Priopćenje za javnost sa 82. sjednice Vlade ŽZH

PRO Oglas

U četvrtak 18. veljače 2021. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 82. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o ljekarničkoj djelatnosti i uputila ga u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za obavljanje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa.

Vlada je donijela Odluku o godišnjem odmoru, plaćenom i neplaćenom odsustvu državnih službenika i namještenika u tijelima uprave Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva i ugovorene usluge“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu;

Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz Šumsko-gospodarskog područja Posuško u katastarskim općinama Vinjani, Lipovice, Osoje i Čitluk na području općine Posušje.

Također, Vlada je prihvatila Izvješće o radu Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Izvješće o radu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Izvješće o radu Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Izvješće o radu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu te Program rada Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu.

Vlada ŽZH

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO