RAT POLICIJSKIH KLANOVA U F BIH – Jednima dobro, drugima loše, a trećeg nema!

PRO Oglas

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije priopćili su da ne razmatraju mogućnost prosvjednih okupljanja i eventualnog štrajka policijskih službenika Federalne uprave policije.

“Lažne navode Saveza sindikata policije i uposlenika u ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine o mogućnosti organizacije štrajka policijskih službenika Federalne uprave policije danas je demantirao i Sindikat službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a koji jedini ima reprezentativnost kod Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova kao poslodavca”, kazali su u priopćenju.

Tvrde da se lažnim navodima o prosvjedima i štrajku policijskih službenika Federalne uprave policije nanosi direktna šteta Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, Federalnoj upravi policije i kompletnom sigurnosnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine koji je spreman da se uhvati u koštac sa svim sigurnosnim izazovima.

“Predsjednik Vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak, direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić i kompletna Vlada Federacije BiH ni po kojim parametrima, osim možda po tendencioznim i zlonamjernim, ne zaslužuju da se dovode u negativan kontekst posebno ako se uzmu u obzir napori koje ulažu u poboljšanje statusa policijskih službenika”, kazali su.

Također su istakli da je Savez sindikata policije i uposlenika u ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine iskoristio gostoprimstvo Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, koji su Upravnom odboru navedenog sindikata dali dozvolu za korištenje sale u sjedištu ovog ministarstva za potrebe održavanja sjednice, a kako bi iz njihove kuće poslali poruke usmjerene protiv strateških interesa Vlade Federacije BiH, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije.

“Taj strateški interes je usvajanje kućnog kolektivnog ugovora koji će poboljšati status svih policijskih službenika, državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije. Samo subjektima koji rade protiv interesa policijskih službenika, državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije može biti cilj da opstruiraju kućni kolektivni ugovor koji vodi do poboljšanja statusa svih zaposlenih”, naglašeno je u priopćenju.

Ističu da se o poboljšanju statusa, kroz kućni kolektivni ugovor, neće pitati Savez sindikata policije i uposlenika u ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine već reprezentativni Sindikat službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koji je strana u pregovaračkom postupku.

“Savez sindikata policije i uposlenika u ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine ovom prilikom pozivamo da, umjesto što se bavi kućnim kolektivnim ugovorom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, pokrenu inicijativu kod županijskih vlada za zaključivanje granskog kolektivnog ugovora za policijske službenike u županijskim ministarstvima unutrašnjih poslova, a kako bi došlo do poboljšanja „materijalno-financijskih, radno-pravnih i socio-ekonomskih prava“ policijskih službenika u županijskim ministarstvima unutrašnjih poslova”, naglasili su.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije pozivaju sve policijske službenike, državne službenike i namještenike da ne nasjedaju na podvale grupa koje rade isključivo na ostvarivanju interesa uskog kruga ljudi te da se distanciraju od subjekata koji svojim djelovanjem, u ovom izazovnom vremenu, pokušavaju nanijeti štetu sigurnosnim interesima Federacije Bosne i Hercegovine.

Najavljuju da će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije provesti internu istragu u odnosu na sva lica, koja su zaposlenici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije, kako bi utvrdili da li postoje elementi disciplinske odgovornosti pojedinih policijskih službenika koji nisu ovlašteni da govore uime policijskih službenika Federalne uprave policije.

“O svemu naprijed navedenom Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije više se neće oglašavati, a medije molimo da prilikom prenošenja priopćenja za javnost sindikata i interesnih grupa posebno imaju u vidu kako je Sindikat službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova jedini reprezentativni sindikat u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije. Do prosvjeda i štrajka policijskih službenika Federalne uprave policije neće doći”, zaključeno je Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

OTPOR.Media

Vaš komentar

SLUČAJ "AMIR GROSS KABIRI"

POSLJEDNJE OBJAVLJENO

Protected by Security by CleanTalk