Raspored utakmica drugog tjedana MNL MZ Grada Širokog Brijega

PRO Oglas

Počinje drugi tjedan MNL MZ Grada Širokog Brijega, gdje nas očekuju mnogi zanimljivi dueli:

Ponedjeljak, 11. srpnja:

1.utakmica – Dobrkovići – Privalj
2.utakmica – Turčinovići – Ljubotići
3.utakmica – Desna Obala – Biograci

Utorak, 12. srpnja:

1.utakmica – Ciglana Gradac – Izbično
2.utakmica – Dobrič-Provo-Grabova Draga – Trn
3.utakmica – Kočerin – Ljuti Dolac

Srijeda, 13. srpnja

1.utakmica – Knešpolje – Čerigaj
2.utakmica – Rasno – Buhovo
3.utakmica – Lijeva Obala – Brig

Četvrtak, 14. srpnja:

1.utakmica – Jare – Mokro
2.utakmica – Oklaji – Biograci
3.utakmica – Crnač – Izbično

Prva utakmica kreće u 20 sati, druga utakmica u 21 sat i treća utakmica u 22 sata.

Športski savez Široki Brijeg

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO