranje proračuna na temelju rezultata i gornje granice rashoda. Definirano je višegodišnje kapitalno ulaganje, prijenos neutrošenih sredstava za višegodišnja kapitalna ulaganja, propisuje se dodjela sredstava u obliku subvencija (grantova), drugih vrsta javnih rashoda, druge vrste pomoći sukladno Zakonu o sustavu državne pomoći u Bosni i Hercegovini i podzakonskim aktima.

Također, utvrđen je i Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama te Odluka o davanju suglasnosti na podatke iz popisnih lista broj: 777, 1355 i 1415 k. o. Konjsko Bare, a svi navedeni propisi upućeni su u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Plan i Program rada Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, kojeg je donijelo Upravno vijeće Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu i procjenu Plana za 2024. i 2025. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu i procjenu plana za 2025. i 2026. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu;

Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o isplati sredstava s pozicije „Tekući prijenosi za Sveučilište u Mostaru, Studentski centar u Mostaru, Zavod za odgoj i obrazovanje“ iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Naputak o izmjeni i dopuni Naputka za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi za 2023. godinu. Naputkom za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi za 2023. godinu, u članku 23., propisani su uvjeti (kriteriji) za ostvarivanje prava na novčane potpore za investicije koje se odnose na Projekte iz oblasti poljoprivrede. Budući da Naputkom nije predviđen postotak kao ni maksimalan iznos potpore, ali i kako bi se odobrila predviđena sredstva za ovu namjenu, potrebno je ograničiti iznos novčane potpore za projekte iz oblasti poljoprivrede do 20%, odnosno maksimalan iznos odobrene potpore iznosi 60.000,00 KM. Sukladno navedenoj dopuni Naputka, rok za dostavljanje odluka o odobravanju sredstava Ministarstvu financija ŽZH je produljen do 27. 12. 2023. godine.

Odluku o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2024. godinu, kojom se utvrđuje iznos boravišne pristojbe po osobi po svakom ostvarenom noćenju i godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu. Boravišna pristojba za svako ostvareno noćenje u smještajnom objektu (po osobi) iznosi 2.00 KM, a godišnja paušalna boravišna pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu iznosi 60,00 KM po svakom krevetu iz smještajne jedinice.

Odluku o dodjeli koncesije gospodarskom društvu KOP VRILA d. o. o. Široki Brijeg za istraživanje i eksploataciju tehničko-građevnog kamena na lokaciji „Polugrno“, Grad Široki Brijeg

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o razrješenju ravnatelja Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG, koju je donijelo Upravno vijeće ove Ustanove, a kojom se navedene dužnosti zbog isteka mandata razrješuje Radoslav Luburić iz Ljubuškog, kao i Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG, kojom se daje suglasnost na Odluku Upravnog vijeća, kojom se Radoslav Luburić ponovno imenuje na navedenu dužnost.

Također, donesena je Odluka o dodjeli sredstava sukladno Uredbi o isplati pomoći poslodavca i isplati jednokratne pomoći radnicima svih proračunskim korisnicima Županije Zapadnohercegovačke, kojim se odobrava isplata jednokratne novčane pomoći zaposlenicima svih proračunskih korisnika Županije Zapadnohercegovačke, bez plaćanja poreza i doprinosa, kao vid dodatne potpore. za zaposlene zbog inflatornog poskupljenja. Sredstva osigurana za ovu namjenu iznose 1.260,00 KM po zaposleniku.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Povjerenstva za sprječavanje korupcije u Županiji Zapadnohercegovačkoj u sastavu: Mihovil Bilać, Marko Galić, Ivana Hrkać, Mario Damjanović, Vesna Hrsto i Sanja Karačić.

Također, doneseno je i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za sprječavanje korupcije u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kojim su za predsjednika i članove navedenog Povjerenstva imenovani: Mihovil Bilać, Mario Damjanović, Petar Pišković, Srećko Mandić, Ante Barić i Sanja Karačić.

Vlada ŽZH

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO