Rukovodstvo SIPA-e podržalo zahtjeve Sidikata SIPA-e i Saveza sindikata policijskih organa u BiH

PRO Oglas

Rukovodstvo Državne agencije za istrage i zaštitu na čelu sa direktorom Darkom Ćulumom podržava zahtjeve predstavnika Sindikata SIPA-e i Savaza sindikata policijskih organa u BiH, te njihovo nastojanje da se poboljšaju uvijeti za rad i materijalni položaj svih zaposlenih u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, kao i u drugima policijskim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine.

“Dajemo punu podršku predstavnicima Sindikata SIPA-e u njihovim nastojanjima za poboljšanje radnopravnog statusa i prava iz radnog odnosa svih zaposlenih u SIPA-e i drugim policijskim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine, a posebno u segmentu koji se tiče visine njihovih primanja. Nažalost, policijski službenici SIPA-e kao i policijski službenici drugih policijskih agencija na nivou BiH nisu adekvatno plaćeni za svoj posao iako se svakodnevno susreću i rade na sprečavanju i suzbijanju najtežih oblika krivičnih djela organiziranog kriminala, teškog financijskog kriminala i korupcije, ratnih zločina, krijumčarenja, ilegalnih migracija te drugih oblika kriminala i na taj način pružaju zaštitu svim građanima BiH i unapređuju njihov osjećaj sigurnosti i povjerenja u sigurnostni sustav. Shodno tome, smatram opravdanim i podržavam zahtjeve Sindikata SIPA i Saveza sindikata policijskih organa u BiH, rekao je direktor Ćulum”

OTPOR.Media

PRO Oglas

POSLJEDNJE OBJAVLJENO