Promocija smjernica za komunikaciju s osobama s invaliditetom održana u Širokom Brijegu

PRO Oglas

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine su u Širokom Brijegu organizirali su promociju Smjernica za unapređenje svakodnevne komunikacije s osobama s invaliditetom.

Te Smjernice, koje je 2022. godine objavila Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine (Institucija ombudsmana), imaju za cilj da unaprijede svakodnevnu komunikaciju javnih institucija i tijela, poslovnih subjekata, pravnih osoba, te osoba koje doprinose integraciji osoba sa invaliditetom u društvo, sa osobama sa invaliditetom.

Predstavnici Institucije ombudsmana, Zapadnohercegovačke županije, organizacija civilnog društva koje okupljaju osobe sa invaliditetom i promoviraju njihova prava, kao i izvršnih, zakonodavnih i pravosudnih tijela u ŽZH su imali priliku da razmijene mišljenja i dogovore se o predstojećim aktivnostima.

Ioannis Piliouris, šef OSCE-ovog Terenskog ureda u Mostaru, je pohvalio kontinuirane napore i partnerstvo svih okupljenih sa Misijom u rješavanju problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u svakodnevnom životu i u zastupanju stava o potrebi unapređenja njihovog pristupa pravima. „To uključuje pitanja koja se odnose na uklanjanje arhitektonskih barijera, uključivanje civilnog sektora u proces izrade relevantnog zakonodavstva, uspjeh Misije u zastupanju stava o potrebi prilagođavanja službenih internetskih stranica za korištenje od strane slabovidnih osoba, kao i razmjenu dobrih primjera iz prakse sa organizacijom Los Rosales Mostar, što je vodilo ka otvaranju kafića „Kutak sreće“ u Širokom Brijegu, koji sada zapošljava deset mladih osoba sa invaliditetom.“

Komunikacija je pitanje ljudskih prava koje obuhvaća pravo na primanje i širenje informacija. Stoga je sloboda izražavanja jedan od ključnih preduvjeta za ostvarenje drugih ljudskih prava.

Nives Jukić, ombudsmanka za ljudska prava BiH, je objasnila da te smjernice predstavljaju njihov doprinos unapređenju položaja osoba s invaliditetom, jer su one putokaz svim javnim tijelima i poduzećima o načinu komuniciranja s osobama s invaliditetom. „Nažalost, u Bosni i Hercegovini, osobe s invaliditetom se u svakodnevnom životu susreću sa mnogobrojnim barijerama, od arhitektonskih do komunikacijskih, zbog čega su izložene različitim oblicima diskriminacije, a trebale bi imati jednaka prava i mogućnosti potpunog sudjelovanja u svim područjima života“.

Pružajući opširan osvrt na različite kategorije i vrste invaliditeta, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom ŽZH, Zora Mikulić, je objasnila potrebu za iniciranjem unapređenja u budućnosti. „Očekujemo od današnjeg sastanka nove ideje i smjernice za budući rad, kao na primjer, uspostavljanje povjerenstva za zapošljavanje osoba s invaliditetom i uvođenje znakovnog jezika na županijskom nivou“, zaključila je.

Važno je podizati svijest o najboljim relevantnim primjerima iz prakse u borbi protiv diskriminacije i pozivati na kreiranje adekvatnih politika djelovanja, programa i strategija na svim nivoima.

Misija će nastaviti da pruža podršku naporima svih aktera i organizacija koje se bore za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, navodi se u priopćenju OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

OTPOR.Media

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO