Proglašeno stanje prirodne nepogode na dijelu općine Grude

PRO Oglas

Temeljem članka 26. stavak g) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 23/20), članka 42. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/08, 2/13 i 3/15) i članka 32. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranju stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine FBiH“, broj: 77/06 i 5/07) a na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Grude, Općinski načelnik donosi:

ODLUKU
o proglašenju stanja prirodne nepogode na dijelu općine Grude

Članak 1.

Dana 26. svibnja 2023. godine proglašava se stanje prirodne nepogode prouzrokovane poplavama na dijelu općine Grude na području Mjesne zajednice Drinovci u mjestima Kongora (Krenica – Blaževići – Kongora – Metiljevac – Nova Mala – Milatovac), Plavilo (uz kanal s južne strane), Boljava (ispod Majića kuća, Stadion), Bilo polje (Čulinove kuće – Kundidi, – Marinovići – Bili Greb – Sebišina), Nuga (između Prisoja i Ploca) i to sve prema fotografiji iz priloga.

Članak 2.

Zadužuju se nadležna općinska tijela da sukladno svojim ovlastima poduzmu potrebite mjere u cilju saniranja posljedica prouzročenih prirodnom nepogodom. Pozivaju se sve osobe koje su imale štetu, na navedenom području, da istu prijave nadležnom općinskom Povjerenstvu u pisanom obliku, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke. Svi oni koji su već podnijeli prijavu ista će biti uzeta u razmatranje.

Članak 3.

Zadužuje se općinsko Povjerenstvo za procjenu šteta da sukladno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih nepogoda i drugih nesreća izradi izvješće o štetama.

Članak 4.

Prestankom razloga za njenim donošenjem ova Odluka će biti stavljena van snage.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku općine Grude.

Grude-online.info

Vaš komentar

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Protected by Security by CleanTalk