Priopćenje za javnost s 4. sjednice Skupštine ŽZH – Ivan Jelčić potvrđen za predsjednika Skupštine

PRO Oglas

Četvrta sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke tijekom koje je ponovno izabran i potvrđen zastupnik Ivan Jelčić za predsjednika Skupštine, te imenovani članovi stalnih i povremenih skupštinskih radnih tijela (povjerenstava) održana je u ponedjeljak, 23. siječnja 2023. u Širokom Brijegu.

Kako je i ranije najavljeno, Dnevni red bio je utvrđen na samoj sjednici nakon provjere nazočnosti i konstatacije postojanja kvoruma u odlučivanju. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice kao i uobičajeno, bila je prva točka Dnevnog reda usvojena uz jedan glas suzdržan i jedan protiv. U drugoj točki koja zastupnicima pruža priliku izjašnjavanja, argumentiranja i predlaganja dominirala je tematika o aktualnom štrajku Sindikata prosvjetnih djelatnika i nepotpisivanju Kolektivnog ugovora.

Treća točka Dnevnog reda – Klubovi naroda – predlaganje kandidata za izbor na mjesto predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke usvojena je većinom glasova a uopćavala je:

-Donošenje Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,

-Donošenje Odluke o razrješenju zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

U četvrtoj točki Dnevnog reda – Izbor i imenovanje, razmatrani su i većinom glasova usvojeni:

-Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo,

-Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova,

-Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i proračun,

-Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i informiranje,

-Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za prostorno uređenje, stambeno – komunalnu politiku, zaštitu okoliša, poljoprivredu i šumarstvo,

-Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata,

-Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Administrativno – pravnog Povjerenstva,

-Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje,

-Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Mandatno – imunitetnog Povjerenstva.

Posljednju točku je obrazložio ministar financija Toni Kraljević, a riječ je o Prijedlogu Odluke o privremenom financiranju Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje siječanj – ožujak 2023. Podsjetio je na činjenicu kako se Proračun nije mogao usvojiti na koncu proračunske 2022. za 2023. godinu, paralelno je išla Odluka o privremenom financiranju te je izrazio nadu kako će se već sljedeći tjedan usvojiti Proračun u kojeg će se adaktirati i privremeno financiranje i omogućiti normalno financiranje.

Stručna Služba Skupštine ŽZH

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO